Om soylegarden

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 2B

Nye bord i bakgården

Styret har kjøpt inn noen bord og stoler som i dag er plassert i bakgården. Disse er til felles glede og hygge for alle i bakgården, og «tilhører» således ikke oppgangen de er plassert ved.

Det er røyking forbudt ved disse bordene, og man bes respektere behov for ro etter kl. 2000 da mange har soverom rett over bordene. Om noen har lyst til å pynte med en blomst eller to er det veldig koselig. God sommer og kos dere!

Nytt styre for Søylegården

Protokoll etter generalforsamlingen 2021 er litt forsinket grunnet sykdom i OBF, men her er det nye styret for borettslaget i kommende periode:


Styreleder: Gunn Heggelund (2021 – 2023)


Styremedlemmer:
Marianne Werrum og Oscar Nordbø (satt over) Maria Sundby (nyvalgt) Odd Martin Staahl (nyvalgt)


Varamedlemmer: Ole Elvebakk, Sjur Skjeggestad Niklas Brajic og Oda Lassen Urdahl

Minner om at henvendelser til styret skal skje via styremailen: brl.styret@gmail.com

Dugnad – påminnelse

Styret minner om at det er dugnad denne helga! Dugnaden organiseres gjennom «sjau», se post under med lenke til liste over ting som skal gjøres.

Konteinere er bestilt. Her kan dere også kaste egne ting, men vi ber om at disse kastes mot slutten av dugnaden (helst etter kl 1400, slik at ikke disse fylles før felles-jobben er gjort.

Minner om at fellesområder i kjeller, loft og trappeoppganger kan bli ryddet og ting som ikke er klart merket med eier/telefonnummer kastet. Det er nå mye «skrot» som potensielt blokkerer rømningsveier – dette er brannfarlig og forbudt. Dette må uansett fjernes av eier, og kan bli fjernet av borettslaget uten varsel.

NB – Sykler er nå merket med bånd. FJERN båndet dersom dere bruker sykkelen! Det sedvanlige sykkel-lotteriet utsettes en uke pga kort tid, men kjekt likevel om dere sjekker egen sykkel så snart som mulig! 😊

Vel møtt til dugnad for bakgård og fellesskap!

Velkommen til sjau!

Velkommen til vårens sjau! 👍🏼
Årets fellesdugnad utgår, men vi vil gjerne invitere dere til dugnadssjau. Den kan gjennomføres når det passer deg i løpet av uke 18.

Her finner du oppgaver du kan velge mellom: https://sjau.no/soylegardens-vardugnad

Du finner det du trenger til de ulike oppgavene i portnerboden (kode 1991)

Det er bestilt containere som blir plassert i Kyrre Grepps gate. 

Der kan du kaste rot og skrot fra fellesområdene lørdag 8. maimellom kl. 11 – 15. Vent med å kaste personlige ting til etter dette.

Velkommen!

Hilsen styret

PS- minner også om Generalforsamling i morgen den 29. april!