Branninstruks

Når brannalarmen går:

  • Pass på at alle blir varslet.
  • Lukk alle dører og vinduer.
  • Gå raskt ut av bygningen.
  • Oppmøte: P-plassen ved barnehagen Ragnas Hage i Kyrre Greppsgate 13

Hvis det brenner skal du:

 • Ringe brannvesenet på nødnummer 110. Prøv å varsle beboerne.
 • REDDE: Pass på at alle personer kommer seg raskt ut til avtalt møtested. Hjelp barn og eldre/uføre ut.
 • SLUKKE: Ved mindre branntilløp prøv å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks er det særlig viktig å lukke alle dører for å hindre spredning.

Hold deg alltid orientert om:

 • Rømningsveier
 • Betjening av brannvarslingsanlegget
 • Plassering og bruken av slokkeutstyr
 • Møteplass etter evakuering

Brannsikkerhet:

Bygården har trebjelkelag som ikke er like godt brannsikret som et moderne bygg. Det er derfor viktig å redusere brannfaren så mye som mulig. Her følger noen tips:

Bilde av branninstruksene

Foto: Ram Gupta

 • Hold det ryddig i alle fellesarealer (trapperom, kjeller og loft). Gjenstander som står i fellesarealene kan utvikle mye røyk hvis de tar fyr, og at røykutviklingen vil kunne sperre rømningsveien.
 • Hvis du har koblet ut brannvarlseren midlertidig pga oppussing eller lignende er det viktig at du setter den på igjen. Ta gjerne en titt på kontrollpanelet når du går forbi. Når det lyser grønt er alle enheter tilkoblet.
 • Sørg for at ditt elektriske anlegg er forsvarlig installert.
 • Sørg for at det alltid er minst ett brannslukningsapparat i leiligheten. Vi har avtale med Trygg og Sikker som regelmessig sjekker brannslukningsapparatene.
 • Ventilatorer over kokeplater skal ikke kobles til ventilasjonskanalen. Alle bør bruke kullfilter på ventilatorer over kokeplater, med mindre det lages en egen utgang for ventilator fra kjøkkenet.
Reklamer