[Gammel info] Spørsmål og svar om piperehabilitering

Oppussingen av pipene er ferdigstilt. Vi beholder imidlertid siden bl.a. for å ha tilgang til nyttige lenker og generell informasjon om oppussingen til nye beboere.

Hva må jeg gjøre inne i min leilighet før Oslo Murmesterbedrift kommer til meg?
I tillegg til å levere nøklene til en i styret (se nedenfor), må du må rydde alt vekk fra både ildsted og pipeløp i en radius på ca. 2 meter. Du må låse vekk verdigjenstander og dekke til møbler etc. med laken eller plast. Du må regne med at det blir en del støv, selv om de har store støvsugere som fanger opp det meste når de jobber. For sikkerhets skyld bør du holde vinduer lukket mens de holder på i din oppgang. I noen av oppgangene kaster de ut søppel via et rør / sjakt på utsiden som kan støve.

Jeg lurer på noe. Hvem kontakter jeg?
Spørsmål rundt praktisk gjennomføring rettes direkte til byggeleder Lokman på telefon 47704244.

r kommer de til min oppgang?
Fremdriftsplanen ble sist oppdatert den 29. juni. Det har gått raskere enn antatt, slik at en nå ligger foran skjemaet. Samtidig er viktig å notere seg at det kan bli avvik fra den oppdaterte planen nendenfor. Så snart vi vet om det blir større endringer blir den oppdatert. Det vil settes oppslag i oppgangen 2-3 dager før den første befaringen. Noen dager kan det være ønskelig at det utføres arbeider også på lørdag, men da hovedsaklig i fellesarealer. Det vil bli gjort indviduelle avtaler om de må inn i din leilighet på en lørdag.

 • Knud Graahs gate 7 – ferdig
 • Brettevillesgate 31A – ferdig
 • Brettevillesgate 31B – ferdig
 • Brettevillesgate 33 – ferdig
 • Kyrre Grepps gate 8 – ferdig
 • Kyrre Grepps gate 10 – ferdig
 • Knud Graahs gate 5 – ferdig
 • Kyrre Grepps gate 14 – ferdig
 • Hans Nielsen Hauges gate 42 – ferdig
 • Hans Nielsen Hauges gate 40 – ferdig
 • Hans Nielsen Hauges gate 38 – ferdig
 • Hans Nielsen Hauges gate 36B – uke 26 (27. juni – ca 4. juli)
 • Hans Nielsen Hauges gate 36A – uke 26 (27. juni – ca 4. juli)
 • Knud Graahs gate 1 – uke 27 (ca. 4. juli – 12. juli)
 • Knud Graahs gate 3 – uke 28(ca. 11. juli – 18. juli)
 • Kyrre Grepps gate 12 – uke 29/30 (ca. 18. juli – 24. juli)

Denne planen vil bli oppdatert ved eventuelle større endringer.

Jeg bor i utbygd loft eller kjeller og har mange feieluker. Vil det skje mye i min leilighet?
Ja, de som bor i utbygde loft og kjellere er spesielt utsatte fordi alle feieluker skal pigges ut og rør skal tres fra loft og ned mot kjeller. Du må derfor dekke godt og påregne litt ekstra støv. Murerne rydder godt etter seg.

Jeg har ikke ildsted. Må jeg også levere nøkler for tilgang til min leilighet?
Ja, det er mulig det må gjøres reparasjoner også inne i pipen i din leilighet, men dette kan vi ikke vite sikkert på forhånd. Styret tar kontakt for å samle inn nøkler når det nærmer seg oppstart i din oppgang.

Jeg har ikke ildsted i dag, og har ingen planer om å skaffe det. Må det settes inn tilkobling til pipen i min leilighet?
Ja, det må være minst en tilkobling til pipeløp i hver leilighet, dette fordi det kan bli aktuelt å sette inn ildsted senere, eventuelt etter salg. Tilkoblingsstykket vil settes inn og stenges av slik at det er lett å ettermontere ildsted.

Hva skjer med feieluker?
Alle feieluker vil byttes til nye.

Vil det males/tapetseres etter utført arbeid?
Nei, det blir organisatorisk vanskelig å utføre dette, noe som ville ha ført til en høyere pris på prosjektet. Pipen blir ‘brettskurt’. Det vil derfor ikke finsparkles og males. Det må du sørge for selv. Tapet på pipeløp er ikke tillatt av branntekniske årsaker, så dersom du tidligere har hatt tapet på disse veggene må du nå endre overflatebehandling.

Jeg har en gammel kamin/ovn. Vil denne settes tilbake etter rehabilitering?
Nei, om du har et ildsted som ikke er godkjent for installasjon vil dette ikke kobles tilbake på de nye pipene. Du må selv sørge for å skaffe nytt ildsted. Borettslaget dekker ikke kostnader for dette. Oslo Murmesterbedrift kan koble til om du ønsker det. Kontakt byggeleder Lokman på telefon 47704244 for å gjøre en avtale om dette.

Er det styret som bestemmer hvilke ovner som godkjennes eller ikke?
Nei, dette ivaretas av gjeldene lover og forskrifter. Les mer på: http://www.brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no/ eller Lovdata “Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn”: http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20020626-0847-002.html

Jeg vil fjerne et gammelt ildsted. Kan Oslo Murmesterbedrift gjøre dette?
Ja, du må avtale dette individuelt med byggeleder. Kostnaden ved dette faktureres deg direkte fra Oslo Murmesterbedrift. Kontakt byggeleder Lokman på telefon 47704244 for nærmere avtale.

Jeg må bytte ildsted – hvordan søker jeg støtte fra Enøk?
Oslo kommune gir støtte på kr. 3000,- til bytte fra gammelt til rentbrennende ildsted. Søknadsskjema finner du her http://www.enoketaten.oslo.kommune.no/article80024-5667.html. NB! Søknad om Enøk-støtte må leveres FØR innkjøp av nytt ildsted gjøres! Man vil ikke få refundert utgifter i ettertid, så vi anbefaler å søke så raskt som mulig. Behandlingstid er ca. 2 uker.

Jeg er ikke hjemme / er på ferie under rehabiliteringen i min leilighet. Må jeg levere nøklene mine?
Ja, du må levere din nøkkel til styret før du reiser bort (se listen nedenfor). Samtidig må du kontakte byggeleder i god tid og avtale eventuell besiktigelse siden du ikke kan være dere ved oppstart av arbeidet. Meld også fra dette til styret på brl.styret@gmail.com, slik at vi er orientert. Styret vil ta vare på nøklene og levere dem til Oslo Murmesterbedrift ved behov mot kvittering. Styret tar kontakt for å samle inn nøkler når det nærmer seg oppstart i din oppgang.

Hvem skal jeg levere nøklene mine til?
Du skal levere nøklene dine til den i styret som har ansvar for din oppgang. Disse er:

 • Knud Graahs gate 7 – Fredrik Swift, tlf 48244250
 • Brettevillesgate 31A – Fredrik Swift, tlf 48244250
 • Brettevillesgate 31B – Tiina Komulainen, tlf 480 84 638
 • Brettevillesgate 33 – Tiina Komulainen, tlf 480 84 638
 • Kyrre Grepps gate 8 – Ole Magnus Skisland, tlf 990 21 787
 • Kyrre Grepps gate 10 – Ole Magnus Skisland, tlf 990 21 787
 • Kyrre Grepps gate 12 – Simen Sørensen, tlf 900 90 037
 • Kyrre Grepps gate 14 – Simen Sørensen, tlf 900 90 037
 • Hans Nielsen Hauges gate 42 – Anne Marie Lunde, tlf 988 21 018
 • Hans Nielsen Hauges gate 40 – Anne Marie Lunde, tlf 988 21 018
 • Hans Nielsen Hauges gate 38 – Petrine Lillevold Vinje, tlf 976 45 383
 • Hans Nielsen Hauges gate 36B – Beate Sørum, tlf 986 23 650
 • Hans Nielsen Hauges gate 36A – Beate Sørum, tlf 986 23 650
 • Knud Graahs gate 1 – Arnt Maasø, tlf 41 42 08 25
 • Knud Graahs gate 3 – Arnt Maasø, tlf 41 42 08 25
 • Knud Graahs gate 5 – Kathrine Holden, tlf 415 25 321

