Dugnad – påminnelse

Styret minner om at det er dugnad denne helga! Dugnaden organiseres gjennom «sjau», se post under med lenke til liste over ting som skal gjøres.

Konteinere er bestilt. Her kan dere også kaste egne ting, men vi ber om at disse kastes mot slutten av dugnaden (helst etter kl 1400, slik at ikke disse fylles før felles-jobben er gjort.

Minner om at fellesområder i kjeller, loft og trappeoppganger kan bli ryddet og ting som ikke er klart merket med eier/telefonnummer kastet. Det er nå mye «skrot» som potensielt blokkerer rømningsveier – dette er brannfarlig og forbudt. Dette må uansett fjernes av eier, og kan bli fjernet av borettslaget uten varsel.

NB – Sykler er nå merket med bånd. FJERN båndet dersom dere bruker sykkelen! Det sedvanlige sykkel-lotteriet utsettes en uke pga kort tid, men kjekt likevel om dere sjekker egen sykkel så snart som mulig! 😊

Vel møtt til dugnad for bakgård og fellesskap!

Velkommen til sjau!

Velkommen til vårens sjau! 👍🏼
Årets fellesdugnad utgår, men vi vil gjerne invitere dere til dugnadssjau. Den kan gjennomføres når det passer deg i løpet av uke 18.

Her finner du oppgaver du kan velge mellom: https://sjau.no/soylegardens-vardugnad

Du finner det du trenger til de ulike oppgavene i portnerboden (kode 1991)

Det er bestilt containere som blir plassert i Kyrre Grepps gate. 

Der kan du kaste rot og skrot fra fellesområdene lørdag 8. maimellom kl. 11 – 15. Vent med å kaste personlige ting til etter dette.

Velkommen!

Hilsen styret

PS- minner også om Generalforsamling i morgen den 29. april!

Valg til styret!


Har du lyst til å sitte i styret i borettslaget?

29. april er det generalforsamling.
Styreleder, flere styremedlemmer og varamedlemmer er på valg.

Dersom du har et bankende hjerte for gården vi bor i og er innstilt på å gjøre et lite eller stort stykke arbeid, så hører vi i valgkomitéen veldig gjerne fra deg.

Send i så fall en e-post til olahoyer@gmail.com eller lasse@nederhoed.no så fort som mulig (og seinest innen 31. mars). 

Hilsen valgkomitéen

En ryddig og trivelig bakgård

Styret har fått flere henvendelser om rot og søppel i portrommet som vender ut mot Kyrre Grepps gate. Det har også ved flere anledninger blitt satt ut ting som skal gis bort i.

Styret henstiller til at ting som skal gis bort enten legges ut via borettslagets facebook side eller Finn. Når det gjelder søppel, viser styret til borettslagets husordensregler:

10. Søppel/store søppelsekker/hentesekker 

  • Søppel resirkuleres og kastes etter Renovasjonsetatens bestemmelser.
  • Kast aldri aske eller brennbart materiell i søppelkassene.
  • Sett aldri søppelposer i oppgangen utenfor leiligheten.
  • Sørg selv for at større gjenstander kjøres bort eller benytt deg av containere på dugnad.
  • Styret skal varsles når store søppelsekker/hentesekker (feks isekk.no) brukes ved feks oppussing.
  • Slike sekker kan maksimalt bli stående i inntil en uke.
  • Sekkene skal ikke stå inntil husvegg og kan kun stå på utsiden av gården.
  •  Det vil bli belastet et gebyr på kr 1500, – i tillegg til borettslagets faktiske kostnader for å fjerne sekken, om sekken blir stående lengre enn 7 dager og vaktmesteren blir bedt om å fjerne sekken.