Forkjøpsrett Knud Graahs gate 3

Visning: Søndag 6/10 kl 1500 – 1600

Megler: Eiendomsmeglerflm. Didrik Ruus, tlf. 91 58 40 55, e-post: didrik@boaeiendom

Andelsnummer: 62
Prisantydning: 3.000.000
Andel fellesgjeld: 52.473
Felleskost. pr mnd: 2.519
Etasje: 3/V
Opprinnelig antall rom: 2
Areal:  62 kvm BTA, 56 kvm BRA, 56 kvm P-rom

Frist for å melde forkjøpsrett er 15. oktober 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Forkjøpsrett Brettevilles gate 31a

Visning: Søndag 22/9 kl 1300 – 1400

Megler: Eiendomsmeglerflm. Maren Tostrup, tlf. 450 66 788, epost: m.tostrup@nordvikbolig.no

Andelsnummer: 80
Prisantydning: 6.750.000
Andel fellesgjeld: 97.830
Felleskost. pr mnd: 4.548
Etasje: 1/H
Opprinnelig antall rom: 1
Areal:  96 kvm BRA, 91 kvm P-rom

Frist for å melde forkjøpsrett er 30. september 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Forkjøpsrett Kyrre Grepps gt 8

Visning: Søndag 15/9 kl 1230 – 1330

Megler: Eiendomsmeglerflm. Thuva Karlsrud, tlf. 454 86 057, epost: thuva.elise.karlsrud@dnbeiendom.no

Andelsnummer: 118
Prisantydning: 3.200.000
Andel fellesgjeld: 40.099
Felleskost. pr mnd: 1.956
Etasje: 1/H
Opprinnelig antall rom: 1
Areal:  ??

Frist for å melde forkjøpsrett er 15. september 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Forkjøpsrett Hans Nielsen Hauges gt 42

Visning: Søndag 1/9 kl 1300 – 1400 og mandag 2/9 kl 1830 – 1930

Megler: Eiendomsmeglerflm. Maren Tostrup, tlf 450 66 788, epost: m.tostrup@nordvikbolig.no

Andelsnummer: 37
Prisantydning: 4.900.000
Andel fellesgjeld: 55.660
Felleskost. pr mnd: 2.655
Etasje: 3/M
Opprinnelig antall rom: 2
Areal:  P-rom 67 kvm, BRA 69 kvm

Frist for å melde forkjøpsrett er 11. september 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.