Årsberetning

Hvert år kommer styret med en årsberetning som inneholder blant annet styrets beretning og regnskap for gården. Denne legges frem og godkjennes på generalforsamlingen hver vår. Her har alle andelseiere møte- og stemmerett.

Beretninger fra de siste årene kan leses som pdf nedenfor (disse inneholder også protokoll over saker, styrevalg m.m.):

Årsberetning 2013
Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010
Årsberetning 2009

Adobe ReaderDersom du ikke får lest pdf-dokumentet kan du laste ned programmet Adobe Reader her.

Høstløv på Lasses tre

Høstløv på Lasses tre

Reklamer