Smitteverntiltak i bakgården

De siste dagene har det vært nydelig vær, og bakgården brukes mye. Det er hyggelig, men det er også verdt å være oppmerksom på at de nasjonale smitteverntiltakene fortsatt gjelder. Også i bakgården.

standard_2019-nCoV-CDC-23312_without_backgroundI gården vår bor det folk som lever mer eller mindre som før og bruker bakgården flittig, og andre som knapt har vært ute de siste ukene. Å bo så tett som vi gjør betyr at våre valg påvirker mange andre direkte.

Styret oppfordrer derfor til at samlinger som barnebursdager, vennemiddager, osv i bakgården foregår innenfor de rammene de nasjonale tiltakene setter, det vil si maks 5 personer sammen og 1-2 meter avstand.

Vi ber om at bord og benker vaskes etter bruk (særlig etter spising), og at bordene i ikke skal settes sammen så lenge tiltakene gjelder.

Det nærmer seg 17. mai, og hvis været er fint ønsker mange sikkert å bruke bakgården. Det kan fort bli tett, så vi oppfordrer allerede nå å tenke alternativer, f eks Torshovdalen, Torshovparken, plenene på utsiden av bygården, marka…

Solidarisk hilsen fra styret