Dugnad lørdag 13. mai 2023

Hei alle beboere i Søylegården,

Velkommen til dugnad lørdag 13. mai kl. 11-15. Hvis man ikke har anledning  til å delta, så er det selvfølgelig flott om man gjør en innsats i dagene før/etter dugnaden hvis man vet om noe forefallende arbeid som bør gjøres. Kan man ikke delta er det også hyggelig om man leverer noe til lotteriet for de som er med på dugnaden, en flaske vin eller noen godteposer for eksempel (levér på dugnad eller til noen i styret i forkant). Vi satser på godt oppmøte og en hyggelig dugnad som vanlig. Det blir en liten matbit i etterkant av dugnaden. Husk også at man kan melde seg på sykkellotteriet.

Det vil settes ut kontainere, disse åpnes på dugnaden. Etter dugnaden vil det være mulighet for å kaste «privat» avfall så lenge det er plass. Det er veldig viktig at det ikke settes noe avfall utenfor konteinerne, det kommer bare til å bli stående igjen ved henting.

English: This years «dugnad» will be arranged Saturday 13. May from 11 to 15. Your participation will be greatly appreciated. More info below.

Info om rydding av sykler/barnevogner/akebrett (vennligst videresend til leietaker hvis aktuelt).
Det blir foretatt en runde der alle sykler, sykkelvogner, barnevogner, akebrett o.l. blir merket med rød og hvit plast. Hvis denne merkingen fremdeles er der LØRDAG 13.05.23 så blir disse tingene flyttet inn i barnevognskurene og satt på øverste nivå der. Hvis gjenstanden eventuelt er låst så blir denne kuttet. Det gjøres ingen unntak her, folk setter igjen forbausende fine sykler, så blir vanskelig å vurdere hvilke sykler som er i bruk utfra stand. Merking må derfor fjernes før nevnte dato for å unngå kuttet lås. Hvis gjenstanden fremdeles står på øverste nivå ved neste dugnad, dvs. at ingen har savnet dem nok til å sjekke om de står der og ta dem ned, så blir tingene gitt bort til deltakere på dugnaden etter loddtrekningssystem. Eventuelt vurderes det å gi bort ting til loppemarked. Det som ingen vil ha kastes. Skulle det skje at en beboer oppdager at sin sykkel eller vogn er gitt bort til noen andre, oppfordres det til å gi objektet tilbake. 

Det er kjedelig å få klippet lås eller at sykkel blir gitt videre, men for å unngå at det hoper seg opp sykler/vogner som ikke brukes i gården, så må vi ha litt strenge retningslinjer på dette.

Information on removal of bikes and strollers (please forward to subletters if applicable).
All bikes and strollers have been marked with a red and white plastic band on the handlebar. If this is still attached on SATURDAY 13.05.23, the bike/stroller will be moved to one of the stroller sheds and placed on the highest shelf. If a bike is locked, the lock will be cut off. There will be no exceptions to this rule, the plastic band has to be removed before the given date to avoid cutting of the lock. If the bike/stroller is still placed on the highest shelf when the next «dugnad» comes around, bikes/strollers will be handed over to other inhabitants by a lottery system. Bikes/strollers that no one wants will be discarded.

Det er også viktig at vi ikke kaster hva som helst i containeren, dette vil føre til fordyrende avvik.

Hva skal ikke kastes i containeren:

  • Elektronikk, produkter som er tilknyttet strøm.
  • Hageavfall, busker og trær.
  • Bildekk
  • Farlig avfall, maling, lim lakk, spraybokser etc.

Med vennlig hilsen

Styret i Brl. Nordre Åsen Kvartal 2b