Oppussing av egen leilighet

Sett deg godt inn i vedtektene

Hvis du går med planer om å pusse opp eller renovere leiligheten, ber vi deg merke deg § 8 i Gårdens vedtekter.

Der finner du regler blant annet om å gjøre endringer i bærevegger, ombygging til våtrom, lydgjennomgang, elektriske arbeider.

Vi minner om at røykvarslere må tildekkes ved oppussing. Med et felles varslingsanlegg er det viktig at beboere tildekker disse så disse ikke blir eksponert for støv, fukt eller lignende under oppussing da dette kan ødelegge røykvarslerne.

Riving eller endring av murvegger:

Ved endring, flytting eller noen form for endring av murveggene og-/eller bærevegger skal Proplan AS benyttes. Regning belastes andelseier.

Vår kontaktperson:

Thomas Stople Duratovic

Høyskoleingeniør / Faglig leder

Universitetsgata 12

0164 Oslo

Mobil.: 95 02 76 54

thomas.duratovic@proplan.as

www.proplan.as

Oppussing av bad og kjøkken

Dersom du skal pusse opp bad eller kjøkken eller andre rom med soilrør, er du pålagt å skifte ut gamle soilrør med nye i støpejern. Utgiftene til selve rørbyttet dekkes av borettslaget etter spesifikke retningslinjer som du kan lese mer om i Samlet dokument, soil. Dokumentet inneholder nødvendige skjemaer og detaljert instruks for rehabiliteringen. Merk spesielt at vi har en rammeavtale med Rørleggersentralen, som skal utføre den delen av arbeidet som borettslaget dekker.

Avtrekk

Styret henviser til borettslagets vedtekter punkt 8.7 og vil påminne beboerne om at åpninger til luftkanaler ikke må tildekkes eller tettes igjen, og at det ikke er anledning til å installere vifter eller ventilatorer på luftekanalene (i.e. på bad eller kjøkken). Dette vil påvirke den naturlige luftekapasiteten for alle leilighetene i oppgangen og kan ødelegge den naturlige oppdriften og utluftingen gjennom luftekanalene.

Dersom det ikke er tilstrekkelig luftekapasitet i leiligheten eller det aktuelle rommet forøvrig risikerer man at lufta lettest kommer inn i leiligheten via åpningen fra røykkanalen via ildsted som fører til særdeles ubehagelig og sur lukt. Det kan også oppstå røykinnslag i en leilighet når det er væromslag som skaper stort nok undertrykk og der ildstedet blir letteste motstands vei for luft inn i leilighetene. For å endre veien på luftstrømmen i luftekanalene må man øke luftekapasiteten slik at undertrykket i leiligheten utlignes. Det er derfor ikke anledning for beboere å tette verken luftekanaler eller -luker. Dersom tilstrekkelig luftekanaler og -luker tettes vil den naturlige luftekapasiteten bli for liten og den naturlige luftingen ødelegges. Gjenåpning av luftekanaler- og luker innebærer at baderomsvifter, kjøkkenvifter og gjenmurte åpninger må demonteres/åpnes.