Om soylegarden

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 2B

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Knud Graahs gate 7

Visning: søndag 9. juni 2019 kl. 13.00 – 14.00 og tirsdag 11. juni kl. 17.30 – 18.30.

Kontaktperson/selger: Marte Venstad, tlf 922 51 778, e-post: marteven@gmail.com

Andelsnummer: 75
Prisantydning: 3.700.000
Andel fellesgjeld: 53.172
Felleskost. pr mnd: 2.519
Etasje: 2/H
Opprinnelig antall rom: 2
P-rom: 55

Frist for å melde forkjøpsrett er 15. juni 2019 kl. 12.00.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert ett bud avklares forkjøpsretten ved at OBF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse.

Nytt om tak, oppganger og bakgård

Det nye styret har hatt sitt første møte, og det blir et aktivt år med mye som skjer i borettslaget. Noe av det som står på planen er å ferdigstille oppussingen av oppgangene, utbedre piper og tak, og utarbeide en langsiktig plan for rehabilitering av bakgården.

Oppganger: Oppussing av oppgangene ble satt på vent i fjor på grunn av uenigheter med entreprenøren. Selv om alle detaljene fremdeles ikke er landet, har styret nå en god dialog med entreprenør, og arbeidene vil tas opp igjen så snart det er varmere i været. Maling av gulvene vil trolig skje i fellesferien.

Taket: På oppdrag fra styret har OPAK utarbeidet en tilstandsrapport for taket. Den viser at taket stort sett er i god stand, til tross for at det snart er 30 år siden det ble rehabilitert. Men en del av pipene begynner å sprekke opp, og det kommer til å være helt nødvendig å gjøre noe med dette i løpet av sommeren. I tillegg vil vi få varmekabler i takrennene og utbedre snøfangere. En anbudsprosess for dette arbeidet starter umiddelbart.

Bakgården: En annen, litt mer lystbetont  sak er å få gjort bakgården enda mer attraktiv og funksjonell. Her er det flere forslag på bordet allerede, og en egen gruppe vil gå i gang med å jobbe ut en helhetlig og langsiktig bakgårdsplan. Vi vil etter hvert invitere alle beboere til å bidra med med forslag og ideer.

Snekkerbod og oppholdsrom: Det skjer hyggelige ting inne i gården også. På generalforsamlingen ble det vedtatt at deler av portnerboden gjøres om til snekkerbod som beboere kan benytte seg av. Det ble også bevilget midler for å gjøre om et tomt kjellerareal i Hans Nielsen Hauges gate til felles oppholdsrom som kan brukes til ulike arrangementer, styremøter, overnatting, kinosal, etc. Egne beboergrupper jobber med begge disse prosjektene. Om det er noen som ønsker å bidra kan man ta kontakt med Frank Larsen (snekkerbod) eller Odd-Martin Staal (oppholdsrom).

Avfallsbrønner: Ellers har det vært en del problemer med avfallsbrønnene i det siste. Firmaet som har levert dem har vært på befaring, og forhåpentligvis vil de bli reparert innen kort tid.

Dugnad: Dato for vårdugnaden er satt til lørdag 4. mai. Hold av datoen, mer informasjon kommer etter hvert.

Oversikt over det nye styret finner du her.

 

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Hans Nielsen Haugesgate 38.

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Hans Nielsen Haugesgate 42.

Visning: 24. mars 2019 kl. 12.00 – 13.00 og 25. mars kl. 17.00 – 18.00.

Interessenter bes henvende seg til megler for nærmere informasjon.

Andelsnummer: 15
Prisantydning: 3.990.000
Andel fellesgjeld: 52.094,38
Felleskost. pr mnd: 2.447
Etasje: 2/V
Opprinnelig antall rom: 2
P-rom: 53

Frist for å melde forkjøpsrett er 2. april 2019 kl. 12.00.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at OGF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse. Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet.

Ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling mandag 18. mars kl 1800 i OBFs lokaler i Sandakerveien 64. Generalforsamlingen skal velge styreleder for borettslaget. Borettslaget har mottatt et tilbud fra valgkomiteens foreslåtte styreleder, men detaljene vedrørende dette tilbudet var ikke kommet med i innkallingen til generalforsamlingen 11. mars. Dermed kunne ikke generalforsamlingen velge styreleder på lovlig vis, og det er bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen. Formell innkalling er på vei i posten.