Oppussing av egen leilighet

Sett deg godt inn i vedtektene

Hvis du går med planer om å pusse opp eller renovere leiligheten, ber vi deg merke deg § 8 i Gårdens vedtekter.

Der finner du regler blant annet om å gjøre endringer i bærevegger, ombygging til våtrom, lydgjennomgang, elektriske arbeider.

Vi minner om at røykvarslere må tildekkes ved oppussing. Med et felles varslingsanlegg er det viktig at beboere tildekker disse så disse ikke blir eksponert for støv, fukt eller lignende under oppussing da dette kan ødelegge røykvarslerne.

Oppussing av bad og kjøkken

Borettslagets styre har vedtatt, på styremøte 25.04.12, å gjennomføre en etappevis utskiftning av soil- og vannrør. Dette er for å hindre at vi må ta opp et større lån og gjennomføre en samlet rehabilitering, noe som vil føre til omfattende inngrep hos alle beboere, med store praktiske og økonomiske konsekvenser. I stedet ønsker vi å gjøre dette etappevis ved at det pålegges å skifte ut gamle rør når kjøkken eller bad skal pusses opp.

Om du skal pusse opp bad eller kjøkken må du samtidig bytte soil- og vannrør. Utgiftene til selve rørbyttet dekkes av borettslaget etter retningslinjene som finnes i dokumentet under. Vi har en rammeavtale med Rørleggersentralen, som skal utføre den delen av arbeidet som borettslaget dekker. Vær oppmerksom på at rørleggeren som bytter rørene må søke Plan- og bygningsetaten for å gå gjennom brannskillet (gulvet). En slik søknad har en behandlingstid på 3 uker.

Her kan du laste ned dokumentet som inneholder retningslinjene for oppussing av bad og kjøkken, refusjonsordning, nabovarselskjema, innmeldingsskjema og instruks for rehabilitering. OBS informasjon at at andre rørleggere kan brukes til soilarbeid, etter søknad, stemmer ikke lengre etter styrevedtak høsten 2017. For annet arbeid enn soilutskiftning, og som dekkes av beboeren selv, kan beboeren selv velge hvilken rørlegger som får jobben.

Avtrekk

Styret henviser til borettslagets vedtekter punkt 8.7 og vil påminne beboerne om at åpninger til luftkanaler ikke må tildekkes eller tettes igjen, og at det ikke er anledning til å installere vifter eller ventilatorer på luftkanalene (i.e. på bad eller kjøkken). Dette vil påvirke den naturlige luftekapasiteten for alle leilighetene i oppgangen og kan ødelegge den naturlige oppdriften og utluftingen gjennom luftkanalene.

Dersom det ikke er tilstrekkelig luftkapasitet i leiligheten eller det aktuelle rommet forøvrig risikerer man at lufta lettest kommer inn i leiligheten via åpningen fra røykkanalen via ildsted som fører til særdeles ubehagelig og sur lukt. Det kan også oppstå røykinnslag i en leilighet når det er væromslag som skaper stort nok undertrykk og der ildstedet blir letteste motstands vei for luft inn i leilighetene. For å endre veien på luftstrømmen i luftkanalene må man øke luftkapasiteten slik at undertrykket i leiligheten utlignes. Det er derfor ikke anledning for beboere å tette verken luftekanaler eller -luker. Dersom tilstrekkelig luftekanaler og -luker tettes vil den naturlige luftekapasiteten bli for liten og den naturlige luftingen ødelegges. Gjenåpning av luftekanaler- og luker innebærer at baderomsvifter, kjøkkenvifter og gjenmurte åpninger må demonteres/åpnes.

Forenklet skjema for innmelding om utskifting av soil- og vannrør

Enkelte har hatt andre rørleggere inne for å skifte vannrør og soil enn det rørleggerfirmaet som gården har avtale med. For å sikre oss at vi får melding om at renovasjonen er ferdig og forskriftsmessig utført, ber vi deg fylle ut skjemaet nedenfor og sende inn. Skjema for refusjon av utgifter finner du her.

Bekreftelse til styret på gjennomført renovering

Jeg/vi har renovert kjøkken / bad som tidligere innmeldt til styret. Vannrør og soilrør er erstattet med nye.

Jeg / vi bekrefter med dette at arbeidet er utført i henhold til instrukser vedtatt av styret. (Tilgjengelige på websiden og mottatt skriftlig).