Valg til styret!


Har du lyst til å sitte i styret i borettslaget?

29. april er det generalforsamling.
Styreleder, flere styremedlemmer og varamedlemmer er på valg.

Dersom du har et bankende hjerte for gården vi bor i og er innstilt på å gjøre et lite eller stort stykke arbeid, så hører vi i valgkomitéen veldig gjerne fra deg.

Send i så fall en e-post til olahoyer@gmail.com eller lasse@nederhoed.no så fort som mulig (og seinest innen 31. mars). 

Hilsen valgkomitéen