Velkommen til høstdugnad!

Velkommen til høstdugnad lørdag 17. oktober kl 1100 – 1500!

Som i våres bruker vi nettjenesten sjau.no til å organisere årets høstdugnad. Alle vil snart motta en e-post med invitasjon til å delta på dugnad med sjau.no. Her ligger digitale arbeidslister, hvor alle kan ta på seg arbeidsoppgaver og huke dem av når de er ferdige. Dugnaden vil foregå i uke 42, og oppgavene kan gjøres utover uken når det passer.

Men siden det er hyggelig å gjøre ting sammen – også under koronaen – arrangerer vi dugnad som vanlig lørdag 17. oktober fra kl 1100. Altså: registrer på sjau.no hva du skal gjøre, men gjør det gjerne sammen med gode naboer i fellesskap på lørdagen!

Av smittevernhensyn blir det ikke servering av mat og drikke.

Sykkeloppprydding
Det ble ikke gjort noen opprydding for å fjerne hensatte og gjenglemte sykler i våres, og det trengs for sykkelparkeringene er fulle. Alle sykler vil snart bli merket med bånd som det er opp til eierne å fjerne før dugnaden. Sykler som da fortsatt har bånd vil bli lagret i et halvt år før de gis bort.

Det er bestilt tre avfallscontainere til dugnaden. Vent med å bruke disse til å kaste privat avfall til etter dugnaden.

Velkommen!