Lek i nye lekestativer – viktig info!

Lekestativer ikke sikkerhets-sertifisert enda.

Styret gjør oppmerksom på at lekestativene ikke er sikkerhets-sertifisert enda. Lek skjer på foreldres ansvar.

Aktiv Lek vil så snart som mulig komme for å kontrollere oppsettet, og vi vil informere når dette er gjort.

Fare for skader og brudd:

Styret ønsker også å informere om at når er nytt lekestativ kommer, vil det bli en økning fall-skader og brudd. Dette selv om stativene er forskriftsmessig satt opp.

Lek under oppsyn:

Vi anmoder derfor foreldre til å bistå barna med å bli kjent med stativene og risikoen involvert – særlig om man klatrer i i stativet for de større barna.

Styret