Styret

Styret i Nordre Åsen Kvartal 2B representerer borettslaget utad og er registrert i Brønnøysundregisteret. Styret leder borettslagets virksomhet og kan ta beslutninger og treffe alle bestemmelser som er nødvendige, innenfor borettslagsloven, vedtektene og eventuelle forskrifter og pålegg som generalforsamlingen gir.

Styret velges av generalforsamlingen, medlemmer for to år av gangen og varamedlemmer for ett år av gangen.

I vårt styre er det en leder, fire medlemmer og fire varamedlemmer.

Kontakt styret:

E-post brl.styret@gmail.com eller på kontaktskjemaet nederst på siden. Ved tilfeller som trenger umiddelbar behandling kontaktes styreleder (se kontaktinfo nedenfor).

Styret 2018/2019 består av følgende personer:

Navn Adresse Telefon
Tor Hojem (styreleder) 48 50 05 94
Didrik Ruus Kyrre Greppsgate 12 91 58 40 55
Anette Helle Brettevilles gate 31 B 91 70 88 82
Niklas P. Brajic Brettevilles gate 31 B 95 88 78 50
Maria Sundby Kyrre Greppsgate 8 92 41 04 68
Anne Kristin Furuseth (vara) Knud Graahs gate 5 99 72 62 79
Anne-Lise H. Rolland (vara) Brettevillesgate 33 40 85 57 77
Ram Gupta (vara) Knud Graahsgate 3 91 19 22 52
Lasse Nederhoed (vara) Knud Graahsgate 3 92 68 89 25

Valgkomiteen

I 2017/2018 bestod valgkomiteen av: Marte H. Moe og Cathrine Egeland.

Styremøter

Styret har så mange styremøter som er nødvendig. Noen av styresakene vil kunne behandles via e-post (eks søknader om fremleie og husdyr).

Henvendelser til styret

Styret får veldig mange e-post-henvendelser. Før du kontakter styret, ber vi om at du sjekker nettsidene våre. Svar på vanlige spørsmål finnes her.

Styret forsøker å svare på e-post innen tre dager. Om det er noe som krever svar umiddelbart, er det bedre å ringe styreleder eller et av styremedlemmene først.

Dersom du ønsker å melde inn saker til styret, er det viktig å være så tydelig som mulig og sende med nødvendig dokumentasjon.

Facebook

Søylegården har en egen Facebook-gruppe for de som bor her. Du kan be om å bli medlem ved å besøke gruppen på Facebook.

Styret bruker ikke Facebook til å besvare spørsmål. Kontakt med styret om konkrete saker må du derfor ta på e-post, telefon eller ved å snakke med en av oss.

Kontakt styret

Fyll inn dine detaljer og spørsmål/kommentar i dette skjemaet: