Spørsmål og Spørsmål og svar om branntetting av oppgangsvinduer

Etter pålegg fra Brann- og redningsetaten (BRE), skal de gamle baderomsvinduene ut mot oppgangen branntettes i perioden april – juni 2016. Det er RBBygg som skal utføre arbeidet.

Kontaktpersoner:

Roger Brustad (RBBygg) – tlf. 41 42 52 10
Henning Pedersen (murer) – tlf. 90 03 52 44
Tiina Komulainen (prosjektansvarlig i styret) tlf. 48 08 46 38 / brl.styret@gmail.com Anne-Lise H. Rolland (styreleder) tlf. 40 85 57 77 / brl.styret@gmail.com

Branntettingen vil foregå i to runder.

1)         Første runde (fra uke 16) av branntetting utføres fra oppgangen, hvor baderomsvinduet pigges ut og vinduskant tettes med murstein og pusses fra utsiden. Beboere dekker vinduet fra baderomssiden med laken eller plast før oppstart i sin oppgang. Etter at alle oppgangsvinduene er tettet fra utsiden i hele borettslaget, begynner andre runde.

2)         I andre runde (fra uke 22?) trenger RBBygg tilgang til alle berørte leilighetene, da alle overflatene skal pusses fra innsiden. Styret vil først samle inn nøkler til de berørte leilighetene mot slutten av den første runden (husk å merke nøkkel med navn før avlevering).

Når kommer de til min oppgang?

RBBygg skal utføre arbeidet i perioden mandag 18.4. – torsdag 30.6.2016. Arbeidet starter i oppgang Knud Graahs gate 1 på mandag 18.4. og følger klokkeretning. Branntetting i en oppgang tar mellom 1 til 6 dager, dvs., fremdriftsplanen blir oppdatert foreløpig på http://www.soylegarden.no . Det vil henges opp oppslag i de enkelte oppgangene 2-3 dager før oppstart.

Fremdriftsplanen ble sist oppdatert den 5. april 2016. Det er viktig å notere seg at det kan bli avvik fra den oppdaterte planen nedenfor.

Adresse

Utvendig tetting (fra oppgangen)

Innlevering av nøkler

Innvendig pussing (fra leilighet)

Knud Graahs gate 1

Uke 16

Knud Graahs gate 3

 Tirsdag 19.4.

Knud Graahs gate 5

 Tirsdag 19.4.

Knud Graahs gate 7

Brettevillesgate 31B

Onsdag 20.4.

Brettevillesgate 33

Torsdag 21.4./ Fredag 22.4

Kyrre Grepps gate 8

Fredag 22.4/ Mandag 25.4

Kyrre Grepps gate 10

Kyrre Grepps gate 12

Kyrre Grepps gate 14

Hans Nielsen Hauges gate 42

Hans Nielsen Hauges gate 40

Hans Nielsen Hauges gate 38

Hans Nielsen Hauges gate 36B

NB! Kun oppgangene mot gårdsplass er berørt, det er ingen baderomsvinduer mot oppgang i Brettevillesgate 31A og Hans Nielsen Hauges gate 36A.

Hvem skal jeg levere nøklene mine til?

Du skal levere nøklene dine til den i styret som har ansvar for din oppgang. Disse er:

 

Adresse

Ansvarlig styremedlem

Telefon

Knud Graahs gate 1

Marte Haugerud Moe

99 71 73 60

Knud Graahs gate 3

Marte Haugerud Moe

Knud Graahs gate 5

Anne Kristin Furuseth

99 72 62 79

Knud Graahs gate 7

Anne Kristin Furuseth

Brettevillesgate 31B

Anette Helle

91 70 88 82

Brettevillesgate 33

Anne-Lise H. Rolland

40 85 57 77

Kyrre Grepps gate 8

Tiina Komulainen

48 08 46 38

Kyrre Grepps gate 10

Tiina Komulainen

Kyrre Grepps gate 12

Halvor Li Røtvold

97 57 47 28

Kyrre Grepps gate 14

Stein Are Vittring

98 22 34 01

Hans Nielsen Hauges gate 42

Cathrine Egeland

99 25 59 38

Hans Nielsen Hauges gate 40

Cathrine Egeland

Hans Nielsen Hauges gate 38

Lo-Johan Melinder

92 89 22 69

Hans Nielsen Hauges gate 36B

Lo-Johan Melinder

 

Hva må jeg gjøre inne i min leilighet før RBBygg kommer til meg?

Første runde:

Første runde: Du må må rydde alt vekk fra baderomsvinduet mot oppgangen og dekke vinduet fra baderomssiden med laken eller plast. Det vil bli en del støv og støy i oppgangen mens arbeidet pågår.

