Hjelp! Når noe går galt

Brann

Følg vår branninstruks. 
Se ellers info om brannannlegget hvis det er falsk alarm.

Vannskade

Begrens skaden. Stopp hovedkranen til leiligheten din, sett bøtter o.l under lekkasjepunkter og tørk opp vann så raskt som mulig. Skru eventuelt av hovedkranen i kjelleren om nødvendig.

Kontakt rørlegger el.l dersom dette er påkrevet. Borettslaget har rammeavtale med rørleggerfirma som du kan kontakte. Er du tvil eller har spørsmål, kontakt styreleder eller et av styremedlemmene.

Meld skaden inn til Gjensidige forsikring så fort som mulig. Du finner utfyllende informasjon om fremgangsmåten under menypunktet Forsikring.

Vær obs på at andelseiere kan belastes med egenandel i borettslagets forsikringsavtale. Les hva som står pkt 8.1 i borettslagets vedtekter:

«Bruk av forsikring – dekning av egenandel: Ved skader som skyldes en andelseiers uaktsomhet, eller som en andelseieren på annen måte er erstatningsansvarlig for, skal andelseierens forsikring benyttes så langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før borettslagets forsikring benyttes. Når slik skade dekkes av lagets forsikring, skal andelseieren erstatte egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal eller i en bolig. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av andelseierens husstand eller personer som andelseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin bolig til. Når erstatningsansvaret er en følge av andelseierforholdet, kan lagets legalpanterett etter borettslagsloven og vedtektenes punkt 5 anvendes.»

Skadedyr

Borettslaget har rammeavtale med et firma for skadedyrbekjempelse.  Ta kontakt dersom du har mistanke om rotter eller andre uønskede gjester med pels eller vinger innendørs.

Ny nøkkel til postkassa

Har du mistet nøkkelen din til postkassa? Isåfall er løsningen å skifte lås. Det kan gjøres på  tre måter: Stansefabrikken kan gjøre det (koster 1100 kr), en låsesmed gjør det, eller man kan gjøre det selv. Da kjøper man en lås hos låsesmed eller Biltema eller lignende, driller  opp den gamle låsen og bytter med den nye. En ny lås koster en hundrelapp eller to. Postbudet har allerede nøkkel som åpner hele fronten på postkassen, så du vil fortsatt få post selv om du skifter lås.

Elektrisitet

Oppdager du problemer med det elektriske anlegget må du snarest ta kontakt med elektriker.  Gården har avtale med et elektrikerfirma.

Feilparkering og borttauing

Borettslaget har en avtale med Oslo kranbilservice om borttauing av ulovlig parkerte biler. Det er bare styremedlemmer som kan rekvirere kranbil, så ta eventuelt kontakt med en av oss dersom en bil må taues. Dersom bilen din er tauet, kan du kontakte vakttelefon 915 43000 for opplysninger om hvor du kan hente den. (Borttauede biler blir belastet 2700,- + 115,- pr døgn.)

Slik ser det ut inne i gården i borettslaget når veggene står

Foto: Ram Gupta