Spørsmål og Spørsmål og svar om branntetting av oppgangsvinduer

Etter pålegg fra Brann- og redningsetaten (BRE), skal de gamle baderomsvinduene ut mot oppgangen branntettes i perioden april – juni 2016. Det er RBBygg som skal utføre arbeidet.

Kontaktpersoner:

Roger Brustad (RBBygg) – tlf. 41 42 52 10
Henning Pedersen (murer) – tlf. 90 03 52 44
Tiina Komulainen (prosjektansvarlig i styret) tlf. 48 08 46 38 / brl.styret@gmail.com Anne-Lise H. Rolland (styreleder) tlf. 40 85 57 77 / brl.styret@gmail.com

Branntettingen vil foregå i to runder.

1)         Første runde (fra uke 16) av branntetting utføres fra oppgangen, hvor baderomsvinduet pigges ut og vinduskant tettes med murstein og pusses fra utsiden. Beboere dekker vinduet fra baderomssiden med laken eller plast før oppstart i sin oppgang. Etter at alle oppgangsvinduene er tettet fra utsiden i hele borettslaget, begynner andre runde.

2)         I andre runde (fra uke 22?) trenger RBBygg tilgang til alle berørte leilighetene, da alle overflatene skal pusses fra innsiden. Styret vil først samle inn nøkler til de berørte leilighetene mot slutten av den første runden (husk å merke nøkkel med navn før avlevering).

Når kommer de til min oppgang?

RBBygg skal utføre arbeidet i perioden mandag 18.4. – torsdag 30.6.2016. Arbeidet starter i oppgang Knud Graahs gate 1 på mandag 18.4. og følger klokkeretning. Branntetting i en oppgang tar mellom 1 til 6 dager, dvs., fremdriftsplanen blir oppdatert foreløpig på http://www.soylegarden.no . Det vil henges opp oppslag i de enkelte oppgangene 2-3 dager før oppstart.

Fremdriftsplanen ble sist oppdatert den 5. april 2016. Det er viktig å notere seg at det kan bli avvik fra den oppdaterte planen nedenfor.

Adresse

Utvendig tetting (fra oppgangen)

Innlevering av nøkler

Innvendig pussing (fra leilighet)

Knud Graahs gate 1

Uke 16

Knud Graahs gate 3

 Tirsdag 19.4.

Knud Graahs gate 5

 Tirsdag 19.4.

Knud Graahs gate 7

Brettevillesgate 31B

Onsdag 20.4.

Brettevillesgate 33

Torsdag 21.4./ Fredag 22.4

Kyrre Grepps gate 8

Fredag 22.4/ Mandag 25.4

Kyrre Grepps gate 10

Kyrre Grepps gate 12

Kyrre Grepps gate 14

Hans Nielsen Hauges gate 42

Hans Nielsen Hauges gate 40

Hans Nielsen Hauges gate 38

Hans Nielsen Hauges gate 36B

NB! Kun oppgangene mot gårdsplass er berørt, det er ingen baderomsvinduer mot oppgang i Brettevillesgate 31A og Hans Nielsen Hauges gate 36A.

Hvem skal jeg levere nøklene mine til?

Du skal levere nøklene dine til den i styret som har ansvar for din oppgang. Disse er:

 

Adresse

Ansvarlig styremedlem

Telefon

Knud Graahs gate 1

Marte Haugerud Moe

99 71 73 60

Knud Graahs gate 3

Marte Haugerud Moe

Knud Graahs gate 5

Anne Kristin Furuseth

99 72 62 79

Knud Graahs gate 7

Anne Kristin Furuseth

Brettevillesgate 31B

Anette Helle

91 70 88 82

Brettevillesgate 33

Anne-Lise H. Rolland

40 85 57 77

Kyrre Grepps gate 8

Tiina Komulainen

48 08 46 38

Kyrre Grepps gate 10

Tiina Komulainen

Kyrre Grepps gate 12

Halvor Li Røtvold

97 57 47 28

Kyrre Grepps gate 14

Stein Are Vittring

98 22 34 01

Hans Nielsen Hauges gate 42

Cathrine Egeland

99 25 59 38

Hans Nielsen Hauges gate 40

Cathrine Egeland

Hans Nielsen Hauges gate 38

Lo-Johan Melinder

92 89 22 69

Hans Nielsen Hauges gate 36B

Lo-Johan Melinder

 

Hva må jeg gjøre inne i min leilighet før RBBygg kommer til meg?

