Vedtekter

Vedtektene inneholder bestemmelser om formelle forhold knyttet til å være andelseier.

Du kan lese borettslagets vedtekter her: Vedtekter (revidert 05.04.2018)

Save