Forkjøpsrett Kyrre Grepps gt 10

Visning: Etter avtale med megler

Eiendomsmegler: Partner / Eiendomsmegler MNEF Didrik Ruus , tlf. 91 58 40 55 – epost: didrik@boaeiendom.no

Andelsnummer: 115
Prisantydning: 4.300.000
Andel fellesgjeld: 50.279
Felleskost. pr mnd: 2.621
Etasje: 3/H
Opprinnelig antall rom: 2
Areal: 62 kvm BTA, 54 kvm P-rom, 55 kvm BRA

Frist for å melde forkjøpsrett er: 20. oktober kl 1200.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Forkjøpsrett Knud Graahs gt 7

Visning: Søndag 11.10 kl 1330 – 1430 og tirsdag 13.10 kl 1630-1730

Eiendomsmegler: Henrik Skårdal, E-post: hsk@schalapartners.no, mobil: 47 78 25 57

Andelsnummer: 72
Prisantydning: 3.450.000
Andel fellesgjeld: 39.720
Felleskost. pr mnd: 2.104
Etasje: 1/H
Opprinnelig antall rom: 1
Areal: 45 kvm BTA, 40 kvm P-rom, 40 kvm BRA

Frist for å melde forkjøpsrett er: 19. oktober kl 1200.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Velkommen til høstdugnad!

Velkommen til høstdugnad lørdag 17. oktober kl 1100 – 1500!

Som i våres bruker vi nettjenesten sjau.no til å organisere årets høstdugnad. Alle vil snart motta en e-post med invitasjon til å delta på dugnad med sjau.no. Her ligger digitale arbeidslister, hvor alle kan ta på seg arbeidsoppgaver og huke dem av når de er ferdige. Dugnaden vil foregå i uke 42, og oppgavene kan gjøres utover uken når det passer.

Men siden det er hyggelig å gjøre ting sammen – også under koronaen – arrangerer vi dugnad som vanlig lørdag 17. oktober fra kl 1100. Altså: registrer på sjau.no hva du skal gjøre, men gjør det gjerne sammen med gode naboer i fellesskap på lørdagen!

Av smittevernhensyn blir det ikke servering av mat og drikke.

Sykkeloppprydding
Det ble ikke gjort noen opprydding for å fjerne hensatte og gjenglemte sykler i våres, og det trengs for sykkelparkeringene er fulle. Alle sykler vil snart bli merket med bånd som det er opp til eierne å fjerne før dugnaden. Sykler som da fortsatt har bånd vil bli lagret i et halvt år før de gis bort.

Det er bestilt tre avfallscontainere til dugnaden. Vent med å bruke disse til å kaste privat avfall til etter dugnaden.

Velkommen!

Forkjøpsrett Kyrre Grepps gt 8

Visning: Søndag 04.10.2020 13:00 – 14:00

Eiendomsmegler: Erik Danielsen – e-post: ed@schalapartners.no, tlf: 40 08 78 00

Andelsnummer: 122
Prisantydning: 4.400.000
Andel fellesgjeld: 50.279
Felleskost. pr mnd: 2.621
Etasje: 2/H
Opprinnelig antall rom: 2
Areal: 62 kvm BTA

Frist for å melde forkjøpsrett er: 8. oktober kl 1200.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.