Stort og smått

Husleie
Husker i bakgårdenHusleie dekker alle utgiftskategorier, som for eksempel fiber, trappevask, portnertjenester, brannvarslingsanlegg, osv. Informasjon om husleiesatser og lignende får du fra forretningsfører OBF på telefon 22 12 23 40. Fom mars 2018 har vi ikke lengre felles tv-abonnement. Beboere som ønsker tv-pakker, kan bestille dette selv gjennom Nextgentel.

Forkjøpsrett
Det er forkjøpsrett for andelseierne på leiligheter som blir solgt i borettslaget. Varsel av forhåndsavklaring og salg legges ut på forsiden til websiden og sendes ut til alle på distribusjonslista for e-post.

Bestille nye nøkler

Nøkkel til leiligheten din kopierer du selv opp hos en hvilken som helst nøkkelfiler.

Nøkkel til oppgang må bestilles gjennom styret. Send en e-post med antall nøkler du ønsker, hvilke oppgang du bor i og telefonnummeret ditt til brl.styret@gmail.com. Nøkkelen koster 300 kroner og du må selv hente og betale for denne hos Sikkerhet og Design i Sinsenveien 4. Du får beskjed per sms når nøkkelen er klar til avhenting. Mer informasjon om Sikkerhet og Design finner du på her.

Nøkkel til postkasse kopierer du selv opp hos hvilken som helst nøkkelfiler. Om du ikke har en nøkkel du kan lage kopi av, må du selv besørge utskifting av lås og ny nøkkel til denne.

Problemer med lås til felles inngangsdører, kodelåsen til vaskeriet eller felles lås til postkassen

Ved problemer med lås til felles inngangsdører, samt kodelåsen til vaskeriet, bør dere sende en mail til styret først. Ved akutte problemer (umulig å åpne døren): ring 22228888. Dette er Access Låsspesialisten AS i Grefsenveien 9B, som kjenner vår gård relativt godt. De har 24-timers vaktsentral. Access kan da sende faktura til borettslaget. Om felles låsen til postkassen er ødelagt, er reparasjon av denne også noe som borettslaget betaler.  Ved problemer med låsen på egen inngangsdør eller egen postkasse, må deres selv kontakte låsesmed og betale for det selv. Det er tillatt å installere kodelås, sikkerhetslås mv. for egen regning.

Nøkler til sikringsskap

Nøkkel til sikringsskap kjøper du selv hos jernvareforhandlere, lås- eller nøkkelfirma. Den kalles «20-nøkkel» og koster rundt 20 kroner (i følge Hafslund). Og merk at sikringsskapene skal være låst på grunn av brannsikkerheten.

Navneskilt

Navneskilt til postkasse kan bestilles direkte fra Posten. Typen «stort postkasseskilt» i hvitt passer.

Navneskilt til ringeklokka har mål 1.9cm X 6.4cm. Du kan skrive ut navneskiltet på vanlig papir eller transparent. Lokket på ringeklokka tas av ved hjelp av en liten flat skrutrekker. Skyv flappen på høyre side av lokket forsiktig til side og vipp lokket ut. Navneskiltet føres inn fra siden. Bruk gjerne disse malene for å få riktig størrelse: pdf eller doc.

Har du problemer med å få på plass navneskiltet kan du få hjelp av styret.

Framleie

Det må søkes styret om framleie jfr husordensreglene. Søknadskjema finner du her.

Polletter til vaskeriet

Salg av polletter til vaskeriet selges hver andre mandag i måneden for kr. 5 pr stk hos en av styrets medlemmer. Liste over hvem som har vakt finnes på oppslagstavlene. Les mer om vaskeriet her.

Forsikring

Borettslagets eiendom har avtale med Gjensidige forsikring. Dersom det oppstår skade i boligen, forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig, prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Skader meldes direkte til Gjensidige. Du finner utfyllende informasjon om fremgangsmåten under menypunktet Forsikring.

