Styret

Styret i Nordre Åsen Kvartal 2B representerer borettslaget utad og er registrert i Brønnøysundregisteret. Styret leder borettslagets virksomhet og kan ta beslutninger og treffe alle bestemmelser som er nødvendige, innenfor borettslagsloven, vedtektene og eventuelle forskrifter og pålegg som generalforsamlingen gir.

Styret velges av generalforsamlingen, medlemmer for to år av gangen og varamedlemmer for ett år av gangen.

I vårt styre er det en leder, fire medlemmer og fire varamedlemmer.

Kontakt styret:

E-post brl.styret@gmail.com eller på kontaktskjemaet nederst på siden. Ved tilfeller som trenger umiddelbar behandling kontaktes styreleder (se kontaktinfo nedenfor).

Styret 2019/2020 består av følgende personer:

Navn Adresse Telefon
Norun Margrethe Harvik Knud Graahs gate 5 97 03 17 60
Didrik Ruus Kyrre Grepps gate 12 91 58 40 55
Anja Kathrine Winther Gjelseth Hans Nielsen Hauges gate 42 48 06 30 28
Lasse Nederhoed Knud Graahs gate 3 92 68 89 25
Ole Elvebakk Kyrre Grepps gate 14 97 65 99 68
Hanne Monrad Vaage (vara) Kyrre Grepps gate 12 94 32 88 26
Thea T Bjertnes (vara) Kyrre Grepps gate 10 41 80 60 23
Oscar Nordbø (vara) Hans Nielsen Hauges gate 42 91 85 45 02
Maria Sundby (vara) Kyrre Greppsgate 8 92 41 04 68

Valgkomiteen

Valgkomiteen for 2020/2021: Ann Kristin Furuseth og Anette Helle.

Styremøter

Styret har så mange styremøter som er nødvendig. Noen av styresakene vil kunne behandles via e-post (eks søknader om fremleie og husdyr).

Henvendelser til styret

Styret får veldig mange e-post-henvendelser. Før du kontakter styret, ber vi om at du sjekker nettsidene våre. Svar på vanlige spørsmål finnes her.

Styret forsøker å svare på e-post innen tre dager. Om det er noe som krever svar umiddelbart, er det bedre å ringe styreleder eller et av styremedlemmene først.

Dersom du ønsker å melde inn saker til styret, er det viktig å være så tydelig som mulig og sende med nødvendig dokumentasjon.

Facebook

Søylegården har en egen Facebook-gruppe for de som bor her. Du kan be om å bli medlem ved å besøke gruppen på Facebook.

Styret bruker ikke Facebook til å besvare spørsmål. Kontakt med styret om konkrete saker må du derfor ta på e-post, telefon eller ved å snakke med en av oss.

Kontakt styret

Fyll inn dine detaljer og spørsmål/kommentar i dette skjemaet: