Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Hans Nielsen Haugesgate 38.

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Hans Nielsen Haugesgate 42.

Visning: 24. mars 2019 kl. 12.00 – 13.00 og 25. mars kl. 17.00 – 18.00.

Interessenter bes henvende seg til megler for nærmere informasjon.

Andelsnummer: 15
Prisantydning: 3.990.000
Andel fellesgjeld: 52.094,38
Felleskost. pr mnd: 2.447
Etasje: 2/V
Opprinnelig antall rom: 2
P-rom: 53

Frist for å melde forkjøpsrett er 2. april 2019 kl. 12.00.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at OGF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse. Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet.

Ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling mandag 18. mars kl 1800 i OBFs lokaler i Sandakerveien 64. Generalforsamlingen skal velge styreleder for borettslaget. Borettslaget har mottatt et tilbud fra valgkomiteens foreslåtte styreleder, men detaljene vedrørende dette tilbudet var ikke kommet med i innkallingen til generalforsamlingen 11. mars. Dermed kunne ikke generalforsamlingen velge styreleder på lovlig vis, og det er bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen. Formell innkalling er på vei i posten.

Radontiltak utført!

Da er radonsaneringen i gården ferdig! Fire radonsug er installert i de oppgangene der det har vært målt forhøyede verdier, i tillegg til et enklere tiltak i en femte oppgang. Styret ønsker å takke for et bra samarbeid med alle beboere som har vært rause og stilt bodene sine til disposisjon.

Foreløpige målinger som er gjort viser at tiltaket har hatt god effekt, med fall i radonkonsentrasjonen til under en fjerdedel av hva det har ligget på.

Det er dessverre for seint å gjøre skikkelige kontrollmålinger nå, siden det nærmer seg vår og målinger må gjøres i høst-/vintersesongen. Slike målinger må derfor gjøres til høsten, og da er det viktig at vi får målt på de samme punktene som i fjor, slik at vi får sammenliknbare resultater.  Styret håper på et bra samarbeid med alle når den tid kommer.

PS: husk generalforsamling mandag 11. mars kl 1930 i OBFs lokaler, Sandakerveien 64. Innkalling er på vei.

Sirenetest!

Onsdag 27. februar og torsdag 28. februar skal Elotec utføre den årlige sjekken av brannvarslingsanlegget. I år er det røykvarslerne i 1. etasje som sjekkes (vi kontrollerer én etasje per år). I forbindelse med dette vil det også bli kjørt en sirenetest i hver oppgang. Dette vil foregå på dagtid.

Etter planen vil sirenetest bli på følgende dager i de ulike oppgangene (med forbehold om endringer):

ONSDAG:

Brettevilles gate 31 a
Brettevilles gate 31 b
Brettevilles gate 33
Hans Nielsen Hauges gate 36 A
Hans Nielsen Hauges gate 36 b
Hans Nielsen Hauges gate 40
Knud Graahs gate 1
Kyrre Grepps gate 10

TORSDAG:

Kyrre Grepps gate 8
Hans Nielsen Hauges gate 42
Knud Graahs gate 3
Knud Graahs gate 5
Knud Graahs gate 7
Kyrre Grepps gate 12
Kyrre Grepps gate 14
Hans Nielsen Hauges gate 38

 

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Knud Graahsgate 5

Visning: søndag 3.02.19 kl. 15 -16 og mandag 4.02.19 kl. 17.30-18.30

Interessenter bes henvende seg til megler Kamilla Kaptan, tlf. 920 39 937, for nærmere informasjon.

Andelsnummer: 65
Prisantydning: 3.600.000
Andel fellesgjeld: 55.743,54
Felleskost. pr mnd: 2.600
Etasje: 2/V
Opprinnelig antall rom: 2
P-rom: 63 BRA

Frist for å melde forkjøpsrett er 9. februar 2019 kl. 12.00.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at OGF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse. Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet.