En ryddig og trivelig bakgård

Styret har fått flere henvendelser om rot og søppel i portrommet som vender ut mot Kyrre Grepps gate. Det har også ved flere anledninger blitt satt ut ting som skal gis bort i.

Styret henstiller til at ting som skal gis bort enten legges ut via borettslagets facebook side eller Finn. Når det gjelder søppel, viser styret til borettslagets husordensregler:

10. Søppel/store søppelsekker/hentesekker 

  • Søppel resirkuleres og kastes etter Renovasjonsetatens bestemmelser.
  • Kast aldri aske eller brennbart materiell i søppelkassene.
  • Sett aldri søppelposer i oppgangen utenfor leiligheten.
  • Sørg selv for at større gjenstander kjøres bort eller benytt deg av containere på dugnad.
  • Styret skal varsles når store søppelsekker/hentesekker (feks isekk.no) brukes ved feks oppussing.
  • Slike sekker kan maksimalt bli stående i inntil en uke.
  • Sekkene skal ikke stå inntil husvegg og kan kun stå på utsiden av gården.
  •  Det vil bli belastet et gebyr på kr 1500, – i tillegg til borettslagets faktiske kostnader for å fjerne sekken, om sekken blir stående lengre enn 7 dager og vaktmesteren blir bedt om å fjerne sekken.