[Gammel info] Oppussing av elektrisk anlegg i fellesområder – spørsmål og svar

Oppussingen av det elektriske anlegget i fellesområdene er ferdigstilt. Vi beholder imidlertid siden bl.a. for å ha tilgang til nyttige lenker og generell informasjon om oppussingen til nye beboere.

Jeg lurer på noe. Hvem kontakter jeg?
Spørsmål rundt praktisk gjennomføring rettes direkte til AFK elektro AS ved Fridmar Leifs på mobil 48 32 03 99. Det er også mulig å kontakte styret på vanlig måte på epost  brl.styret@gmail.com. Se også kontaktinfo til styreleder og andre styret på styresiden.

Hva skal gjøres?
Generalforsamlingen besluttet at det innenfor dette budsjettåret kun fokuseres på strøm og lys i oppgangene. Det betyr at alle brannfarlige ledninger og stygge, ‘gordiske’ knuter av gamle ledninger ryddes opp i og legges i sikre kabelbokser. I tillegg vil det monteres nye LED-lamper med automatisk sensor som slår på og av lyset når folk beveger seg. Det vil spare strøm på sikt og er da også miljøvennlig. Ved en senere anledning vil vi komme tilbake til maling og annen oppussing av oppgangene. For å gjøre det arbeidet som må gjøres i denne omgang, blir det nødvendig med noe borring i oppgangen, som dermed vil bråke. Dette vil imidlertid skje på dagtid mellom 8 og 16 og ikke føre til vesentlig sjenanse for beboerne. De fleste vil mest sannsynlig ikke merke noe før alt er vasket og klart igjen.

r kommer de til min oppgang?
Listen nedenfor gir en antydning av når arbeidet begynner. Etter at arbeidet startet opp er det blitt tydelig at oppussingen må bli noe mer fleksibel enn først tenkt, blant annet på grunn av stor variasjon fra oppgang til oppgang med tanke på hva som trengs å gjøres. Det vil også si at de ikke gjør seg ferdig med alle oppganger før de går videre, men kommer tilbake og kitter, tetter med brannskum, montere lamper osv. etter at den første runden er ferdig. Erfaringen så langt tyder imidlertid på at det er lite støy og sjenanse under oppussingen, slik at vi håper dette ikke blir et problem.

 • Hans Nielsen Hauges gate 40 – ferdig
 • Hans Nielsen Hauges gate 38 – ferdig
 • Hans Nielsen Hauges gate 36B – igang
 • Hans Nielsen Hauges gate 36A – igang
 • Knud Graahs gate 1 – oppstart ca. 18 (28.4-2.5)
 • Knud Graahs gate 3 – oppstart ca. 18 (28.4-2.5)
 • Knud Graahs gate 5 – oppstart ca. 19 (5.5-9.5)
 • Knud Graahs gate 7 – oppstart ca. 19 (5.5-9.5)
 • Brettevillesgate 31A –  oppstart ca. uke 20/21
 • Brettevillesgate 31B –  oppstart ca. uke 20/21
 • Brettevillesgate 33  – oppstart ca. uke 22/23
 • Kyrre Grepps gate 14 – oppstart ca. uke 22/23
 • Kyrre Grepps gate 12 – oppstart ca. uke 24
 • Kyrre Grepps gate 10 – oppstart ca. uke 25
 • Kyrre Grepps gate 8 – oppstart ca. uke 26
 • Hans Nielsen Hauges gate 42 – oppstart ca. uke 27

Denne planen er oppdatert 8. mai.

Vil det være behov for å komme inn i leiligheten min?
NEI. Arbeidet kan gjøres uten tilgang til leiligheten. I noen få, helt spesielle tilfeller, og dersom det er gjort ureglementert arbeid fra sikringsboksen i gangen og inn til leiligheten, kan det hende at de må få rask tilgang til å se på dette. Det vil isåfall varsles spesielt om dette.