Bil-, sykkel- og barnevognparkering

Det er parkering i offentlig gate. I tillegg har borettslaget fire utleieplasser ved portalen mot Kyrre Grepps gate og to ved portalen mot Knud Graahsgate. Plassene fordeles av styret etter ansiennitet og har en varighet på tre år. For å oppnå en viss rullering blant andelseierne gis leietakerne en karantene tilsvarende én leieperiode (tre år) når leieperioden utløper. Ved ledige plasser i Kyrre Greppsgate, gis de som leier i Knud Graahsgate fortrinnsrett til å få plass i Kyrre Greppsgate for resterende delen av leieperioden. I vinterhalvåret (november tom april) kan de som har parkeringsplass i Knud Graahgsgate, parkere helt inntil porten. I sommerhalvåret (mai tom oktober) leies de små plassene ved portene i Knud Graahsgate ut til parkering av motorsykler.

Bilde av sykler på sykkestativ

Kjøring i gårdsrommet er kun tillatt når du har spesielt behov for av- og pålessing (transport av tunge gjenstander, uføre, spedbarn, o.l). Det er ikke tillatt å parkere i gårdsrommet eller foran innkjørslene. Dette gjelder også foran innganger på utsiden. Hvis bilen din er tauet, kan du kontakte Oslo kranbilservice på telefon 91543000 for opplysninger om hvor du kan hente bilen.

Du kan parkere sykkelen din på et av våre mange sykkelstativer. Det er ikke tillatt å låse sykkelen fast til trær, tørkestativ, lykter etc. Feilparkerte sykler kan fjernes uten varsel. Motorsykler kan ikke parkers i gårdsrommet eller portrommene.

Barnevogner skal fra august 2015 parkeres i barnevognskjulene som du finner i ved inngangspartiene mot Knud Graahs gate og Kyrre Grepps gate. Vennligst pass på å ikke parkere sykler, motorsykler eller elektriske rullestoler foran dørene til barnevognskjulene. Vi ber beboere om være påpasselig med ikke å legge igjen matrester eller andre ting i vognene som kan tiltrekke seg skadedyr. Husk også og alltid lukke døren godt igjen etter deg.

Blir det trangt om plassen? Fint om de som har flere vogner, lette triller og vogner som ikke er i daglig bruk, kan frigjøre plass til andre på bakkenivå. Bruk av barnevognskjulene skjer på eget ansvar. Ønsker du ikke å oppbevare vognen din her, må den plasseres i egen bod eller leilighet.

Kabel-TV/ internett

Borettslaget har avtale om digital kabel-TV levert av Get men avtalen er sagt opp med virkning fra 1. mars 2018. Hver leilighet skal ha en digital dekoder. Abonnementet kan oppgraderes av hver enkelt beboer, som selv bærer kostnadene ved dette. Fra og med 1. august 2017 er det felles avtale om internet via Fiber, levert av Nextgentel. Beboere som ønsker større hastighet enn standardpakken, eller andre tjenester via Nextgentel, ordner dette selv direkte med Nextgentel.

Det er mulig å overføre ruter sammen med abonnementet dersom dette meldes i fra samtidig som Nextgentel registrerer overføring. Så om en beboer melder i fra om kontaktinformasjon om innflytter og gir Nextgentel beskjed om at ruter skal følge med bolig, kan Nextgentel legge dette inn. Merk at det kun er ruter som kan flyttes, dekoder er ikke mulig å overføre mellom abonnement og skal alltid returneres ved oppsigelse. Når Nextgentel melder overføring av abonnement til salg, så har de ett eget punkt som heter «skal ruter overføres: JA/NEI». Dersom beboer skal melde overføring, kan de samtidig opplyse Nextgentel om ruteren.

Nextgentel får dessverre ikke flyttet ruter mellom abonnement i ettertid, så i de tilfellene det ikke er meldt ved overføring, må utstyr returneres.

