Løs takstein

Det er observert en takstein som har løsnet fra taket og falt ned i Knud Graahs gate ved portalen. Det er inntil videre satt opp sperrer på det aktuelle stedet. Foreløpig uklart om det er fra vårt tak eller fra taket over portalen, som kommunen er eier av. Styret følger opp saken.