Saker til generalforsamlingen

Generalforsamling i borettslaget avholdes 29. april kl 1900.

Frist for å fremme saker til generalforsamlingen er søndag 15. mars. Saker sendes til brl.styret@gmail.com.