Andre runde:

Du må levere nøkkel (godt merket med navnet ditt) til styremedlem som har ansvar for din oppgang (se oversikt nedenfor). Du må låse vekk verdigjenstander og dekke veien mellom døren og badet med laken eller plast. Du må regne med at det blir en del støv og støy.

Jeg lurer på noe. Hvem kontakter jeg?Spørsmål rundt praktisk gjennomføring kan rettes til en av kontaktpersonene nevnt ovenfor.

Jeg bor i en leilighet med baderomsvinduet mot oppgangen. Vil det skje mye i min leilighet?

Ja, men kun i baderommet ditt (ev. rommet hvor det tidligere lå et baderom). Du må derfor dekke godt og påregne litt ekstra støv. Murer rydder etter seg. Styret tar kontakt for å samle inn nøkler når det nærmer seg oppstart av andre runde i din oppgang.

Jeg har ingen baderomsvindu mot oppgangen. Må jeg også levere nøkler for tilgang til min leilighet?

Nei, din leilighet blir ikke direkte berørt av dette prosjektet. Men du bør beregne en del støv og støy mens branntettingsarbeid pågår i din oppgang.

Mitt baderomsvindu mot oppgangen er tettet og veggene i baderommet er flate dvs. det finnes ingen vinduskant i baderommet. Blir leiligheten min berørt av prosjektet? Trenger jeg å levere nøkler?

Nei, leiligheten din blir ikke direkte berørt, men du bør beregne en del støy når vinduet pigges og pusses fra utsiden. Du trenger ikke å levere nøkler.

Hvor mange leiligheter blir berørt av dette prosjektet?

Totalt 75 av 125 leiligheter i borettslaget vårt har baderomsvindu mot oppgang.

Jeg er usikker om baderomsvinduet mot oppgangen er tettet eller ikke. Hva kommer til å skje i leiligheten min?

I første runde pigges vinduet bort og murer inspiserer hvordan tetting er gjort. Hvis tetting oppfyller TEK10-kravet, blir utsiden pusset opp og prosjektet er ferdig for din del. Hvis tetting ikke er godkjent, må murer gjennomføre tettingen i henhold til regelverket. Hvis tetting blir synlig i baderommet ditt, trenger murer tilgang til leiligheten din ved andre runde.

Hva skjer med baderomsvinduer mot oppgang?

Alle baderomsvinduer mot oppgang pigges ut, tettes og pusses fra utsiden og innsiden. Hvis baderomsvinduet mot oppgang er allerede tettet, blir det kun utvendig arbeid.

Hva skjer på innsiden av leiligheten?

Det sparkles og pusses på innsiden etter utført arbeid.

Er det styret som bestemmer hvilken vindustetting som godkjennes eller ikke?

Nei, dette ivaretas av gjeldene lover og forskrifter. Les mer om brannsikkerhet i eldre bygårder og forskrift om brannforebygging på: Brann-og redningsetatenOslo kommune og Lovdata.

Jeg er ikke hjemme / er på ferie under rehabiliteringen i min leilighet. Må jeg levere nøklene mine?

Ja, du må levere nøkkelen din til styret før du reiser bort (se listen nedenfor). Samtidig må du kontakte byggeleder i god tid og avtale eventuell besiktigelse siden du ikke kan være dere ved oppstart av arbeidet. Meld også fra dette til styret, slik at vi er orientert. Styret vil ta vare på nøklene og levere dem til RBBygg ved behov mot kvittering. Styret tar kontakt for å samle inn nøkler når det nærmer seg oppstart i din oppgang.

Må jeg være hjemme når de starter rehabilitering i min oppgang?

Ja, har du baderomsvindu mot oppgangen, du bør helst være hjemme den første timen (eller så) etter at rehabiliteringen starter i din oppgang. Byggeleder vil da foreta en befaring, og dere kan gjøre konkrete avtaler. Utover dette trenger du ikke være hjemme hvis du har levert nøkler til styret. Dersom du skal være på ferie når oppgangen din skal tas, må du kontakte byggeleder i god tid og avtale en eventuell besiktigelse. Meld også fra dette til styret, slik at vi er orientert.

Jeg kan ikke være hjemme den oppsatte dagen, og er ukomfortabel med å levere nøkler. Hva gjør jeg?

Styret tar godt vare på nøklene dine, og vil kvittere på at de er mottatt. Styret får også kvittering av RBBygg når disse leveres til dem. Du kan være helt trygg på at alt blir ivaretatt. Dessverre påløper det store ekstrakostnader hvis mureren må tilbake til en oppgang de egentlig er ferdig med for å gjøre arbeider i en enkelt leilighet. Dette vil i såfall bli belastet leiligheten det gjelder.

Spesielle omstendigheter gjør at vår oppgangs oppsatte uke passer ekstremt dårlig. Er det mulig å bytte?

Under ekstraordinære omstendigheter vil vi forsøke å omorganisere dette. Dette gjelder dog kun svært spesielle omstendigheter (som sykdom, fødsel eller tilsvarende). Send en mail til styret så tar vi kontakt med deg.

Kan jeg bruke (bade)rommet under rehabilitering?

Ja. Husk å dekke godt på vinduet mot oppgangen, så blir det mindre støv.

Men hvorfor måtte dette gjøres akkurat nå, da?!

Brann- og redningsetaten har pålagt styret å branntette baderomsvinduene mot oppganger. Fristen for arbeidet er satt til 30.6.2016. Selv om det kan være upraktisk for enkelte å gjøre dette nå, er styrets viktigste oppgave å passe på at vi bor i en trygg og sikker gård.

Endelig er det vår!

Snøklokker

Vinteren begynner endelig å gi slipp på Søylegården og med solen tilbake i bakgården ønsker vi våren velkommen igjen.

Generalforsamling

Styret minner alle borettslagets beboere om generalforsamling i Ragnas Hage den 30. mars klokken 18. Generalforsamlingen er borettslagets høyeste organ, og her bestemmer beboerne i felleskap over gårdens fremtid. Det er derfor viktig at så mange som mulig møter.

Beslag på barnevognskjul

Etter innbrudd i et av barnevognskjulene og problemer med låsene på flere av dørene har styret nå påmontert beslag på alle av barnevognskjulenes dører. Vi håper dette sikrer skjulene ytterligere og at dørene nå går i lås som de skal.

Belysning i portrom
lyspære - creative commonsDet vil bli installert bedre belysning i de to portrommene våre rett over påske. Ikke bare gjøres dette av hensyn til trivsel, men styret håper også at mer lys vil ha en preventiv effekt når det gjelder å holde uønskede gjester borte.

Ringeklokker

Styret minner beboere som har problemer med ringeklokken/callinganlegget sitt om å registrere seg på nettsidene våre slik at problemet kan utbedres. Forøvrig har det i en tid vært problemer med kodelåsen til vaskekjelleren, men denne er nå byttet ut med samme kode som tidligere.

HMS- oppfordring

Etter gjennomført HMS- runde i samarbeid med brann- og redningsetaten ble det avdekket en rekke brudd på brannsikkerheten i gården vår. Særlig alvorlig er det at over halvparten av alle rømningsveiene delvis er blokkert av beboernes gjenstander og at mange av gårdens sikringsskap ikke holdes låst. Styret ber derfor alle gårdens beboere om å alltid holde sikringskapet låst og sørge for at eiendeler ikke oppbevares på fellesarealene gjennom hele året. Dette er viktig for å sørge for frie rømningsveier, og for beboere med kjeller/loftsleilighet gjelder dette spesielt. Forøvrig kan det nevnes at styret kontinuerlig arbeider med å forbedre brannsikkerheten og at vi nå er i en anbudsrunde om branntetting av dører til loft/kjeller og vinduer mot oppgang. Oppstart for branntettingsarbeidet vil skje snarlig, og beboere vil få informasjon så snart endelige datoer er fastsatt.

Viken vant anbudsrunden

1450446541583

 

 

 

 

Viken Renhold som allerede leverte vaktmestertjenester til borettslaget har nå vunnet anbudsrunden om en felles avtale med Søylegården og de tilstøtende borettslagene. Vi er trygg på at dette gir oss et enda bedre tilbud på vaktmestertjenester i borettslaget med tanke på både pris og kvalitet.

God påske!

Styret vil benytte anledningen til å takke for seg i sitt siste nyhetsbrev før generalforsamling og ønsker alle Søylegårdens beboere en riktig god påske. Så håper vi at vi alle treffes på Ragnas Hage den 30. mars!

Vil du bidra til at Søylegården fortsatt skal være Oslos triveligste borettslag?

Styret i et borettslaget er de som er satt til å forvalte borettslagets verdier og på best mulig måte sikre dem for fremtiden. Dette innebærer først og fremst vedlikehold av den flotte bygården vi bor i samt å forvalte borettslagets midler. I tillegg har styret ansvaret for bomiljøet som inkluderer alt fra helse, miljø og sikkerhet til sommerfester og julegrantenning.

