Pågående rehabilitering

Pågående rehabilitering

De viktigste oppgavene mht. rehabilitering/vedlikehold i årene fremover er knyttet til:

  • Soilrør
  • Stigeledninger for vann
  • Oppganger (har startet på høsten 2017 – antas ferdigstilt i uke 8 i 2018).
  • Rensing av luftekanaler
  • Ringeklokker (se eget punkt nedenfor)

Alle som planlegger å pusse opp rom hvor det går vertikale vannrør må rehabilitere disse rørene. Kostnadene for dette dekkes av borettslaget.

Denne gradvise utskiftningen vil foregå frem til 2017. Vi vil da vurdere om det er nødvendig med strakstiltak for å skifte det som står igjen, eller om den gradvise utskiftningen kan fortsette enda noen år.

Les mer om gårdens planer for rehabilitering (vedtatt av styret 2012)

Ringeklokker

Styret reparerer fortløpende de utvendige ringeklokkene / callinganlegget. For å holde kostnadene nede ved reparasjon av disse, ønsker styret å få tilbakemelding om hvilke ringeklokker som ikke fungerer.

Fyll ut skjemaet under dersom ringeklokken din ikke fungerer! Vi samler opp tilbakemeldingene, og bestiller reparasjoner en eller to ganger i året.

Foto av 'søylebarna' da de ble plassert opp på søylene i mai 2010

Foto av ‘søylebarna’ da de ble plassert opp på søylene etter flere års rehabilitering i mai 2010. Foto: Arnt Maasø