Vinduer

Det er svært viktig at beboer selv tar ansvar for å smøre hengslene på vinduene sine, og da spesielt i forbindelse med rotasjon av vinduet for rengjøring. Blir ikke glideskinnene smurt, risikerer man at hengslene blir ødelagt og i verste fall kan vinduet falle ut.

Et tips er å bruke hvit vaselin (som kjøpes på apoteket) til å smøre hengslene. Bruk en pensel til å føre på vaselinen, og husk å smøre både øvre- og nedre skinne. Er hengslene tilstrekkelig smurt, kommer du til å kjenne en forskjell ved åpning og lukking av vinduet.

Om du til tross for dette skulle oppleve problemer tilknyttet hengslene på vinduet ditt, er det svært viktig at du melder i fra om dette til styret.

Gangvask

Viken Renhold er ansvarlig for trappevask og kan kontaktes på telefonnummer 32273233. Det vaskes en gang i uken, vanligvis på lørdag, og da utføres følgende:

 • Trapp og korridorer vaskes hver gang
 • Matte ved inngangspartiet ristes hver gang
 • Vindusposter støvtørres / vaskes hver gang
 • Postboksene støvtørres / vaskes hver gang
 • Trappegelender støvtørres / vaskes hver gang
 • Lister støvtørres / vaskes hver 14.dag
 • Inngangspartiglass pusses hver gang
 • Ta kontakt med styret hvis du ser at vaskepersonalet uteblir.

Avfall

Her i borettslaget er vi miljøbevisste og kildesorterer avfallet vårt:

 • Kildesortert matavfall og plastemballasje kastes sammen med restavfallet. Plastemballasje legges i blå poser og matavfall i grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og legges i samme beholder. Poser for kildesortering kan du hente bl.a. på Kiwi i Hans Nielsen Hauges gate.
Tett i pappen!

Tett i pappen!

 • Papir, papp og drikkekartong kastes i papirbeholderen/-containeren. Husk at det er gratis å kaste papir og papp, men om dette kastes i restavfallsbeholdere blir det dyrere! Og husk å rive pappesker og pizza-esker i små biter så ikke inngangen til containeren tettes! Litt mer jobb for deg – men desto større glede for dine naboer 🙂
 • Glass og metall kastes i beholdere plassert i krysset Hans Nielsen Hauges gate/Kyrre Grepps gate.
 • Det bestilles containere i forbindelse med dugnadene. Har kan du kaste store ting om du ikke har mulighet til å levere det selv i løpet av året.
 • Husk også: Pant alt. Alltid.
 • Mer informasjon finner du på http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/

Vaktmester
Hyggelig

Borettslaget har kontrakt med Viken Renhold om vaktmestertjenester. Ta kontakt med styret for nærmere informasjon eller for å melde fra dersom det er oppgaver som ikke utføres.

Forretningsfører

Oslo og omegn Boligforvaltning (OBF) er vår forretningsfører. Forretningsføreren holder styr på borettslagets regnskaper, lånopptak og innbetalinger av lån. De sørger for at leieboeravtaler skrives under og at andre juridiske forhold er korrekte. Videre bistår de med råd og veiledning, og formidler nyheter som kan være interessante for borettslagets drift. Forretningsfører er representant på generalforsamling, og går blant annet gjennom regnskapet.

Kontaktinformasjon:

Oslo og omegn Boligforvaltning AS, Skovveien 3
Postboks 2384 Solli, 0201 Oslo

Telefon: 2212 2340

Fargekoder

Fasade 
Hovedvegg: 9092
Trekninger: 9057
Grunnmur: 9310, Vinduer: 0734 Brunsvart
Dører: 2002 Blodgrønn, Horisontalt beslag: 9057, Nedløp: som vegg

Takterrasse 
Vegg, tak og lister: S0505Y Tinta
Vindski: 5040 – Y77R Bygderødt

Reklamer