Husordensregler

Foto: Ram Gupta

Husordensreglene er til for at det skal være trivelig for alle å bo her.

Husordensregler

1. Vis hensyn!

 • Sørg for ro i leiligheten og gårdsrommet fra kl. 22.00 – kl. 07.00 natt til mandag til fredag.
 • Natt til lørdag, søndag og helligdager skal det være ro mellom kl. 24.00 og kl. 08.00.
 • Unngå sjenerende støy fra stereoanlegg, TV, video, radio og musikkinstrumenter.
 • Meld fra til naboene dersom du skal ha en fest som kan medføre mye støy eller vil vare utover de ordinære bestemmelsene for ro i leilighetene.

2. Ytterdør

 • Sørg for at ytterdørene er låst til alle døgnets tider.
 • Slipp aldri inn uvedkommende.

3. Lysbryterne i trappeoppgangene

 • Lyset slås på automatisk i trappoppgangene.
 • Meld til styret dersom lyset har gått, slik at vi kan følge opp vaktmesteren.

4. Brannvarslings- og slukningsutstyr

 • Alle beboere plikter å sette seg inn i brannsikringsrutiner (se brannsikring og branninstruks).
 • Røykvarslere må ikke tildekkes.
 • Sørg for at leilighetens brannslokningsapparat fungerer.
 • Meld ifra til styret hvis du oppdager feil i brannvarslingsanlegget eller slukningsutstyr.

5. Blomsterkasser, fuglebrett, skilt, flaggstenger

 • Sett ikke opp blomsterkasser, fuglebrett, skilt eller flaggstenger.
 • Ikke legg ut mat til fugler og dyr, dette tiltrekker rotter til gården.

6. Husdyr

 • Søk styret i borettslaget om lov til å holde husdyr/kjæledyr, se vedtektene punkt 4.1.
 • Påse at dyret/dyrene ikke er til sjenanse for andre beboere i oppgangen (støy, lukt, hår, osv.).
 • Husdyr skal ikke luftes i gårdsrommet.
 • Katter skal ikke etterlates på egenhånd i gårdsrommet.

7. Oppussing

 • Meld fra til naboene om oppussing som er spesielt støyende.
 • Samråd deg med tilstøtende naboer dersom oppussingen strekker seg over mer enn fire uker.
 • Plasser aldri avfall og skrot utenfor søppelkassene eller i fellesarealer, men kjør bort slikt avfall selv.
 • Entrédør og vinduer skal ikke skiftes ut eller males på utsiden.
 • Originale interiørdetaljer som stukkatur, rosett og dører skal bevares. Ta kontakt med styret hvis du ønsker å gjøre endringer med disse.
 • Ved oppussing plikter beboer å holde trappoppgangen ren. Ekstra trappevask dekkes av beboer.

8. Motorkjøretøy

 • Gårdsrommet skal være bilfritt.
 • Parker aldri motorkjøretøy i gårdsrommet eller foran innkjørslene.
 • Kjør bare inn i gårdsrommet dersom du har spesielt behov for av- og pålessing (transport av tunge gjenstander, uføre, spedbarn, o.l).
 • Feilparkerte biler vil uten forvarsel kunne bli tauet bort for eiers regning. (Dersom bilen din er tauet, kan du kontakte Oslo kranbilservice på 915 43000 for opplysninger om hvor du kan hente den. Det tilkommer bot og taue-gebyr etter Oslo Kommunes satser)
 • Det tillates parkering av motorsykler (herunder moped, scooter, o.l.) på plassene ved siden av barnevognskjulene – fire stykker – samt to markerte plasser i Knud Graahs gate etter førstemann til mølla-prinsippet. Det tillates ingen parkering utover dette for nevnte kjøretøy. Kjøretøyer som står utenfor disse dedikerte plasser kan taues bort for eiers regning.