Hvem leverer rørene til rehabiliteringen?
Rørene leveres av Landy Vent AB. Les mer på http://www.landyvent.se/Norwegian/Start.aspx

Må jeg være hjemme når de starter rehabilitering i min oppgang?
Ja, du bør helst være hjemme den første timen eller så etter at rehabiliteringen starter i din oppgang. Byggeleder vil da foreta en befaring, og dere kan gjøre konkrete avtaler. Utover dette trenger du ikke være hjemme hvis du har levert nøkler til styret. Dersom du skal være på ferie når oppgangen din skal tas, må du kontakte byggeleder i god tid og avtale en eventuell besiktigelse. Meld også fra dette til styret på brl.styret@gmail.com, slik at vi er orientert.

Jeg kan ikke være hjemme den oppsatte dagen, og er ukomfortabel med å levere nøkler. Hva gjør jeg?
Styret tar godt vare på nøklene dine, og vil kvittere på at de er mottatt. Styret får også kvittering av Oslo Murmesterbedrift når disse leveres til dem. Du kan være helt trygg på at alt blir ivaretatt. Dessverre påløper det store ekstrakostnader hvis murerne må tilbake til en oppgang de egentlig er ferdig med for å gjøre arbeider i en enkelt leilighet. Dette vil i såfall bli belastet leiligheten det gjelder.

Spesielle omstendigheter gjør at vår oppgangs oppsatte uke passer ekstremt dårlig. Er det mulig å bytte?
Under ekstraordinære omstendigheter vil vi forsøke å omorganisere dette. Dette gjelder dog kun svært spesielle omstendigheter (som sykdom, fødsel og denslag). Send en mail til brl.styret@gmail.com så tar vi kontakt med deg.

Kan jeg kjøpe ny peis gjennom Oslo Murmesterbedrift?
Ja, det kan du. Se leverandøren Landyvent sine nettsider for utvalg. Du bestiller direkte til Landyvent. Ta kontakt med dem og oppgi at det er bestilling til prosjekt gjennom Oslo Murmesterbedrift for å få gjeldene priser. Du kan selvsagt også kjøpe fra andre leverandører.

Kan Oslo Murmesterbedrift hjelpe meg å sette inn en ny peis eller ovn?
Det kan de. Men du må da betale litt ekstra for det. Ta kontakt med byggeleder på telefon 47704244 så fort som mulig for å avtale dette nærmere.

Det er et pipeløp på soverommet som ingen bruker. Må de inn der også?
Dersom det avdekkes innvendige skader i pipeløpet må de inn der også. Ta derfor høyde for at det må utføres arbeider der.

Kan jeg fyre under rehabiliteringen?
Når du finner oppslag i gangen din om at oppsussingen starter (ca. 2 dager før de kommer) må du ikke fyre frem til oppsussingen er ferdig. Du vil få beskjed om når du kan fyre igjen. Hvis du fyrer før dette, må du selv bekoste det ekstra arbeidet dette vil medføre. Så håper vi på varmt vær slik at fyring uansett ikke blir nødvendig før til høsten!

Men hvorfor måtte dette gjøres akkurat nå, da?!
Det forrige styret foretok en grundig filming av pipene innvendig. Det viste at pipene må rehabiliteres nå for å ivareta brannsikkerheten. Med de strenge vintrene i fjor og året før, ville et fyringsforbud vært en kald fornøyelse. Det forrige styret innhentet derfor gode tilbud i samarbeid med OBF. Det nyvalgte styret fulgte opp og besluttet å gjøre dette med en gang. Selv om det kan være upraktisk for enkelte å gjøre dette nå, er styrets viktigste oppgave å passe på at vi bor i en trygg og sikker gård. For å kunne velge det beste tilbudet på rehabilitering og samtidig være ferdig før neste fyringssesong måtte vi gjøre det nå.