Styret

Styret i Nordre Åsen Kvartal 2B representerer borettslaget utad og er registrert i Brønnøysundregisteret. Styret leder borettslagets virksomhet og kan ta beslutninger og treffe alle bestemmelser som er nødvendige, innenfor borettslagsloven, vedtektene og eventuelle forskrifter og pålegg som generalforsamlingen gir. Styret velges av generalforsamlingen, medlemmer for to år av gangen og varamedlemmer for ett år av gangen.

I vårt styre er det en leder, fire medlemmer og fire varamedlemmer.

Du kan kontakte styret via epost: brl.styret@gmail.com, eller via kontaktskjemaet nederst på siden. Ved tilfeller som trenger umiddelbar behandling kontaktes styreleder (se kontaktinfo nedenfor).

Styret 2016/2017 består av følgende personer:

Navn Adresse Telefon
Anne-Lise H. Rolland (styreleder) Brettevillesgate 33 40 85 57 77
Cathrine Egeland Hans Nielsen Hauges gate 40 99 25 59 38
Anne Kristin Furuseth Knud Graahs gate 5 99 72 62 79
Tiina Komulainen Brettevilles gate 33 48 08 46 38
Anette Helle Brettevilles gate 31 B 91 70 88 82
Stein Are Vittring (vara) Hans Nielsen Hauges gate 36 A 98 22 34 01
Halvor Li Røtvold (vara) Kyrre Greppsgate 12 97 57 47 27
Marte H. Moe (vara) Knud Graahs gate 1 99 71 73 60

Valgkomiteen

I 2016/2017 består valgkomiteen av:

Beboernes Facebook-gruppe

Beboerne i Søylegården har opprettet en lukket Facebook-gruppe for de som bor her. Du kan be om å bli medlem ved å besøke gruppen på Facebook. Vær oppmerksom på at styret ikke bruker Facebook-gruppen til beboerne til å svare på spørsmål eller behandle saker (bl.a. fordi vi trenger å ha et skikkelig arkiv over når vi mottar og svarer på henvendelser). Men medlemmer i styret legger bl.a. ut lenker til nye saker når vi publiserer disse på websiden, og deler ellers innhold på lik linje med de andre beboerne.

Kontakt med styret om konkrete saker må du derfor ta via epost, telefon eller ved å snakke med en av oss. På alle fellesarrangementer, som dugnad og sommerfest, har styret dessuten en kort orientering om pågående saker, og tar imot spørsmål og kommentarer fra beboerne der.

Styremøter og saker til styret

Styret har vanligvis møte den andre mandagen hver måned (se også kalenderen vår). Dersom du ønsker å melde inn saker til styret, er det fint om du sender dette en uke før møtet, slik at vi rekker å få det med i sakspapirene til alle i styret.

Kontakt styret – fyll inn dine detaljer og spørsmål/kommentar i dette skjemaet: