Utført rehabilitering

Tak

 • Takstein, lekter, papp – ca. 1990
 • Småreparasjoner 2001-2010

Fasade

 • Oppgang – 1994
 • Ute – 2006

Oppganger

 • Opprydning og innkapsling av ledninger – 2014
 • Fjerning og branntetting av gamle baderomsvinduer i oppganger – 2016

Vann og avløp

 • Tv-kontroll, spyling og utbedring av lekasjer i takrenner og nedløp: 2015 (2006, 2001)
 • Kondensisolering av kaldtvannsrør i kjeller – 2002
 • Soil – Byggeåret (med unntak av leiligheter som er pusset opp)
 • Ny hovedstoppekran i Knud Graahs gate 7 – 2011
 • Nye stoppekraner på stigeledning i kjeller Knud Graahs gate 1 og 3 – 2012

Drenering

 • Noe drenering utført – 2003, 2007 og 2016/17

Elektrisk anlegg

 • Oppgang – Ukjent dato
 • Belysning i bakgård – 1999
 • Utbedring fellesanlegg i innvendig fellesareal – 2009
 • Utbedring av kabling til fellesanlegg i innvendig fellesareal – 2014
 • El-kontroll av hele borettslaget (alle leiligheter og fellesanlegg) 2017

Piper

 • Nye pipetopper – 2000
 • Filming av piper og igangsetting av rehabilitering – 2011
 • Piper rehabilitert med stålrør – 2012

Vinduer

 • Leiligheter – 1997 og 1998
 • Kjeller – Aldri
 • Oppgang – Aldri

Dører

 • Porttelefoner – 1996
 • Oppgang – 1996
 • Leilighet – ca. 1997
 • Skiftet lås utvendig – 2010
 • Kjeller – 2009/2016 (brannklasse B60)
 • Loft – 2009/2016 (brannklasse B60)

Bakgård

 • Asfalt – 1996
 • Gress – 1996
 • Utforming – 1996
 • Porter – 2004
 • Lekestativ – 2008
 • Nye avfallsbrønner – 2013
 • Nye fellesgriller – 2014
 • Planting av nye trær – 2014
 • Installering av barnevognskjul – 2015
 • Beskjæring av trær – 2016 (2011)

Brannteknisk utstyr

 • Brannalarmanlegg – 2010
 • Sjekk av brannslukningsapparater i leiligheter – 2010
 • Installert brannslukningsapparater i kjeller og loft – 2011
 • Skifte av brannslukkingsapparater i leiligheter – 2014

Soil

 • Det pågår en gradvis utskiftning av soilrør i forbindelse med oppussing av leiligheter.

Annet

 • Radonsanering, installering av radonsug, 2019.
Bilde av taket under søylene

Foto: Ram Gupta