Første runde:

Første runde: Du må må rydde alt vekk fra baderomsvinduet mot oppgangen og dekke vinduet fra baderomssiden med laken eller plast. Det vil bli en del støv og støy i oppgangen mens arbeidet pågår.

Andre runde:

Du må levere nøkkel (godt merket med navnet ditt) til styremedlem som har ansvar for din oppgang (se oversikt nedenfor). Du må låse vekk verdigjenstander og dekke veien mellom døren og badet med laken eller plast. Du må regne med at det blir en del støv og støy.

Jeg lurer på noe. Hvem kontakter jeg?Spørsmål rundt praktisk gjennomføring kan rettes til en av kontaktpersonene nevnt ovenfor.

Jeg bor i en leilighet med baderomsvinduet mot oppgangen. Vil det skje mye i min leilighet?

Ja, men kun i baderommet ditt (ev. rommet hvor det tidligere lå et baderom). Du må derfor dekke godt og påregne litt ekstra støv. Murer rydder etter seg. Styret tar kontakt for å samle inn nøkler når det nærmer seg oppstart av andre runde i din oppgang.

Jeg har ingen baderomsvindu mot oppgangen. Må jeg også levere nøkler for tilgang til min leilighet?

Nei, din leilighet blir ikke direkte berørt av dette prosjektet. Men du bør beregne en del støv og støy mens branntettingsarbeid pågår i din oppgang.

Mitt baderomsvindu mot oppgangen er tettet og veggene i baderommet er flate dvs. det finnes ingen vinduskant i baderommet. Blir leiligheten min berørt av prosjektet? Trenger jeg å levere nøkler?

Nei, leiligheten din blir ikke direkte berørt, men du bør beregne en del støy når vinduet pigges og pusses fra utsiden. Du trenger ikke å levere nøkler.

Hvor mange leiligheter blir berørt av dette prosjektet?

Totalt 75 av 125 leiligheter i borettslaget vårt har baderomsvindu mot oppgang.

Jeg er usikker om baderomsvinduet mot oppgangen er tettet eller ikke. Hva kommer til å skje i leiligheten min?

I første runde pigges vinduet bort og murer inspiserer hvordan tetting er gjort. Hvis tetting oppfyller TEK10-kravet, blir utsiden pusset opp og prosjektet er ferdig for din del. Hvis tetting ikke er godkjent, må murer gjennomføre tettingen i henhold til regelverket. Hvis tetting blir synlig i baderommet ditt, trenger murer tilgang til leiligheten din ved andre runde.

Hva skjer med baderomsvinduer mot oppgang?

Alle baderomsvinduer mot oppgang pigges ut, tettes og pusses fra utsiden og innsiden. Hvis baderomsvinduet mot oppgang er allerede tettet, blir det kun utvendig arbeid.

Hva skjer på innsiden av leiligheten?

Det sparkles og pusses på innsiden etter utført arbeid.

Er det styret som bestemmer hvilken vindustetting som godkjennes eller ikke?

Nei, dette ivaretas av gjeldene lover og forskrifter. Les mer om brannsikkerhet i eldre bygårder og forskrift om brannforebygging på: Brann-og redningsetatenOslo kommune og Lovdata.

Jeg er ikke hjemme / er på ferie under rehabiliteringen i min leilighet. Må jeg levere nøklene mine?

