Valg til styret!


Har du lyst til å sitte i styret i borettslaget?

29. april er det generalforsamling.
Styreleder, flere styremedlemmer og varamedlemmer er på valg.

Dersom du har et bankende hjerte for gården vi bor i og er innstilt på å gjøre et lite eller stort stykke arbeid, så hører vi i valgkomitéen veldig gjerne fra deg.

Send i så fall en e-post til olahoyer@gmail.com eller lasse@nederhoed.no så fort som mulig (og seinest innen 31. mars). 

Hilsen valgkomitéen

En ryddig og trivelig bakgård

Styret har fått flere henvendelser om rot og søppel i portrommet som vender ut mot Kyrre Grepps gate. Det har også ved flere anledninger blitt satt ut ting som skal gis bort i.

Styret henstiller til at ting som skal gis bort enten legges ut via borettslagets facebook side eller Finn. Når det gjelder søppel, viser styret til borettslagets husordensregler:

10. Søppel/store søppelsekker/hentesekker 

  • Søppel resirkuleres og kastes etter Renovasjonsetatens bestemmelser.
  • Kast aldri aske eller brennbart materiell i søppelkassene.
  • Sett aldri søppelposer i oppgangen utenfor leiligheten.
  • Sørg selv for at større gjenstander kjøres bort eller benytt deg av containere på dugnad.
  • Styret skal varsles når store søppelsekker/hentesekker (feks isekk.no) brukes ved feks oppussing.
  • Slike sekker kan maksimalt bli stående i inntil en uke.
  • Sekkene skal ikke stå inntil husvegg og kan kun stå på utsiden av gården.
  •  Det vil bli belastet et gebyr på kr 1500, – i tillegg til borettslagets faktiske kostnader for å fjerne sekken, om sekken blir stående lengre enn 7 dager og vaktmesteren blir bedt om å fjerne sekken.

Julegran-tenning i bakgården

Kjære søylegårdbeboere!

Velkommen til julegrantenning i bakgården søndag 29. november kl 17.30

Nordpolens nissekorps spiller julesanger for oss, og synes det er koselig om mange deltar fra vinduene sine. Du må gjerne komme til bakgården, men husk da å holde avstand til dem du ikke bor med. Vi er lei oss for at gangen rundt juletreet blir utsatt til neste år. 

Nissen holder seg på avstand, men han har kommet med godteposer til barna! Disse ligger i sekker rundt om i bakgården – finner du dem er det lov å ta èn.

Så fyll opp gløggkoppen din hjemme og vær med fra vindu eller bakgård!

Forkjøpsrett Kyrre Grepps gt 10

Visning: Etter avtale med megler

Eiendomsmegler: Partner / Eiendomsmegler MNEF Didrik Ruus , tlf. 91 58 40 55 – epost: didrik@boaeiendom.no

Andelsnummer: 115
Prisantydning: 4.300.000
Andel fellesgjeld: 50.279
Felleskost. pr mnd: 2.621
Etasje: 3/H
Opprinnelig antall rom: 2
Areal: 62 kvm BTA, 54 kvm P-rom, 55 kvm BRA

Frist for å melde forkjøpsrett er: 20. oktober kl 1200.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.