Brann

Bilde av branninstruksene

Foto: Ram Gupta

Siden 2011 har vi gjennomført omfattende arbeider for å styrke brannsikkerheten. Blant annet har vi kjøpt inn nye brannvarslingsanlegg i alle oppgangene.

Vi har gjort større gjennomganger av anlegget for å avdekke og utbedre branntekniske svakheter i bygget.