Ja, du må levere nøkkelen din til styret før du reiser bort (se listen nedenfor). Samtidig må du kontakte byggeleder i god tid og avtale eventuell besiktigelse siden du ikke kan være dere ved oppstart av arbeidet. Meld også fra dette til styret, slik at vi er orientert. Styret vil ta vare på nøklene og levere dem til RBBygg ved behov mot kvittering. Styret tar kontakt for å samle inn nøkler når det nærmer seg oppstart i din oppgang.

Må jeg være hjemme når de starter rehabilitering i min oppgang?

Ja, har du baderomsvindu mot oppgangen, du bør helst være hjemme den første timen (eller så) etter at rehabiliteringen starter i din oppgang. Byggeleder vil da foreta en befaring, og dere kan gjøre konkrete avtaler. Utover dette trenger du ikke være hjemme hvis du har levert nøkler til styret. Dersom du skal være på ferie når oppgangen din skal tas, må du kontakte byggeleder i god tid og avtale en eventuell besiktigelse. Meld også fra dette til styret, slik at vi er orientert.

Jeg kan ikke være hjemme den oppsatte dagen, og er ukomfortabel med å levere nøkler. Hva gjør jeg?

Styret tar godt vare på nøklene dine, og vil kvittere på at de er mottatt. Styret får også kvittering av RBBygg når disse leveres til dem. Du kan være helt trygg på at alt blir ivaretatt. Dessverre påløper det store ekstrakostnader hvis mureren må tilbake til en oppgang de egentlig er ferdig med for å gjøre arbeider i en enkelt leilighet. Dette vil i såfall bli belastet leiligheten det gjelder.

Spesielle omstendigheter gjør at vår oppgangs oppsatte uke passer ekstremt dårlig. Er det mulig å bytte?

Under ekstraordinære omstendigheter vil vi forsøke å omorganisere dette. Dette gjelder dog kun svært spesielle omstendigheter (som sykdom, fødsel eller tilsvarende). Send en mail til styret så tar vi kontakt med deg.

Kan jeg bruke (bade)rommet under rehabilitering?

Ja. Husk å dekke godt på vinduet mot oppgangen, så blir det mindre støv.

Men hvorfor måtte dette gjøres akkurat nå, da?!

Brann- og redningsetaten har pålagt styret å branntette baderomsvinduene mot oppganger. Fristen for arbeidet er satt til 30.6.2016. Selv om det kan være upraktisk for enkelte å gjøre dette nå, er styrets viktigste oppgave å passe på at vi bor i en trygg og sikker gård.

Endelig er det vår!

Snøklokker

Vinteren begynner endelig å gi slipp på Søylegården og med solen tilbake i bakgården ønsker vi våren velkommen igjen.

Generalforsamling

Styret minner alle borettslagets beboere om generalforsamling i Ragnas Hage den 30. mars klokken 18. Generalforsamlingen er borettslagets høyeste organ, og her bestemmer beboerne i felleskap over gårdens fremtid. Det er derfor viktig at så mange som mulig møter.

Beslag på barnevognskjul

Etter innbrudd i et av barnevognskjulene og problemer med låsene på flere av dørene har styret nå påmontert beslag på alle av barnevognskjulenes dører. Vi håper dette sikrer skjulene ytterligere og at dørene nå går i lås som de skal.

Belysning i portrom
lyspære - creative commonsDet vil bli installert bedre belysning i de to portrommene våre rett over påske. Ikke bare gjøres dette av hensyn til trivsel, men styret håper også at mer lys vil ha en preventiv effekt når det gjelder å holde uønskede gjester borte.

Ringeklokker

Styret minner beboere som har problemer med ringeklokken/callinganlegget sitt om å registrere seg på nettsidene våre slik at problemet kan utbedres. Forøvrig har det i en tid vært problemer med kodelåsen til vaskekjelleren, men denne er nå byttet ut med samme kode som tidligere.

