Radontiltak utført!

Da er radonsaneringen i gården ferdig! Fire radonsug er installert i de oppgangene der det har vært målt forhøyede verdier, i tillegg til et enklere tiltak i en femte oppgang. Styret ønsker å takke for et bra samarbeid med alle beboere som har vært rause og stilt bodene sine til disposisjon.

Foreløpige målinger som er gjort viser at tiltaket har hatt god effekt, med fall i radonkonsentrasjonen til under en fjerdedel av hva det har ligget på.

Det er dessverre for seint å gjøre skikkelige kontrollmålinger nå, siden det nærmer seg vår og målinger må gjøres i høst-/vintersesongen. Slike målinger må derfor gjøres til høsten, og da er det viktig at vi får målt på de samme punktene som i fjor, slik at vi får sammenliknbare resultater.  Styret håper på et bra samarbeid med alle når den tid kommer.

PS: husk generalforsamling mandag 11. mars kl 1930 i OBFs lokaler, Sandakerveien 64. Innkalling er på vei.

Sirenetest!

Onsdag 27. februar og torsdag 28. februar skal Elotec utføre den årlige sjekken av brannvarslingsanlegget. I år er det røykvarslerne i 1. etasje som sjekkes (vi kontrollerer én etasje per år). I forbindelse med dette vil det også bli kjørt en sirenetest i hver oppgang. Dette vil foregå på dagtid.

Etter planen vil sirenetest bli på følgende dager i de ulike oppgangene (med forbehold om endringer):

ONSDAG:

Brettevilles gate 31 a
Brettevilles gate 31 b
Brettevilles gate 33
Hans Nielsen Hauges gate 36 A
Hans Nielsen Hauges gate 36 b
Hans Nielsen Hauges gate 40
Knud Graahs gate 1
Kyrre Grepps gate 10

TORSDAG:

Kyrre Grepps gate 8
Hans Nielsen Hauges gate 42
Knud Graahs gate 3
Knud Graahs gate 5
Knud Graahs gate 7
Kyrre Grepps gate 12
Kyrre Grepps gate 14
Hans Nielsen Hauges gate 38

 

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Knud Graahsgate 5

Visning: søndag 3.02.19 kl. 15 -16 og mandag 4.02.19 kl. 17.30-18.30

Interessenter bes henvende seg til megler Kamilla Kaptan, tlf. 920 39 937, for nærmere informasjon.

Andelsnummer: 65
Prisantydning: 3.600.000
Andel fellesgjeld: 55.743,54
Felleskost. pr mnd: 2.600
Etasje: 2/V
Opprinnelig antall rom: 2
P-rom: 63 BRA

Frist for å melde forkjøpsrett er 9. februar 2019 kl. 12.00.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at OGF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse. Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet.

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Brettevilles gate 33

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Brettevillesgate 33

Visning: søndag 13.01.19 kl. 15 -16 og mandag 14.01.19 kl. 17-18

Interessenter bes henvende seg til megler Didrik Ruus, tlf. 915 84 055, for nærmere informasjon.

Andelsnummer: 98
Prisantydning: 4.100.000
Andel fellesgjeld: 53.185,96
Felleskost. pr mnd: 2.480
Etasje: 3/M
Opprinnelig antall rom: 2
P-rom: ikke oppgitt

Frist for å melde forkjøpsrett er 23. januar 2019 kl. 12.00.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at OGF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse. Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet.

Radontiltak straks i gang

Styret trenger tilgang til kjellerbodene i de berørte oppgangene!

I forbindelse med den nært forestående radonsaneringen i gården vår, skal det foretas en befaring med fagfolkene i Radonkonsult torsdag 10. januar. I den forbindelse trengs det tilgang til alle kjellerbodene i følgende oppganger: Hans Nilsen Hauges gate 36A, 36B, 40 og 42, Kyrre Grepps gate 14 og Brettevilles gate 31A. En representant fra styret vil være til stede under befaringen.

De som har kjellerbod i disse oppgangene bes levere nøkler til styremedlem Lasse Nederhoed i Knud Graahs gate 3 onsdag 9/1 mellom kl 1900 og 2100. Dersom dette ikke passer ber vi om at du får en nabo til levere nøklene for deg. Det er viktig at alle følger opp dette. Nøklene kan hentes igjen torsdag 10/1 mellom kl 1900 og 2100. Veldig fint om nøklene merkes med navn, adresse og leilighetsnummer.

Styret takker på forhånd alle for et godt samarbeid, og ønsker samtidig alle beboere et riktig godt nyttår!