Rehabilitering av elektrisk anlegg i oppgangene – plutselig!

lyspære - creative commonsgeneralforsamlingen i mars ble det vedtatt oppussing av det elektriske anlegget i alle oppgangene i 2014. Dels er det noen få brannfarlige og ulovlige løsninger nå. Dels er det mange stygge, og rotete ledninger som vi må rydde opp i før annen oppussing kan skje. Og dels vil vi installere nye miljøvennlige LED-lamper (etter fint forslag fra en av beboerne), som går automatisk av og på. Styret har hatt en anbudsrunde og besluttet å inngå kontrakt med AFK elektro AS som vil levere god kvalitet til en gunstig pris. For å få den gode prisen er vi imidlertid nødt til å begynne med en gang!

Vi har stor forståelse for at dette kan komme bardust på. Samtidig vil denne rehabiliteringen ikke være noe den enkelte beboer merker noe særlig til.

Nøkkelinfo:

 • Arbeidet vil foregå på dagtid i hverdagene mellom kl 8 og 16
 • Det er ikke nødvendig med tilgang til de enkelte leilighetene
 • Arbeidet vil vare 2-3 dager per oppgang
 • Det vil settes opp oppslag 2-3 dager før de begynner i din oppgang
 • Tidsplan for hver oppgang finnes på siden for Ofte stilte spørsmål
 • Oppstart skjer i Hans Nielsen Hauges gate 40 tirsdag 15. april
 • Videre fortsetter det ‘med klokka’ til siste oppgangen er ferdig før 13. juli

Vi anbefaller alle å se nærmere på listen over Ofte stilte spørsmål, og eventuelt skrive inn egne spørsmål der dersom det er ting vi har glemt!

Vi håper dere har forståelse for at vi valgte å snu oss fort rundt for å ‘snu på krona’ til gode for alle.

Lykke til og riktig god påske!

Styret

Ny styreleder og nytt styre valgt

Petrine L. Vinje

Ny styreleder: Petrine L. Vinje

På Generalforsamlingen torsdag 6. mars ble Petrine L. Vinje valgt til ny styreleder i Søylegården. To nye medlemmer ble valgt inn på varaplass: Anne Rodvang (Hans Nielsen Hauges gate 36 A) og Marte Haugerud Moe (i Knud Graahsgate 1). I tillegg ble Anne Marie Forberg Lunde og Lo-Johan Melinder, som tidligere har vært vararepresentanter, valgt inn som faste styremedlemmer for to år, mens Arnt Maasø ble gjenvalgt for ett år (for å fylle Petrines rolle, som først sto som valg som styremedlem i 2015). Du finner en oppdatert oversikt over hele styret med kontaktinformasjon på styresiden.

På Generalforsamlingen møtte det 26 andelseiere (og i tillegg tre via fullmakt). Styrets årsberetning, regnskap og budsjett ble tatt til etterretning. I tillegg var det meldt inn to saker til behandling. Generalforsamlingen vedtok at det bygges et barnevognskjul for inntil kr. 350.000. Dette var innenfor budsjettet styret hadde fremmet og som ble tatt til etterretning. Dessuten ble saken om oppussing av oppgangene grundig diskutert. Av de tre alternativene som ble lagt fram av styret til votering, ble forslag 2 vedtatt, som innebærer at styret får fullmakt til å rehabilitere oppgangene for inntil kl. 1.150.000,- og konsentrere rehabiliteringen til det elektriske anlegget og nye lyspunkter. Maling av oppgangene ble det dermed ikke rom til i denne omgang. Du finner protokoll med valg, sakene, budsjett og regnskap på siden med årsberetninger fra borettslagets generalforsamlinger.

Beslutningene gjør at det ikke vil være behov for ytterligere låneopptak, og at både barnevognskjul og oppussing skjer innenfor det ordinære budsjettet. Husleien vil likevel justeres opp og følge vanlig økning i konsumprisindeksen, slik at det ikke blir dårligere rom for vanlig drift og vedlikehold fremover.

Styret vil benytte anledningen til å takke alle de som møtte fram for konstruktive forslag og fin diskusjon. Og så retter vi en stoooor takk for den flotte innsatsen til avtroppende styreleder, Fredrik Swift, og styremedlem Tiina Komulainen, som har vært hovedansvarlig for økonomi det siste året! Tusen takk, og lykke til videre!

Fredrik og Tiina får blomster og takk for innsatsen!

Fredrik og Tiina får blomster og takk for innsatsen!

Husk generalforsamlingen torsdag 6. mars

Folkemøte, 1910. CC-by-SA, Library of congress.

Folkemøte, 1910. CC-by-SA, Library of congress.

På torsdag er det generalforsamling i Ragnas hage (barnehagen) i Kyrre Grepps gate 13 kl. 18.

Ny leder og styremedlemmer skal velges. Dessuten vil generalforsamlingen bestemme rammer og kostnader for foreslåtte planer om barnevognskur og oppussing av oppgangene.

Vel møtt!

– Hilsen Styret

Stopp pressen! Nyhetsbrev ute!

Kjære beboer!

printingpress

CC by-SA flickr national_library_of_australia_commons

Det første nyhetsbrevet i 2014 er ute nå med informasjon om generalforsamling, oppdatering om boder og viktig informasjon om HMS (helse, miljø og sikkerhet).

Det henges opp på oppslagstavlene til uka. Inntil da finner det under fanen for nyhetsbrev fra styret, eller på denne lenken (PDF).

Styremedlemmer søkes

Et styremøte. Slik det kunne ha sett ut anno 1950.

Et styremøte. Slik det kunne ha sett ut anno 1950. Flickr @universityymca CC-by-SA

Vil du være med på å sikre at borettslaget vårt er et godt sted å bo? 5. mars [oppdatering] 6. mars er det tid for generalforsamling med valg av nytt styre til borettslaget. Valgkomiteen er på utkikk etter kandidater til styreverv. Hvis du har lyst, så skal du vite at det er den viktigste kvalifikasjonen. Frist for å melde egen interesse eller foreslå andre til styreverv er 19. januar 2014.

Kontaktinformasjon til valgkomiteen:

Valgkomiteen søker kandidater for følgende verv:

 • Styreleder og to styremedlemmer for to år
 • Fire varamedlemmer for ett år

Vi søker DEG

 • som ønsker å ha innflytelse på eget bomiljø.
 • som har tid og engasjement til å delta på møter og følge opp saker som er viktige for beboerne.
 • som er interessert i et eller flere av disse temaene: bygningsvedlikehold, trivsel, utemiljø, økonomi, administrasjon, informasjon, rekruttering og kommunikasjon.

Du FÅR

 • 
mulighet til å påvirke bomiljøet for store og små
 • kompetanse fra styrearbeid og mulighet for kursdeltakelse
 • betalt for vervet
 • mulighet til å påvirke hva velferdsmidler benyttes til

Ønsker DU å ta i et tak for borettslaget, ta kontakt med oss i valgkomiteen innen 19. januar 2014.