HMS- oppfordring

Etter gjennomført HMS- runde i samarbeid med brann- og redningsetaten ble det avdekket en rekke brudd på brannsikkerheten i gården vår. Særlig alvorlig er det at over halvparten av alle rømningsveiene delvis er blokkert av beboernes gjenstander og at mange av gårdens sikringsskap ikke holdes låst. Styret ber derfor alle gårdens beboere om å alltid holde sikringskapet låst og sørge for at eiendeler ikke oppbevares på fellesarealene gjennom hele året. Dette er viktig for å sørge for frie rømningsveier, og for beboere med kjeller/loftsleilighet gjelder dette spesielt. Forøvrig kan det nevnes at styret kontinuerlig arbeider med å forbedre brannsikkerheten og at vi nå er i en anbudsrunde om branntetting av dører til loft/kjeller og vinduer mot oppgang. Oppstart for branntettingsarbeidet vil skje snarlig, og beboere vil få informasjon så snart endelige datoer er fastsatt.

Viken vant anbudsrunden

1450446541583

 

 

 

 

Viken Renhold som allerede leverte vaktmestertjenester til borettslaget har nå vunnet anbudsrunden om en felles avtale med Søylegården og de tilstøtende borettslagene. Vi er trygg på at dette gir oss et enda bedre tilbud på vaktmestertjenester i borettslaget med tanke på både pris og kvalitet.

God påske!

Styret vil benytte anledningen til å takke for seg i sitt siste nyhetsbrev før generalforsamling og ønsker alle Søylegårdens beboere en riktig god påske. Så håper vi at vi alle treffes på Ragnas Hage den 30. mars!

Dugnadssuksess!

DSCF0218

Styret vil benytte anledningen til å takke alle beboerne som deltok på dugnaden på lørdag. Opp i mot 70 beboere trosset ruskeværet og tok i et tak. For en gjeng!

DSCF0214På dugnaden fikk vi blant annet plantet 16 prydepletrær, gravd opp en massiv tuja med et rotsystem av en annen verden, ryddet og plantet i bed og kasser, «pimpet opp» fellesgrillene med merking og ny maling, ryddet i portnerboden og sådd ny plen på hjørnet mellom Brettevilles gate og Kyrre Grepps gate.

Ånei! Finner du ikke sykkelen din? Da må du kontakte styret. Merkede sykler som var i ok stand ved klipping, er tatt vare på inntil videre og vil først kastes/loddes ut på høstdugnaden.

Når solen nå igjen er tilbake til i Søylegården er det vel ingen tvil om at gården har fått seg en skikkelig ansiktsløftning. Vi gleder oss til nok en super bakgårdssommer!

DSCF0225

 

Vårlig nyhetsbrev

Våren er her!

Snøklokker

Endelig er det vår og Søylegården går i inn i sin vakreste del av året. Vi gleder oss til nok en bakgårdssesong fylt av klesvask, grilling, lek og moro!

Nytt styre
På årets generalforsamling iborettslaget ble det valgt nytt styre. Informasjon om det nye styrets sammensetning finner du på opplagstavlene i oppgangen din. Det nye styret vil benytte anledningen til å takke det gamle styret for innnsatsen i året som har gått.Søylegården har blitt en enda bedre plass å bo!

Dugnad
Vårens dugnad er i år lagt til lørdag 25. april kl 11. Som vanlig blir det noe å drikke og spise underveis og informasjon fra det nye styret.Vi ber beboere om å fjerne gjenstander som oppbevares på fellesareal som kjeller og loft. Gjenstander som ikke er fjernet vil kastes på dugnaden. Husk å ta vekk “merketråd” fra sykler og leker på forhånd, ellers risikerer du at de kastes på dugnaden.Vi setter pris på om de som ikke kan delta på dugnaden bidra med en gave til dugnadslotteriet. Disse gavene vil loddes ut til de som har deltatt på dugnaden.

IMG_3518Barnevognskjul
Barnevognskjulene nærmer seg ferdige.
Så snart skjulene er klare til bruk vil vi informere beboerene om dette. det vil da ikke lenger være mulig å oppbevare barnevogner i oppgangene. Om du ikke ønsker å oppbevare barnevognen din i ett av de nye skjulene, må den oppbevares inne i egen leilighet eller i bod. Oppbevaring av barnevogner utgjør en risiko ved branntilløp da disse ofte er svært lett antennelige og samtidig hindrer rømningsveiene. Det vil gjennomføres en HMS-runde kort tid etter barnevognskjuletne er operative for å påse at barnevognene er fjernet.