Hvem har ansvar for eventuelle uregelmessige og ulovlige elektriske installasjoner som er gjort?
Borettslaget har ansvar for alt som gjelder strøm frem til sikringsboksen i hver oppgang (dvs. det som går ‘inn’ i gården og opp til sikringsskapene, og fellesområder). Den enkelte beboer har ansvar for alt som er gjort fra sikringsboksen og inn til leiligheten (eller eventuelt videre til boder etc). Jf. bl.a. Borettslagets vedtekter og borettslagsloven. Borettslaget vil imidlertid stå for retting av kosmetiske endringer også mellom sikringsskap og leilighet. 

Jeg har ikke installert jordfeil-bryter. Kan AFK installere dette for meg samtidig med at de foretar utbedringer i oppgangen?
Ja det kan de, og det kan være en god idé for beboere med gamle sikringsskap uten automatsikringer. Ta isåfall kontakt med Fridmar Leifs i AFK på 48 32 03 99, og avtal nærmere. Regningen for dette må isåfall betales av den enkelte beboer.

VIl det bli strømstans i leiligheten?
Nei! Så du trenger ikke være redd for å komme tilbake til fryser som er smeltet utover gulvet eller klokker som må stilles på nytt.

Når på dagen vil arbeidet skje?
Arbeidet vil skje på hverdager mellom kl 8 og 16.

Hvor lenge vil rehabiliteringen av det elektriske opplegget i gården foregå?
Ut fra arbeidsplanen vil AFK vil være helt ferdig til 13. juli 2014.

Jeg er ikke hjemme / er på ferie under rehabiliteringen i min oppgang. Er det behov for at jeg er tilstede?
Nei. Unntak er dersom det er helt spesielle forhold for en håndfull leiligheter med ureglementert og farlige innstallasjoner. Da vil du få nærmere beskjed om dette, slik at AFK kan avtale å få tilgang til å se / endre ting på innsiden av gangen din.

Spesielle omstendigheter gjør at vår oppgangs oppsatte uke passer ekstremt dårlig. Er det mulig å bytte?
Ettersom det vil være minimal sjenanse ved denne rehabiliteringen sammenlignet med piperehabiliteringen, vil det neppe være nødvendig. Send en mail til brl.styret@gmail.com dersom det er helt spesielle forhold, så vil vi vurderer det nærmere.

Kan jeg bruke strøm som vanlig under rehabiliteringen?
Jepsi pepsi. Som sagt vil AFK ikke trenge å ta strømmen.

Hva i allverden for noe nymotens greier er en LED-lampe?
LED (kort for Light Emitting Diode) er en lampe med lysdiode som, kort sagt, bruker mindre strøm og har lenger levetid på lyspærer enn glødepærer, og dermed er langt mer miljøvennlig.

Er det samtidig mulig å øke kapasiteten på det elektriske anlegge inn til borettslaget, slik at vi kan bruke mer strøm?
Nei. Vi har undersøkt og det vil bli vanvittig dyrt. Typ syvsifret-vanvittig-dyrt. Samtidig er vi så miljøbevisste at vi ikke ønsker å oppmuntre til det. Tvert imot vil denne ombyggingen gjøre at vi sparer strøm.

Men hvorfor i himmelens navn måtte dette gjøres akkurat nå, da?!
Generalforsamlingen vedtok i april at arbeidet skulle gjøres i 2014. Etter en anbudsrunde viste det seg at vi ville få best pris og kvalitet på arbeidet dersom vi var villig til å snu oss superraskt og begynne allerede i påsken. Ideelt sett skulle vi gjerne informert alle beboere i god tid om dette! Og vi skjønner at dette kan komme bardust på for de første oppgangene. Men for å ‘snu på krona’ til gode for alle, valgte vi å snu oss raskt. Håper dere har en porsjon tålmodighet og forståelse for dette. For å gjøre det til et minst mulig problem, valgte vi å begynne med en oppgang der det allerede pågikk byggearbeid, og der vi raskt kunne orientere beboerne muntlig. Vi håper det blir god nok tid for de øvrige oppgangene til å orientere seg om hva dette innebærer for dem, og få svar på ting de lurer på.

Dersom du savner informasjon i listen ovenfor kan du bruke skjemaet nedenfor til å skrive inn spørsmål du gjerne vil ha svar på.