Nyttig info for deg som flytter ut

Her følger noen tips for deg som flytter, for å gjøre utflyttingen smidigere – og kanskje overgangen enklere for de(n) som flytter inn.

Utflytting og inventar

Etter 2010 kom det en regel som sier at det er en del løsøre og inventar som skal følge eiendommen, med mindre noe annet er avtalt. Informasjon om dette får du fra megleren din.

Du finner også mye tilsvarende og annen nyttig informasjon om dette på Forbrukerportalen.

Fiber

Routeren fra Nextgentel skal stå igjen i leiligheten når man flytter. Kontakt Nextgentel i god tid for å overføre abonnementet til den som flytter inn.

Ved overtakelse

Når du har overtakelsesmøte med de(n) som skal ta over er det flott om du kan ta en tur innom vaskekjelleren og vis dem hvordan ting virker. Dette er ganske vanskelig å forklare med ord, men lett å vise i praksis.

Kjeller og loft

Bilde av sykler på sykkestativ

Foto: Ram Gupta

Husk å sjekke kjeller og loft, så du ikke glemmer igjen noe. Selv om gjenglemte sykler blir gitt bort i forbindelse med dugnadene, er det fint om du husker å ta med disse først som sist,  så du ikke tar opp plassen andre kunne hatt.

Strøm og ettersending av post

Husk å lese av strømmåleren din og meld fra om målerstanden til strømleverandøren din.

Send gjerne adresse for videresending av post og telefon/mobil hvor du kan nås til styret i tilfellet noe skulle dukke opp.

Lykke til videre – og velkommen tilbake på besøk!

Save