RUTINE FOR IS- OG SNØKONTROLL – RASFARE

Vedtatt av styret 01.02.2018 

  • Så snart det begynner å snø og snøen legger seg på taket på en slik måte at det blir rasfare, skal det:
  1. settes ut varselspinner ved siden av hver inngang.
  2. flaggene skal henges ut mot Brettevillesgate.
  3. gi beskjed til alle som har terrasser, at de fjerner mest mulig snø fra taket og særlig over hjørneoppgangene.
  4. legge ut melding på Facebook om at folk må være oppmerksom.
  5. vurderes fjerning av istapper mv ved hjelp av lift.
  • Borettslaget har en avtale om overvåkning av snøsituasjonen med Viken Renhold. Viken vil gjennomføre punkt 1 a og b og varsle når de mener at styret må bestille tiltak 1e.
  • Borettslaget har en avtale om snørydding med Viken Renhold. Det er borettslaget som er ansvarlig for å holde fortauene rundt gården gangbar.
  • Styret ved styreleder bestiller fjerning av istapper ved hjelp av lift. Dette kan bestilles via Viken Renhold, eller et annet firma (feks lavprisliftutleie.no).
  • Så snart rasfaren er over, og senest innen 7 dager, skal flaggene fjernes fra veggen ut mot Brettevillesgate (bøter risikeres om vi ikke gjør dette, da folk vil bli ”for vant” til at det henger flagg og oppmerksomheten minsker).
Reklamer