Polettsalg
Styret har besluttet at salg av polletter fra nå av kun vil skje én gang i måneden. Oversikt over pollettsalg finner du på oppslagstavlen i oppgangen din.

Stoppekraner
Styret minner om at alle beboere selv har ansvar for å vite hvor hovedstoppekraner til sin egen leilighet befinner seg (og allerhelst ha innstallert egne stoppekraner inne i leiligheten).

Parkering
Det har vært et tiltakende problem med ulovlig parkerte biler i og utenfor gården. Styretoppforder alle til å respektere kjøre- og parkeringsforbudet i gården, og ber også beboerene vise hensyn til dette. Nå som våren er her brukes gårdrommet mer enn før, og derfor er dette ekstra viktig å tenke på trafikksikkerheten og trivsel i bakgården.

Grilling
Fellesgrillene blir tatt ut på
for sesongen på vårens dugnad og vi oppfordrer alle til å bruke disse. Om folk vil bruke sin egen grill må grillplassen benyttes. Vi minner om at private griller må fjernes fra grillplassen etter endt bruk da denne er
forbeholdt fellesgrillene.

Dyrehold
Styret ber beboerene respektere reglene om at dyr ikke skal oppholde seg i bakgården.

Ungdomsmøte
Som nevnt i forrige nyhetsbrev ønsker styret å utbedre aktivitetstilbudet for ungdomenne i gården. Til det trenger vi råd og hjelp fra ungdommen selv og inviterer derfor til et ungdomsmøte søndag 12 april kl 16. Send mail til brl.styret@gmail.com eller sms til 99726279 for påmelding.

Du finner også dette nyhetsbrevet på oppslagstavlene i oppgangen din, og som PDF under fanen Om oss > Nyhetsbrev fra styret.

Styret vil benytte anledningen til å ønske alle beboerne i Søylegården en riktig god påske. Vi sees på dugnad!

 

Rehabilitering av elektrisk anlegg i oppgangene – plutselig!

lyspære - creative commonsgeneralforsamlingen i mars ble det vedtatt oppussing av det elektriske anlegget i alle oppgangene i 2014. Dels er det noen få brannfarlige og ulovlige løsninger nå. Dels er det mange stygge, og rotete ledninger som vi må rydde opp i før annen oppussing kan skje. Og dels vil vi installere nye miljøvennlige LED-lamper (etter fint forslag fra en av beboerne), som går automatisk av og på. Styret har hatt en anbudsrunde og besluttet å inngå kontrakt med AFK elektro AS som vil levere god kvalitet til en gunstig pris. For å få den gode prisen er vi imidlertid nødt til å begynne med en gang!

Vi har stor forståelse for at dette kan komme bardust på. Samtidig vil denne rehabiliteringen ikke være noe den enkelte beboer merker noe særlig til.

Nøkkelinfo:

  • Arbeidet vil foregå på dagtid i hverdagene mellom kl 8 og 16
  • Det er ikke nødvendig med tilgang til de enkelte leilighetene
  • Arbeidet vil vare 2-3 dager per oppgang
  • Det vil settes opp oppslag 2-3 dager før de begynner i din oppgang
  • Tidsplan for hver oppgang finnes på siden for Ofte stilte spørsmål
  • Oppstart skjer i Hans Nielsen Hauges gate 40 tirsdag 15. april
  • Videre fortsetter det ‘med klokka’ til siste oppgangen er ferdig før 13. juli

Vi anbefaller alle å se nærmere på listen over Ofte stilte spørsmål, og eventuelt skrive inn egne spørsmål der dersom det er ting vi har glemt!

Vi håper dere har forståelse for at vi valgte å snu oss fort rundt for å ‘snu på krona’ til gode for alle.

Lykke til og riktig god påske!

Styret