Om soylegarden

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 2B

Endringer i vaskeriet – polettsalg

Borettslaget skal bytte ut systemet med poletter i vaskekjelleren, og installere et mer moderne system hvor man betaler med kort/mobil i stedet. Dette tar noe tid, og inntil det er på plass fortsetter vi med poletter. MEN: Didrik Ruus, som tidligere stod for polettsalget har flyttet fra gården, så poletter kjøpes nå hos styreleder Norun Harvik, Knud Graahs gate 5. Første polettsalg er mandag 8. juni kl 1900 – 2000.

Forkjøpsrett Hans Nielsen Hauges gt 36b

Visning: Mandag 25. mai kl 1700

Megler: Mikkel Johnsen, Tlf. 90 14 27 45 – Epost: mikkel@aktiv.no

Andelsnummer: 5
Prisantydning: 3.650.000
Andel fellesgjeld: 49.547
Felleskost. pr mnd: 2.541
Etasje: 1/M
Opprinnelig antall rom: 1
Areal: 48 kvm BRA

Frist for å melde forkjøpsrett er 29. mai 2020 kl 12.00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Forkjøpsrett Kyrre Grepps gt 14

Visning: Onsdag 20.05 kl 17-18 og torsdag 21.05 kl 15-16

Megler: Erik Rognstad Ilseng, tlf 478 84 004, epost: Erik.Rognstad.Ilseng@dnbeiendom.no

Andelsnummer: 40
Prisantydning: 3.550.000
Andel fellesgjeld: 39.429
Felleskost. pr mnd: 2.053
Etasje: 1/V
Opprinnelig antall rom: 1
Areal: 43 kvm BRA, 43 kvm P-rom

Frist for å melde forkjøpsrett er 29. mai 2020 kl 12.00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Generalforsamlingen utsatt til 12. mai

Ordinær generalforsamling i borettslaget var berammet til 29. april, men er på grunn av koronasituasjonen utsatt til tirsdag 12. mai kl 2000.

Generalforsamlingen vil bli gjennomført digitalt uten fysisk oppmøte. Nærmere beskrivelse kommer i innkallingen som snart er på vei.

 

Vårdugnaden erstattes av koronavennlig «sjau»

På grunn av korona-situasjonen er det vrient å arrangere en vanlig vårdugnad i år. I stedet bruker vi nettjenesten sjau.no, som er en koronavennlig måte å gjøre dugnadsoppgavene på.

Alle vil snart motta en e-post med invitasjon til å delta på dugnad med sjau.no. Her ligger digitale arbeidslister for individuelt arbeid. Alle kan da ta på seg arbeidsoppgaver og huke dem av når de er ferdige.

Dugnaden vil forgå i uke 19, og oppgavene kan gjøres utover uken, når det passer. Vi unngår ikke bare smittespredning, men får kanskje gjort mer! Avfallscontainere er bestilt til lørdag 9.mai.

Velkommen til en litt annerledes dugnad!og-image