Forkjøpsrett Kyrre Grepps gt 8

Visning: Søndag 15/9 kl 1230 – 1330

Megler: Eiendomsmeglerflm. Thuva Karlsrud, tlf. 454 86 057, epost: thuva.elise.karlsrud@dnbeiendom.no

Andelsnummer: 118
Prisantydning: 3.200.000
Andel fellesgjeld: 40.099
Felleskost. pr mnd: 1.956
Etasje: 1/H
Opprinnelig antall rom: 1
Areal:  ??

Frist for å melde forkjøpsrett er 15. september 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Forkjøpsrett Hans Nielsen Hauges gt 42

Visning: Søndag 1/9 kl 1300 – 1400 og mandag 2/9 kl 1830 – 1930

Megler: Eiendomsmeglerflm. Maren Tostrup, tlf 450 66 788, epost: m.tostrup@nordvikbolig.no

Andelsnummer: 37
Prisantydning: 4.900.000
Andel fellesgjeld: 55.660
Felleskost. pr mnd: 2.655
Etasje: 3/M
Opprinnelig antall rom: 2
Areal:  P-rom 67 kvm, BRA 69 kvm

Frist for å melde forkjøpsrett er 11. september 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Forkjøpsrett Hans Nielsen Hauges gt 42

Visning: Mandag 12. august kl 1630 – 1730

Dersom ikke visningspunktet passer, vennligst ta kontakt med eiendomsmegler Didrik Ruus for privatvisning, tlf 91 58 40 55, epost: didrik@boaeiendom.no

Andelsnummer: 32
Prisantydning: 4.500.000
Andel fellesgjeld: 52.609
Felleskost. pr mnd: 2.509
Etasje: 1/H
Opprinnelig antall rom: 2
Areal:  P-rom 63 kvm, bruksareal 65 kvm, bruttoareal 74 kvm

Frist for å melde forkjøpsrett er 20. august 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Brettevilles gate 33

Visning: Søndag 16. juni kl 13-14 og mandag 17. juni kl 17-18

Kontaktperson: Eiendomsmegler Didrik Ruus – tlf 91 58 40 55, epost: didrik@boaeiendom.no

Andelsnummer: 99
Prisantydning: 7.900.000
Andel fellesgjeld: 92.833
Felleskost. pr mnd: 4.282
Etasje: 3/H
Opprinnelig antall rom: 2
Areal: 115 kvm BRA, 114 kvm P-rom

Frist for å melde forkjøpsrett er 22. juni 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.