Bygging av kabeltunnel

Statnett skal bygge en ny kabelforbindelse i tunell mellom Sogn og Ulven. Tunnelen, som vil ligge 30 til 90 meter under bakken, er prosjektert til å gå mer eller mindre rett under vårt borettslag.

Arbeidene starter etter planen første kvartal neste år. Det forventes ikke at bygninger rundt tunnelen vil påføres skader, men Multiconsult vil på vegne av Statnett foreta besiktigelse og kartlegging av berørt bygningsmasse, inkludert borettslaget vårt.

Du kan lese mer om prosjektet i denne orienteringen fra Statnett.