Sirenetest!

Onsdag 27. februar og torsdag 28. februar skal Elotec utføre den årlige sjekken av brannvarslingsanlegget. I år er det røykvarslerne i 1. etasje som sjekkes (vi kontrollerer én etasje per år). I forbindelse med dette vil det også bli kjørt en sirenetest i hver oppgang. Dette vil foregå på dagtid.

Etter planen vil sirenetest bli på følgende dager i de ulike oppgangene (med forbehold om endringer):

ONSDAG:

Brettevilles gate 31 a
Brettevilles gate 31 b
Brettevilles gate 33
Hans Nielsen Hauges gate 36 A
Hans Nielsen Hauges gate 36 b
Hans Nielsen Hauges gate 40
Knud Graahs gate 1
Kyrre Grepps gate 10

TORSDAG:

Kyrre Grepps gate 8
Hans Nielsen Hauges gate 42
Knud Graahs gate 3
Knud Graahs gate 5
Knud Graahs gate 7
Kyrre Grepps gate 12
Kyrre Grepps gate 14
Hans Nielsen Hauges gate 38

 

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Knud Graahsgate 5

Visning: søndag 3.02.19 kl. 15 -16 og mandag 4.02.19 kl. 17.30-18.30

Interessenter bes henvende seg til megler Kamilla Kaptan, tlf. 920 39 937, for nærmere informasjon.

Andelsnummer: 65
Prisantydning: 3.600.000
Andel fellesgjeld: 55.743,54
Felleskost. pr mnd: 2.600
Etasje: 2/V
Opprinnelig antall rom: 2
P-rom: 63 BRA

Frist for å melde forkjøpsrett er 9. februar 2019 kl. 12.00.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at OGF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse. Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet.

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Brettevilles gate 33

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Brettevillesgate 33

Visning: søndag 13.01.19 kl. 15 -16 og mandag 14.01.19 kl. 17-18

Interessenter bes henvende seg til megler Didrik Ruus, tlf. 915 84 055, for nærmere informasjon.

Andelsnummer: 98
Prisantydning: 4.100.000
Andel fellesgjeld: 53.185,96
Felleskost. pr mnd: 2.480
Etasje: 3/M
Opprinnelig antall rom: 2
P-rom: ikke oppgitt

Frist for å melde forkjøpsrett er 23. januar 2019 kl. 12.00.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at OGF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse. Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet.

Radontiltak straks i gang

Styret trenger tilgang til kjellerbodene i de berørte oppgangene!

I forbindelse med den nært forestående radonsaneringen i gården vår, skal det foretas en befaring med fagfolkene i Radonkonsult torsdag 10. januar. I den forbindelse trengs det tilgang til alle kjellerbodene i følgende oppganger: Hans Nilsen Hauges gate 36A, 36B, 40 og 42, Kyrre Grepps gate 14 og Brettevilles gate 31A. En representant fra styret vil være til stede under befaringen.

De som har kjellerbod i disse oppgangene bes levere nøkler til styremedlem Lasse Nederhoed i Knud Graahs gate 3 onsdag 9/1 mellom kl 1900 og 2100. Dersom dette ikke passer ber vi om at du får en nabo til levere nøklene for deg. Det er viktig at alle følger opp dette. Nøklene kan hentes igjen torsdag 10/1 mellom kl 1900 og 2100. Veldig fint om nøklene merkes med navn, adresse og leilighetsnummer.

Styret takker på forhånd alle for et godt samarbeid, og ønsker samtidig alle beboere et riktig godt nyttår!

Radontiltak på nyåret

Tidligere i år ble det foretatt radonmålinger i gården vår. I en del leiligheter var radonkonsentrasjoner over tiltaksgrensen. Etter en anbudsrunde har styret nå inngått avtale med firmaet Radonkonsult om å foreta radonsanering i gården. Arbeidet vil starte på nyåret.

Tiltaket innebærer å installere radonsug i kjelleren i de oppgangene der det har vært målt for høye verdier. Dette gjelder Hans Nilsen Hauges gate 36, 40 og 42 og i Kyrre Grepps gate 14, samt en avtrekksvifte i Brettevilles gate 31A. Tiltaket vil senke radonnivået også i tilstøtende oppganger. Vi har vært i kontakt med andre borettslag i området som har hatt gode erfaringer med dette, og Radonkonsult garanterer at tiltakene vil gi oss radonkonsentrasjoner under grenseverdiene. Med en slik løsning unngår vi også inngrep i de enkelte leilighetene.

Bilde1Installasjonen av radonsug innebærer å lage et grunnavtrekk fra under kjellergulvet, en vertikal rørføring opp til himling (se bildet) med en innfelt viftemodul, og videre et transportrør horisontalt under himling og til en luke i kjellervindu. Slik unngår vi også ytre konstruksjoner som kunne vært problematiske siden gården er gullistet hos Riksantikvaren.

Avtrekksrøret vil altså plasseres oppunder himlingen i enkelte boder, og om nødvendig kan det være aktuelt å bytte ut vinduer med vindusfag med luke. Hvilke boder det vil gjelde avklares etter en grundigere prosjektering i januar. Det vil da være nødvendig med tilgang til alle kjellerboder i de berørte kjellerne. Det praktiske rundt dette får vi komme tilbake til.

Etter at radonsugene er installert vil det bli foretatt kontrollmålinger i leilighetene på samme måte som det ble gjort tidligere i år, og det er selvfølgelig viktig at alle da er behjelpelige med dette, slik at vi får et sikrest mulig resultat. Mer info kommer over nyttår.

Hilsen styret.