Styret

Styret i Nordre Åsen Kvartal 2B representerer borettslaget utad og er registrert i Brønnøysundregisteret. Styret leder borettslagets virksomhet og kan ta beslutninger og treffe alle bestemmelser som er nødvendige, innenfor borettslagsloven, vedtektene og eventuelle forskrifter og pålegg som generalforsamlingen gir. Styret velges av generalforsamlingen, medlemmer for to år av gangen og varamedlemmer for ett år av gangen.

I vårt styre er det en leder, fire medlemmer og fire varamedlemmer.

Du kan kontakte styret via epost: brl.styret@gmail.com, eller via kontaktskjemaet nederst på siden. Ved tilfeller som trenger umiddelbar behandling kontaktes styreleder (se kontaktinfo nedenfor).

Styret 2017/2018 består av følgende personer:

Navn Adresse Telefon
 Tor Hojem (styreleder) 48 50 05 94
Didrik Ruus Kyrre Greppsgate 12 91 58 40 55
Anette Helle Brettevilles gate 31 B 91 70 88 82
Niklas P. Brajic Brettevilles gate 31 B 95 88 78 50
Maria Sundby Kyrre Greppsgate 8 92 41 04 68
Anne Kristin Furuseth (Vara) Knud Graahs gate 5 99 72 62 79
Anne-Lise H. Rolland (vara) Brettevillesgate 33 40 85 57 77
Ram Gupa (vara) Knud Graahsgate 3 91 19 22 52
Lasse Nederhoed (vara) Knud Graahsgate 3 92 68 89 25

Valgkomiteen

I 2017/2018 bestod valgkomiteen av: Marte H. Moe og Cathrine Egeland.

Beboernes Facebook-gruppe

Beboerne i Søylegården har opprettet en lukket Facebook-gruppe for de som bor her. Du kan be om å bli medlem ved å besøke gruppen på Facebook. Vær oppmerksom på at styret ikke bruker Facebook-gruppen til beboerne til å behandle konkrete saker (bl.a. fordi vi trenger å ha et skikkelig arkiv over når vi mottar og svarer på henvendelser). Men medlemmer i styret legger bl.a. ut lenker til nye saker når vi publiserer disse på websiden, og deler ellers innhold på lik linje med de andre beboerne.

Kontakt med styret om konkrete saker må du derfor ta via epost, telefon eller ved å snakke med en av oss. På alle fellesarrangementer, som dugnad og sommerfest, har styret dessuten en kort orientering om pågående saker, og tar imot spørsmål og kommentarer fra beboerne der.

Styremøter og saker til styret

Styret har så mange styremøter som er nødvendig. Noen av styresakene vil også kunne behandles via epost (eks søknader om fremleie og husdyr).  Dersom du ønsker å melde inn saker til styret, er det viktig å være så tydelig som mulig og sende med nødvendig dokumentasjon. Styret får veldig mange epost henvendelser, og svar på mange av spørsmålene finnes på nettet. Styret oppfordrer alle til å sjekke nettsiden først, og bruke søkefunksjonen. Styret forsøker å svare på epost innen tre dager. Om det er noe som haster meget, og som krever svar umiddelbart, er det bedre å ringe styreleder eller et av styremedlemmene først.

Kontakt styret – fyll inn dine detaljer og spørsmål/kommentar i dette skjemaet:

Reklamer