Har du ting stående i fellesarealene?

I forbindelse med dugnaden 26. oktober har styret tatt en runde i alle oppganger på loft og i kjellere og merket hensatt gods med post-it lapper med dugnadsdato. Dette gjør vi fordi vi alle ønsker å bo i en ryddig og hyggelig bygård – og for å overholde brannvernreglene.

Vi oppfordrer sterkt til å holde fellesarealer fri for private eiendeler – både i trappeoppganger og i arealer utenfor boder på loft og i kjeller. Dette er både av brannvernshensyn og for å overholde vedtektene våre (pkt 4.1 Andelseieren skal behandle boligen og fellesarealene på en god måte, og bruken må ikke på urimelig eller unødvendig vis være til skade eller ulempe for de andre andelseierne.)

Vi har merket gjenstander med dugnadsdato fordi vi ofte ikke vet hvor lenge ting har stått der, og det er dermed vanskelig å vite når det er å betrakte som eierløst. Alt har blitt merket. Nå ber vi alle beboere om å sette ting du vil beholde i egen bod før dugnadsdatoen. Dette gjelder også sykler. Vi kjenner til utfordringer med å oppbevare sykler trygt og sikkert, og borettslaget jobber med å finne en løsning.

Vennlig hilsen styret

 

Forkjøpsrett Knud Graahs gt 1

Visning: Søndag 27/10 kl 15.00-16.00 og mandag 28/10 kl 17.00-18.00

Megler: Eiendomsmegler Cecilie Elliott Jørstad, tlf. 45 46 92 83, Epost
cecilie.elliott.jorstad@privatmegleren.no

Andelsnummer: 53
Prisantydning: 4.000.000
Andel fellesgjeld: 51.610
Felleskost. pr mnd: 2.480
Etasje: 2/V
Opprinnelig antall rom: 2
Areal:

Frist for å melde forkjøpsrett er 26. oktober 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Vedlikehold i bakgården 7. oktober

I forbindelse med kraftige regnskyll i sommer har beboere i flere kjellerleiligheter opplevd at vann kommer opp fra avløpssystemet og oversvømmer leilighetene.

Dette er kompleks problematikk som styret har og kommer til å ha fokus på i tiden framover. Men det er foreløpig uklart om feilen ligger hos oss eller det kommunale ledningsnettet.

Som et strakstiltak vil overvannskummene i bakgården tømmes og rengjøres. Under bakken i bakgården er det seks overvannskummer som skal ta av for kraftige regnskyll. Taknedløpene er tilkoblet disse, og de er videre tilkoblet spillvannet (kloakken) som går gjennom bygget og ut på kommunal ledning.

Styret har engasjert Rørleggersentralen, som mener det kan være en sammenheng mellom for mye vann i overvannskummene og tilbakeslag i kjellere i forbindelse med styrtregn i sommer.

Etter tømming og rengjøring av kummene vil alle avløpsrør kontrolleres med kamera for å avdekke tilstanden på rørene fram til det kommunale ledningsnettet.

Arbeidene vil bli utført allerede mandag 7. oktober. Under arbeidene vil inn- og utkjørsel til bakgården fra Kyrre Grepps gate og Knut Graahs gate være blokkert.

Styret har videre engasjert konsulentselskapet Opak til å vurdere byggets vann- og avløpsrør samt ventilasjonsanlegg. Dette vil gi oss en oversikt over hva som eventuelt må gjennomføres av strakstiltak, og videre en vedlikeholdsplan for eiendommen, med utbedrings- og vedlikeholdstiltak 10 år frem i tid.

Forkjøpsrett Brettevilles gt 33

Visning: Lørdag 5/10 kl 1400 – 1500

Megler: Eiendomsmegler Zehra Catak, tlf 90 50 09 06, e-post: zc@schalapartners.no

Andelsnummer: 95
Prisantydning: 4.600.000
Andel fellesgjeld: 51.610
Felleskost. pr mnd: 2.480
Etasje: 2/M
Opprinnelig antall rom: 2
Areal:  63 kvm P-rom

Frist for å melde forkjøpsrett er 16. oktober 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.