Forkjøpsrett Hans Nielsen Hauges gt 42

Visning: Mandag 12. august kl 1630 – 1730

Dersom ikke visningspunktet passer, vennligst ta kontakt med eiendomsmegler Didrik Ruus for privatvisning, tlf 91 58 40 55, epost: didrik@boaeiendom.no

Andelsnummer: 32
Prisantydning: 4.500.000
Andel fellesgjeld: 52.609
Felleskost. pr mnd: 2.509
Etasje: 1/H
Opprinnelig antall rom: 2
Areal:  P-rom 63 kvm, bruksareal 65 kvm, bruttoareal 74 kvm

Frist for å melde forkjøpsrett er 20. august 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Brettevilles gate 33

Visning: Søndag 16. juni kl 13-14 og mandag 17. juni kl 17-18

Kontaktperson: Eiendomsmegler Didrik Ruus – tlf 91 58 40 55, epost: didrik@boaeiendom.no

Andelsnummer: 99
Prisantydning: 7.900.000
Andel fellesgjeld: 92.833
Felleskost. pr mnd: 4.282
Etasje: 3/H
Opprinnelig antall rom: 2
Areal: 115 kvm BRA, 114 kvm P-rom

Frist for å melde forkjøpsrett er 22. juni 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

 

Diverse nytt fra styret

Hvordan skal bakgården bli?

Søylegårdens flotte bakgård trenger en oppgradering! Har du en knakende god idé? Har du sett noe i en annen bakgård du tenker hadde passet bra hos oss? Har du lyst til å være med i en «bakgårdsgruppe»? Gruppa har sitt første møte 11. juni. Hvis du har innspill eller vil bvære med i gruppa, ta kontakt med Anja Kathrine Winther på anjakath@gmail.com

HMS

Det årlige HMS-gjennomgang i gården er gjennomført. Det meste er på stell, men det er dessverre grunn til å minne om at fellesområder ikke er lagringsplasser, og at de skal holdes fri for personlige eiendeler. Rømningsveier, inkludert oppganger, skal holdes fri for sykler, møbler, avfall og sko! Selv om det tilsynelatende ser beskjedent ut, kan det skape masse problemer dersom det skulle oppstå brann.

Maling og annet farlig avfall bør deponeres så fort man er ferdig med det.

Styret oppfordrer også alle med småbarn til å se til at uteleker, sparkesykler, etc ryddes bort etter bruk. Det har kommet noen reaksjoner på at disse ligger slengt rundt omkring og kan være til hinder for f eks utrykningskjøretøy.

Sjekk sluket!

Tidligere i år var rådgivningsfirmaet OPAK på befaring for å få utarbeidet en tilstandsrapport for gården vår. De tok blant annet stikkprøver av en del sluk på takterrassene. Noen av disse var ikke renset på ganske lenge. Tette sluk kan føre til alvorlige lekkasjer, og sluk skal derfor sjekkes og renses jevnlig. Styret vil minne om at dette er noe hver enkelt andelseier selv har ansvar for. Og selvfølgelig også skadene som måtte oppstå ved en eventuell lekkasje.

Ferdigstilling av oppganger

Ja, vi er utålmodige! Men dessverre intet nytt å melde, annet enn at styret fortsatt er i dialog med entreprenør, og at felles siktemål er å få gjort ferdig oppgangene i løpet av sommeren. Mer info kommer så snart den foreligger.

 

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Brettevilles gate 31A

Visning: Søndag 16 juni kl 13.00-14.00 og mandag 17. juni kl 17.00-18.00

Kontaktperson: Eiendomsmegler Jon-Kristian Krybelsrud, tlf. 41 61 87 50, Epost: jon-kristian.krybelsrud@privatmegleren.no

Andelsnummer: 79
Prisantydning: 4.600.000
Andel fellesgjeld: 58.073
Felleskost. pr mnd: 2.736
Etasje: 1/V
Opprinnelig antall rom: 2
Areal: 70 kvm BTA, 63 kvm P-rom, 64 kvm BRA

Frist for å melde forkjøpsrett er 18. juni 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.