9. Kjeller, loft og fellesarealer

 • Sørg for orden i fellesarealene.
 • Hold alle dører låst.
 • Påse at lys er slukket når du forlater kjeller eller loft.
 • Hjelp til med å holde taklukene lukket.
 • Oppbevar aldri ildsfarlige, flyktige, illeluktende væsker eller gass i kanner eller maskiner i boden.
 • Gjenstander skal ikke oppbevares i fellesarealer.
 • Ved dugnader i borettslaget vil gjenstander som er oppbevart utenfor egen bod bli fjernet.

10. Søppel/store søppelsekker/hentesekker 

 • Søppel resirkuleres og kastes etter Renovasjonsetatens bestemmelser.
 • Kast aldri aske eller brennbart materiell i søppelkassene.
 • Sett aldri søppelposer i oppgangen utenfor leiligheten.
 • Sørg selv for at større gjenstander kjøres bort eller benytt deg av containere på dugnad.
 • Styret skal varsles når store søppelsekker/hentesekker (feks isekk.no) brukes ved feks oppussing.
 • Slike sekker kan maksimalt bli stående i inntil en uke.
 • Sekkene skal ikke stå inntil husvegg og kan kun stå på utsiden av gården.
 • Det vil bli belastet et gebyr på kr 1500 i tillegg til borettslagets faktiske kostnader for å fjerne sekken, om sekken blir stående lengre enn 7 dager og vaktmesteren blir bedt om å fjerne sekken.

11. Bad, WC, vannledninger

 • Kast aldri avispapir, filler o.l. i toalettet fordi dette kan føre til tette avløpsrør.
 • Hold tilstrekkelig temperatur i leiligheten slik at vannledninger ikke fryser.
 • Husk alltid å stenge kraner slik at vannskade kan unngås.
 • Steng aldri stigekran i kjelleren uten at berørte naboer er varslet.
 • Meld fra til styret om feil på felles rørsystem.
 • Fra 2013 er beboere som pusser opp våtrom pliktet til å skifte vann- og avløpsrør mot refusjon.

12. Elektrisk arbeid

 • Sørg for at det elektriske anlegget i leiligheten er i forsvarlig stand.
 • Bruk alltid autorisert fagmann.
 • Elektriske anlegg i boder (kjeller/loft) skal være lagt opp fra andelseierens eget sikringsskap, og styret skal søkes om godkjenning på forhånd.

13. Lufting

 • Luft aldri ut av leiligheten gjennom trappeoppgangene.
 • Luft jevnlig gjennom vinduet i rom uten ventiler (for å unngå soppskade i yttervegg).

14. Dugnad

 • Møt opp på dugnadene i borettslaget og bidra etter evne.
 • Betal en frivillig avgift, fastsatt av styret, dersom du ikke kan delta.

15. Vaskeri

 • Sett deg inn i ordensreglene som er hengt opp i vaskeriet i Knud Graahs gate 3.
 • Ta i bruk vaskemaskinen innen 30 minutter etter reserveringstidens påbegynnelse. Vaskerommet kan benyttes av andre dersom du ikke har møtt fram innen denne halvtimen.

16. Tom leilighet

 • Meld fra til styret dersom leiligheten din blir stående tom over lengre tid (over 2 mnd).

17. Framleie

 • Sørg for godkjenning fra styret før framleier flytter inn (se søknadsskjema).
 • Gjør framleier oppmerksom på at husordensreglene er en del av framleieavtalen.

18. Salg av leilighet

 • Tre nøkkelsett skal følge med leiligheten, dessuten nøkkel til postkasse og vaskeri.
 • Brannslokningsapparat og røykvarsler skal følge med leiligheten.

19. Husleie

 • Sørg for at husleien betales inn senest den 10. i hver måned. Ved for sen innbetaling påløper gebyrer.

20. Beplanting

 • Hagegruppa er ansvarlig for beplanting av borettslagets uteområder, og beskjæring av busker og trær. Dette skal ikke gjøres på privat initiativ.

21. Radio/TV

 • Ikke sett opp private radio- og fjernsynsantenner.
 • Gjør aldri inngrep i borettslagets antennekontakter.

22. Grilling

 • Bruk av kullgrill på takterrassene er ikke tillatt.
 • Grilling i bakgård skal skje på anvist sted.

(Husordensregler sist revidert 11.03.2019)

Save