Brannsikring

Bygården har gjennomgått omfattende arbeid for å styrke brannsikkerheten de siste årene. Blant annet er det kjøpt inn nye brannvarslingsannlegg, og hatt større gjennomganger for å avdekke og utbedre brannteksniske svakheter i bygget.

Bilde av branninstruksene

Foto: Ram Gupta

Bygården har et trebjelkelag som ikke er like godt brannsikret som et moderne bygg. Det er derfor viktig å redusere brannfaren så mye som mulig.

Her følger noen tips for å forebygge brann:

  • Hold det ryddig i alle fellesarealer (trapperom, kjeller og loft). Gjenstander som står i fellesarealene kan utvikle mye røyk hvis de tar fyr, og at røykutviklingen vil kunne sperre rømningsveien.
  • Hvis du har koblet ut brannvarlseren midlertidig pga oppussing eller lignende er det viktig at du setter den på igjen. Ta gjerne en titt på kontrollpanelet når du går forbi. Når det lyser grønt er alle enheter tilkoblet.
  • Sørg for at ditt elektriske anlegg er forsvarlig installert.
  • Sørg for at det alltid er minst ett brannslukningsapparat i leiligheten. Vi har avtale med Trygg og Sikker AS som regelmessig sjekker brannslukningsapparatene.
  • Ventilatorer over kokeplater skal ikke kobles til ventilasjonskanalen. Alle bør bruke kullfilter på ventilatorer over kokeplater, med mindre det lages en egen utgang for ventilator fra kjøkkenet.
Reklamer