Forkjøpsrett Knud Graahs gt 3

Visning: Søndag 08.03.20 kl 1400-1500 og tirsdag 10.03.20 kl 1730-1830.

Ansvarlig eiendomsmegler: Nadia Strand, tlf. 970 98 060,
Epost: n.strand@nordvikbolig.no

Andelsnummer: 60
Prisantydning: 4.250.000
Andel fellesgjeld: 51.583
Felleskost. pr mnd: 2.621
Etasje: 2/V
Opprinnelig antall rom: 2
Areal: 56 kvm BRA, 56 kvm P-rom

Frist for å melde forkjøpsrett er 17. mars 2020 kl 12.00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Ringeklokke som ikke virker?

Styret får fra tid til annen melding om feil på callinganlegget. Vi vil kartlegge situasjonen for å kunne få utført en reparasjon.  Fint om alle som har problemer med callinganlegget kan sende en mail til styret med adresse og leilighetsnummer og en kort beskrivelse av hva som er feil innen 12. mars. 

Forkjøpsrett Knud Graahs gt 1

Visning: Søndag 08.03.20 kl 1200-1300 og mandag 09.03.20 kl 1700-1800.
Kontakt eiendomsmegler for privatvisning dersom tidspunkt ikke
passer.

Eiendomsmegler: Josefine Simonsen, tlf 92 80 99 90, e-post: jsi@eie.no

Andelsnummer: 56
Prisantydning: 8.150.000
Andel fellesgjeld: 111.452
Felleskost. pr mnd: 5.483
Etasje: 3/V
Opprinnelig antall rom: 2
Areal: 138 kvm BTA, 129 kvm BRA, 129 kvm P-rom

Frist for å melde forkjøpsrett er 14. mars 2020 kl 12.00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Forkjøpsrett Hans Nielsen Hauges gt 38

Visning: Etter avtale med megler.

Megler: Cecilie Elliott Jørstad, tlf. 45 46 92 83, e-post: cecilie.elliott.jorstad@privatmegleren.no

Andelsnummer: 19
Prisantydning: 8.000.000
Andel fellesgjeld: 98.999
Felleskost. pr mnd: 4.871
Etasje: 3/M
Opprinnelig antall rom: 1
Areal: 90 kvm BRA, 88 kvm P-rom

Frist for å melde forkjøpsrett er 7. februar 2020 kl 12.00

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Ved forhåndsvarsel blir boligen annonsert for forkjøp før den er solgt, og da normalt med en prisantydning. Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Borettslaget vil kreve dokumentasjon på at finansieringen er i orden før borettslaget fatter vedtak om forkjøp til fordel for den forkjøpsberettigede.

Porten i Knud Graahs gate

OPPDATERING: Porten er nå repartert. Det mangler et lokk over selve pumpa, dette er bestilt.

Porten i Knud Graahs gate er ødelagt, og smeller hardt igjen når den lukkes. Ny pumpe er bestilt, men det tar litt tid å få den. Inntil videre er det fint om alle lar porten stå åpen, evt lukker den forsiktig igjen. Det bråker ganske voldsomt for de som i bo i leilighetene rundt.