Forkjøpsrett

Leiligheter til salgs akkurat nå:

Leiligheter som er til salgs blir løpende postert på forsiden, hvor du finner alle nyhetene fra styret.

Slik fungerer forkjøpsretten

Alle andelseiere i Søylegården har forkjøpsrett når leiligheter selges. Det finnes to måter å bruke forkjøpsretten på.

Forhåndsavklaring: Forkjøpsretten meldes før et salg. Du må da melde fra til megler at du er forkjøpsberettiget. Du avtaler også med megler om å gi beskjed innen en avtalt frist at du ønsker å bruke forkjøpsretten. Når leiligheten er solgt, vil du bli spurt om du ønsker å bruke forkjøpsretten til den salgssummen som er avtalt med den som vant budrunden.

Etter salg: Alternativet til forhåndsavklaring er at leiligheten først selges. Etter at salget har funnet sted, går det ut melding til andelseierne hva leiligheten er solgt for. Du får en tidsfrist til å varsle om du vil bruke forkjøpsretten. Normalt er det styret som sender ut en slik melding.

Slik melder du interesse

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS,
Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo

eller ved epost:
firmapost@obf.no