Stort og smått

Fakturaadresse:

Borettslaget Nordre Åsen Kv. IIB, 
c/o OBF fakturamottak
Postboks 4385 
8608 Mo i Rana

Husleie

Husleie dekker alle utgiftskategorier, som for eksempel fiber, trappevask, portnertjenester, brannvarslingsanlegg, osv. Informasjon om husleiesatser og lignende får du fra forretningsfører OBF på telefon 22122340. F.o.m. mars 2018 har vi ikke lengre felles tv-abonnement. Beboere som ønsker tv-pakker, kan bestille dette selv gjennom Nextgentel.

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for andelseierne på leiligheter som blir solgt i borettslaget. Varsel av forhåndsavklaring og salg legges ut på forsiden til nettsiden og sendes ut til alle på distribusjonslista for e-post. Mer om forkjøpsrett her.

Bil-, sykkel- og barnevognparkering

Det er beboerparkering i bydel Sagene, mer informasjon om det her.

Borettslaget har fire utleieplasser ved portalen mot Kyrre Grepps gate og to ved portalen mot Knud Graahs gate. Plassene fordeles av styret etter ansiennitet og har en varighet på tre år. For å oppnå en viss rullering blant andelseierne gis leietakerne en karantene tilsvarende én leieperiode (tre år) når leieperioden utløper. Ved ledige plasser i Kyrre Grepps gate, gis de som leier i Knud Graahs gate fortrinnsrett til å få plass i Kyrre Grepps gate for resterende delen av leieperioden.

Bilde av sykler på sykkestativ

Kjøring i gårdsrommet er kun tillatt når du har spesielt behov for av- og pålessing (transport av tunge gjenstander, uføre, spedbarn, o.l). Det er ikke tillatt å parkere i gårdsrommet eller foran innkjørslene. Dette gjelder også foran innganger på utsiden. Hvis bilen din er tauet, kan du kontakte Oslo kranbilservice på telefon 91543000 for opplysninger om hvor du kan hente bilen.

Du kan parkere sykkelen din på et av våre mange sykkelstativer. Det er ikke tillatt å låse sykkelen fast til trær, tørkestativ, lykter etc. Feilparkerte sykler kan fjernes uten varsel.

Motorsykler kan ikke parkers i gårdsrommet eller portrommene. Unntaket er fire plasser ved siden av barnevognskjulene og to markerte plasser i Knud Graahs gate.  Kjøretøyer som står utenfor disse dedikerte plasser kan taues bort for eiers regning.

Barnevogner skal parkeres i barnevognskjulene ved inngangspartiene mot Knud Graahs gate og Kyrre Grepps gate. Vær påpasselig med ikke å legge igjen matrester i vognene som kan tiltrekke seg skadedyr. Husk også og alltid lukke døren godt igjen etter deg.

Blir det trangt om plassen? Fint om de som har flere vogner, lette triller og vogner som ikke er i daglig bruk, kan frigjøre plass til andre på bakkenivå. Bruk av barnevognskjulene skjer på eget ansvar. Ønsker du ikke å oppbevare vognen din her, må den plasseres i egen bod eller leilighet.

Internett

Borettslaget har fiber bredbånd levert av Nextgentel. Beboere som ønsker større hastighet enn standardpakken, eller andre tjenester, som f eks kabel-TV, ordner dette selv direkte med Nextgentel.

Vinduer

Det er svært viktig at beboer selv tar ansvar for å smøre hengslene på vinduene sine, og da spesielt i forbindelse med rotasjon av vinduet for rengjøring. Blir ikke glideskinnene smurt, risikerer man at hengslene blir ødelagt og i verste fall kan vinduet falle ut.

Et tips er å bruke hvit vaselin (som kjøpes på apoteket) til å smøre hengslene. Bruk en pensel til å føre på vaselinen, og husk å smøre både øvre- og nedre skinne. Er hengslene tilstrekkelig smurt, kommer du til å kjenne en forskjell ved åpning og lukking av vinduet.

Om du til tross for dette skulle oppleve problemer tilknyttet hengslene på vinduet ditt, er det svært viktig at du melder i fra om dette til styret.

Gangvask

Viken Renhold er ansvarlig for trappevask og kan kontaktes på telefonnummer 32273233. Det vaskes en gang i uken, vanligvis på lørdag, og da utføres følgende:

 • Trapp og korridorer vaskes hver gang
 • Matte ved inngangspartiet ristes hver gang
 • Vindusposter støvtørres / vaskes hver gang
 • Postboksene støvtørres / vaskes hver gang
 • Trappegelender støvtørres / vaskes hver gang
 • Lister støvtørres / vaskes hver 14.dag
 • Inngangspartiglass pusses hver gang
 • Ta kontakt med styret hvis du ser at vaskepersonalet uteblir.

Avfall

Avfallsbeholderne finner du i Kyrre Grepps gate. Som ellers i Oslo skal alt avfall kildesorteres:

 • Kildesortert matavfall og plastemballasje kastes sammen med restavfallet. Grønne og blå poser for kildesortering kan du hente bl.a. på Kiwi i Hans Nielsen Hauges gate.
Tett i pappen! Tett i pappen!
 • Papir, papp og drikkekartong kastes i papirbeholderen. Og husk å rive pappesker og pizza-esker i små biter så ikke inngangen til containeren tettes!
 • Glass og metall kastes i beholdere plassert i krysset Hans Nielsen Hauges gate/Kyrre Grepps gate.
 • Det bestilles containere i forbindelse med dugnadene. Har kan du kaste store ting om du ikke har mulighet til å levere det selv i løpet av året.
 • Mer informasjon finner du på Renovasjonsetaten.

Fargekoder

Hyggelig

Fasade
Hovedvegg: 9092
Trekninger: 9057
Grunnmur: 9310, Vinduer: 0734 Brunsvart
Dører: 2002 Blodgrønn, Horisontalt beslag: 9057, Nedløp: som vegg

Takterrasse
Vegg, tak og lister: S0505Y Tinta
Vindski: 5040 – Y77R Bygderødt

Fargekode oppganger:

 Karmer inn til leilighet:            
S7010-B10G.  (blå/grønn/grå-mørk)

Dør Inn til leilighet:                   
5010-B10G.   (blå/grønn/grå-lysere)
GULV                                         S7020-Y70R (espresso)
VEGG                                     KOKOS