Smitteverntiltak i bakgården

De siste dagene har det vært nydelig vær, og bakgården brukes mye. Det er hyggelig, men det er også verdt å være oppmerksom på at de nasjonale smitteverntiltakene fortsatt gjelder. Også i bakgården.

standard_2019-nCoV-CDC-23312_without_backgroundI gården vår bor det folk som lever mer eller mindre som før og bruker bakgården flittig, og andre som knapt har vært ute de siste ukene. Å bo så tett som vi gjør betyr at våre valg påvirker mange andre direkte.

Styret oppfordrer derfor til at samlinger som barnebursdager, vennemiddager, osv i bakgården foregår innenfor de rammene de nasjonale tiltakene setter, det vil si maks 5 personer sammen og 1-2 meter avstand.

Vi ber om at bord og benker vaskes etter bruk (særlig etter spising), og at bordene i ikke skal settes sammen så lenge tiltakene gjelder.

Det nærmer seg 17. mai, og hvis været er fint ønsker mange sikkert å bruke bakgården. Det kan fort bli tett, så vi oppfordrer allerede nå å tenke alternativer, f eks Torshovdalen, Torshovparken, plenene på utsiden av bygården, marka…

Solidarisk hilsen fra styret

Forkjøpsrett Knud Graahs gt 1

Visning: Søndag 29.03.20 kl 1400

Megler: Regine Borlaug, tlf 95 88 96 59, e-post: lokka@aktiv.no

Andelsnummer: 50
Prisantydning: 3.100.000
Andel fellesgjeld: 40.778
Felleskost. pr mnd: 2.112
Etasje: 1/V
Opprinnelig antall rom: 1
Areal: 46 kvm BTA, 41 kvm BRA, 41 kvm P-rom

Frist for å melde forkjøpsrett er 7. april 2020 kl 12.00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Forkjøpsrett Kyrre Grepps gt 14

Visning: Søndag 22.03.20 kl 1300-1400 og tirsdag 14.03.20 kl 1700-1745.

Megler: Regine Borlaug, tlf 95 88 96 59, e-post: lokka@aktiv.no

Andelsnummer: 47
Prisantydning: 3.990.000
Andel fellesgjeld: 50.021
Felleskost. pr mnd: 2.547
Etasje: 3/M
Opprinnelig antall rom: 2
Areal: 62 kvm BTA, 55 kvm BRA, 53 kvm P-rom

Frist for å melde forkjøpsrett er 31. mars 2020 kl 12.00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Bygging av kabeltunnel

Statnett skal bygge en ny kabelforbindelse i tunell mellom Sogn og Ulven. Tunnelen, som vil ligge 30 til 90 meter under bakken, er prosjektert til å gå mer eller mindre rett under vårt borettslag.

Arbeidene starter etter planen første kvartal neste år. Det forventes ikke at bygninger rundt tunnelen vil påføres skader, men Multiconsult vil på vegne av Statnett foreta besiktigelse og kartlegging av berørt bygningsmasse, inkludert borettslaget vårt.

Du kan lese mer om prosjektet i denne orienteringen fra Statnett.