Om Søylegården

Velkommen til en bygård det er trivelig å bo i!

Innkjørselen til Knud Graahs gate, sett fra Hans Nielsen Hauges gate.

Velkommen til Søylegården!

Borettslag Nordre Åsen Kvartal 2B ligger på Torshov og tilhører bydel Sagene i Oslo. Borettslaget har følgende adresser:

 • Brettevillesgate 31A, 31B og 33
 • Hans Nielsen Hauges gate 36, 38, 40, 42
 • Knud Graahs gate 1,3, 5, 7
 • Kyrre Grepps gate 8, 10, 12, 14

Bygården heter Søylegården etter de karakteristiske søylene inn til Knud Graahs gate.

Om gården

 • Gården ble bygget 1923 – 1926. Ferdigstilt 01.01.1927 og fikk ferdigattest 12.02.1929. Les mer om gårdens historie
 • 125 andelsleiligheter
 • Gårdsnummer 224
 • Bruksnummer er: 103, 104, 239, 240, 241, 242, 199, 200, 201, 202, 228, 230, 232, 234
 • Organisasjonsnummer 850 200 122
 • Forretningsfører er Oslo og Omegn Boligforvaltning (OBF).
 • Oslo kommune eier tomten på 7268,5 m2. Festekontrakt i 70 år er fra 01.11.1951 med siste regulering i 2003

Beliggenhet

Søylegården ligger på øvre Torshov, på oversiden av Hans Nielsen Haugesgate. Vi har gode kollektivforbindelser med buss trikk og bane.