Radontiltak på nyåret

Tidligere i år ble det foretatt radonmålinger i gården vår. I en del leiligheter var radonkonsentrasjoner over tiltaksgrensen. Etter en anbudsrunde har styret nå inngått avtale med firmaet Radonkonsult om å foreta radonsanering i gården. Arbeidet vil starte på nyåret.

Tiltaket innebærer å installere radonsug i kjelleren i de oppgangene der det har vært målt for høye verdier. Dette gjelder Hans Nilsen Hauges gate 36, 40 og 42 og i Kyrre Grepps gate 14, samt en avtrekksvifte i Brettevilles gate 31A. Tiltaket vil senke radonnivået også i tilstøtende oppganger. Vi har vært i kontakt med andre borettslag i området som har hatt gode erfaringer med dette, og Radonkonsult garanterer at tiltakene vil gi oss radonkonsentrasjoner under grenseverdiene. Med en slik løsning unngår vi også inngrep i de enkelte leilighetene.

Bilde1Installasjonen av radonsug innebærer å lage et grunnavtrekk fra under kjellergulvet, en vertikal rørføring opp til himling (se bildet) med en innfelt viftemodul, og videre et transportrør horisontalt under himling og til en luke i kjellervindu. Slik unngår vi også ytre konstruksjoner som kunne vært problematiske siden gården er gullistet hos Riksantikvaren.

Avtrekksrøret vil altså plasseres oppunder himlingen i enkelte boder, og om nødvendig kan det være aktuelt å bytte ut vinduer med vindusfag med luke. Hvilke boder det vil gjelde avklares etter en grundigere prosjektering i januar. Det vil da være nødvendig med tilgang til alle kjellerboder i de berørte kjellerne. Det praktiske rundt dette får vi komme tilbake til.

Etter at radonsugene er installert vil det bli foretatt kontrollmålinger i leilighetene på samme måte som det ble gjort tidligere i år, og det er selvfølgelig viktig at alle da er behjelpelige med dette, slik at vi får et sikrest mulig resultat. Mer info kommer over nyttår.

Hilsen styret.

Oppussing av oppgangene fortsetter

Fra og med i dag fortsetter oppussing av oppgangene. I første omgang skal de dørene det har vært dårlig vedheft på males på nytt.

Selv om høsten foreløpig er mild, er det svært viktig at vinduene IKKE åpnes i den perioden dørene males, da det krever en viss temperatur for at malingen skal herde riktig. Synker temperaturene ute kan det hende det vil settes opp varmeovner i oppgangene.

Vær ekstra forsiktig med dørene mens de er nymalte, malingen er sårbar i herdeperioden.

Gulv: Når det gjelder maling av gulvene, har styret i samarbeid med malefirmaet vedtatt å utsette dette til våren. Malingen er ømfintlig for temperatur og fuktighet, den lukter sterkt og krever god utlufting. Dette vil rett og slett ikke være mulig å få til på en god måte nå på høsten.

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Hans Nielsen Haugesgate 38.

Visning: søndag 18.11.18 kl. 13.00 – 14.00

Interessenter bes henvende seg til megler for nærmere informasjon.

Andelsnummer: 15
Prisantydning: 3.290.000
Andel fellesgjeld: 52.790,48
Felleskost. pr mnd: 2.387
Etasje: 2/V
Opprinnelig antall rom: 2
P-rom: 53

Frist for å melde forkjøpsrett er 23. november 2018 kl. 12.00.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at OGF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse. Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet.

Lukk kjellervinduene!

Takk til alle for strålende innsats på dugnaden forrige helg, (og for vin og godsaker til utlodning fra dere som ikke hadde anledning til å komme).

Under dugnaden ble det oppdaget at enkelte kjellervinduer står åpne. Det er ikke særlig heldig nå som kulda kommer. Det er fint hvis alle med kjellerbod tar en ekstra titt og sørger for at vinduene er lukket.

Hilsen styret!