Nytt styre for Søylegården

Protokoll etter generalforsamlingen 2021 er litt forsinket grunnet sykdom i OBF, men her er det nye styret for borettslaget i kommende periode:


Styreleder: Gunn Heggelund (2021 – 2023)


Styremedlemmer:
Marianne Werrum og Oscar Nordbø (satt over) Maria Sundby (nyvalgt) Odd Martin Staahl (nyvalgt)


Varamedlemmer: Ole Elvebakk, Sjur Skjeggestad Niklas Brajic og Oda Lassen Urdahl

Minner om at henvendelser til styret skal skje via styremailen: brl.styret@gmail.com