Om soylegarden

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 2B

Oppdatering bakgårds-arbeid!

Oppdatering vedrørende lekeplass- og plen-arbeid i bakgården.

Det har i løpet av uken blitt gjort en bra jobb i bakgården. Tusen takk til alle som har tatt i et tak!

  • Hele plenen er luftet, noe vi håper vil bidra til en sunnere og penere plen for oss alle.
  • Det vil vannes «mye» på hele plenen frem til dugnad, for å forberede gjødsling.
  • Det gjenstår å rake det øverste plen-området. Om noen får ånden over seg en ettermiddag kan dette gjerne gjøres før felles dugnad – men ikke et problem om det ikke gjøres før da.
  • Gjødsling og litt ekstra gressfrø -strøing vil gjøres under felles dugnad 7. mai.
  • Sand under husker er fjernet og ny jord er påført under hele det fremtidige lekeplass-området.
  • Det er sådd og gjødslet i dette avgrensede området.
  • Det vil graves hull til leke-apparater mm i helgen som kommer – viktig at foreldre informerer barn om at det IKKE skal lekes i dette området i tiden som kommer! Vi håper området vil være klart til lek før 17. mai!

Vi koser oss med vår og felles innsats for en koselig bakgård!

Ekstraordinær generalforsamling 9. feb -22

Styret minner om at det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling førstkommende onsdag kl 1900 i Bakgården. Tema et nye lekeapparater som et ledd i å pusse opp Bakgården vår.

Alle bes ha med utdelte saksdokumenter.

Videre bes alle møte opp i god tid før 1900, helst kl 1845, slik at innregistrering av fremmøtte kan være ferdig til møtet starter kl 1900.

Vel møtt!!

Hilsen Styret