Har du ting stående i fellesarealene?

I forbindelse med dugnaden 26. oktober har styret tatt en runde i alle oppganger på loft og i kjellere og merket hensatt gods med post-it lapper med dugnadsdato. Dette gjør vi fordi vi alle ønsker å bo i en ryddig og hyggelig bygård – og for å overholde brannvernreglene.

Vi oppfordrer sterkt til å holde fellesarealer fri for private eiendeler – både i trappeoppganger og i arealer utenfor boder på loft og i kjeller. Dette er både av brannvernshensyn og for å overholde vedtektene våre (pkt 4.1 Andelseieren skal behandle boligen og fellesarealene på en god måte, og bruken må ikke på urimelig eller unødvendig vis være til skade eller ulempe for de andre andelseierne.)

Vi har merket gjenstander med dugnadsdato fordi vi ofte ikke vet hvor lenge ting har stått der, og det er dermed vanskelig å vite når det er å betrakte som eierløst. Alt har blitt merket. Nå ber vi alle beboere om å sette ting du vil beholde i egen bod før dugnadsdatoen. Dette gjelder også sykler. Vi kjenner til utfordringer med å oppbevare sykler trygt og sikkert, og borettslaget jobber med å finne en løsning.

Vennlig hilsen styret