Løs takstein

Det er observert en takstein som har løsnet fra taket og falt ned i Knud Graahs gate ved portalen. Det er inntil videre satt opp sperrer på det aktuelle stedet. Foreløpig uklart om det er fra vårt tak eller fra taket over portalen, som kommunen er eier av. Styret følger opp saken.

Ødelagt luke i søppelbrønn

Luka i søppelbrønnen nærmest portalen er ødelagt. Skaden er meldt inn til Alles Miljø, som kommer og reparerer den neste uke. Inntil videre kan ikke denne brukes.

Sender samtidig en oppfordring om å rive papiravfall i såpass små biter at de ikke setter seg fast og tetter til avfallsbrønnene for papir.

Nye dørpumper

Det er nå montert nye stoppearmer på dørpumpene på alle inngangsdører og kjellerdører. Disse har en en liten bryter midt på stoppearmen som gjør at døren holdes oppe. Dermed er det slutt på kroker som løsner, murstein og matter på skrå – bruk knappen! Tilsvarende stoppearmer vil bli montert på loftsdører også før jul.

Forkjøpsrett Brettevilles gate 33

Visning: Etter avtale med megler

Megler: Eiendomsmegler Henrik Jensen, tlf. 99 69 24 27, e-post: hj@schalapartners.no

Andelsnummer: 93
Prisantydning: 4.750.000
Andel fellesgjeld: 50.403
Felleskost. pr mnd: 3.233
Etasje: 1/H
Opprinnelig antall rom: 2
Areal: 68 kvm BOA

Frist for å melde forkjøpsrett er 5. november 2019 kl 12:00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Har du ting stående i fellesarealene?

I forbindelse med dugnaden 26. oktober har styret tatt en runde i alle oppganger på loft og i kjellere og merket hensatt gods med post-it lapper med dugnadsdato. Dette gjør vi fordi vi alle ønsker å bo i en ryddig og hyggelig bygård – og for å overholde brannvernreglene.

Vi oppfordrer sterkt til å holde fellesarealer fri for private eiendeler – både i trappeoppganger og i arealer utenfor boder på loft og i kjeller. Dette er både av brannvernshensyn og for å overholde vedtektene våre (pkt 4.1 Andelseieren skal behandle boligen og fellesarealene på en god måte, og bruken må ikke på urimelig eller unødvendig vis være til skade eller ulempe for de andre andelseierne.)

Vi har merket gjenstander med dugnadsdato fordi vi ofte ikke vet hvor lenge ting har stått der, og det er dermed vanskelig å vite når det er å betrakte som eierløst. Alt har blitt merket. Nå ber vi alle beboere om å sette ting du vil beholde i egen bod før dugnadsdatoen. Dette gjelder også sykler. Vi kjenner til utfordringer med å oppbevare sykler trygt og sikkert, og borettslaget jobber med å finne en løsning.

Vennlig hilsen styret