Container for farlig avfall

Farlig-avfall-Foto-NFFAI neste uke, uke 25, kommer det container for farlig avfall som blir satt i borettslaget. Den blir stående ut uken. Man kan da kvitte seg med malingsrester, elektronisk avfall, batterier og annet. Du kan lese mer om leveringsbetingelsene her.