Generalforsamling

Torsdag 29.04 kl 1900 er det generalforsamling for Oslo’s triveligste borettslag! Delta digitalt via zoom! Innkalling og årsberetning er sendt og bør ha kommet i posten.

Vi sees!

Styret