Vi søker først og fremst etter deg som har et genuint engasjement for bygården og naboskapet vårt. Har du i tillegg erfaring fra tidligere styrearbeid, kunnskap om bygningsmessige forhold, regnskap eller annet som kan være nyttig i styre-sammenheng er du nettopp den vi søker etter.
Det er borettslagets generalforsamling som formelt velger styret. Man velges i utgangspunktet inn i styret for to år hvis man er fast styremedlem, og ett år hvis man er vara. Arbeidet lønnes etter en intern fordeling i styret basert på et beløp som vedtas av generalforsamlingen. Vanlig praksis har vært å gjennomføre styremøte en gang i måneden, men dette er det styret selv som bestemmer.
Hvis du kunne vært interessert i å være med i Søylegårdens styre, som styreleder, styremedlem eller vara, eller bare ønsker en uformell prat om hva det innebærer, kan du ta kontakt med Fredrik Swift i Knud Graahs gt 7 (tlf: 48 244 250) eller Kathrine Holden i Hans Nielsen Haugesgt 40 (tlf: 41 525 321)

Varsel om Generalforsamling

Mennesker

Årets generalforsamling i Nordre Åsen borettslag kv. II b vil finne sted den 30. mars, kl. 18.00 i Ragnas hage (Kyrre Grepps gate 13). Innkalling sendes ut mellom 8 og 20 dager før møtedato.

Vi ber om at saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen sendes oss i styret så snart som mulig og senest 29.02.2016. Dette er for at vi skal rekke å få det inn i sakspapirene som skal sendes ut til alle beboere. Styrets e-postadresse er brl.styret@gmail.com

Forslag til saker bør legges frem på en måte som gjør det enkelt å holde avstemming. Forøvrig bør de begrunnes godt, slik at også de som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen kan ta stilling til forslagene.

Vi håper å se så mange som mulig på årets generalforsamling!

Vennlig hilsen

Styret

Høstnytt!

Dugnadsbarn raker høstløv

Høsten har definitivt inntatt Søylegården og gradestokken kryper mot null.

Julegrantenning

Tradisjonen tro inviterer styret til julegrantenning i Søylegården. Som vanlig møtes vi den første søndag i advent, som i år er den 29. november. Det vil bli servert gløgg og julekaker fra kl 15.30 og julegranen tennes kl 16.00 I forkant av arrangementet vil det arrangeres juleverksted for store og små. Nærmere informasjon om juleverkstedet kommer på oppslagstavlene i oppgangen.
Ta med varme klær, en oppvarmet sangstemme og godt førjulshumør, og hvem vet; Kanskje kommer nissen?

Alle beboere er hjertelig velkommen til arrangementet og vi håper på godt oppmøte!

Skadedyr

En beboer i Kyrre Grepps gate 10 har meldt fra om rotter i kjellerboden sin. Søylegården utfører jevnlige skadedyrkontroller, men vi oppfordrer likevel alle beboere til nå å ta en ekstra sjekk i bodene sine på loft og i kjeller. Om du finner spor etter ubudne gjester ber vi om at du kontakter Oslo Veggdyrkontroll, som borettslaget har rammeavtale med, for nærmere assistanse. Mer informasjon om temaet finner du også våre hjemmesider.

Vinduer

Enkelte beboere har opplevd problemer med hengslene, ved vending av vinduer i forbindelse med rengjøring. For å unngå flere uhell, oppfordrer styret beboerne å vise stor aktsomhet når vinduer snus utover. Meld i fra til styret om du opplever problemer.

Registreringsrunder

Styret vil i november og desember gå registreringsrunder i borettslaget for å kartlegge viktig informasjon om leilighetene i gården. Dette gjør styret for å få en bedre oversikt over hvilke leiligheter som har gjennomført soil- og vannrør utskiftning, hvilke leiligheter som fremleies, i hvilke leiligheter det er behov for ytterligere branntetting osv.

Dette er informasjon av stor viktighet for styret, og vi ønsker at alle beboere bidrar så godt de kan når vi går rundt og innhenter denne informasjonen.

Parkering

Vi ber eiere av motorsykler, scootere og mopeder om ikke å parkere kjøretøyene sine foran inngangene til barnevognskjulene. Kjøretøyene bør parkeres på steder hvor det ikke er fare for at de kan velte over forbipasserende, spesielt med hensyn til barna våre som leker i bakgården.

Oslos største økogresskar

Søylegården er et borettslag fylt av talent og tilbud ulikt andre borettslag. Som alle vet har gården en rekke beboere med grønne fingre. I høst har det blitt dyrket frem et gresskar i bakgården som ble vist frem under en utstilling på Geitmyra matkultursenter. Til stor glede for gartnerne Ella (6 år), Unni (4 år) og Mia (7 år) vant gresskaret i konkurransen Oslos største økologiske gresskar! Styret gratulerer de tre gartnerne og gleder oss over at så mange bidrar til de flotte hagearealene i bakgården. Vi vil også minne om at vinteren er i anmarsj og at leker og barnesykler bør tas inn før snøen kommer.

Brannsikkerhet
Vi går inn i høysesongen for husbranner. Husk derfor å være ekstra påpasselig med stearinlys, elektriske ledninger til juledekorasjon og andre brannfeller nå når julen nærmer seg. Vi minner beboerne også om å huske å bytte batteri i røykvarslere på røykvarslernes dag, den 1 desember.

Styret ønsker alle beboere en fortsatt flott høst og en fin førjulstid i Søylegården!