Vedlikehold i bakgården 7. oktober

I forbindelse med kraftige regnskyll i sommer har beboere i flere kjellerleiligheter opplevd at vann kommer opp fra avløpssystemet og oversvømmer leilighetene.

Dette er kompleks problematikk som styret har og kommer til å ha fokus på i tiden framover. Men det er foreløpig uklart om feilen ligger hos oss eller det kommunale ledningsnettet.

Som et strakstiltak vil overvannskummene i bakgården tømmes og rengjøres. Under bakken i bakgården er det seks overvannskummer som skal ta av for kraftige regnskyll. Taknedløpene er tilkoblet disse, og de er videre tilkoblet spillvannet (kloakken) som går gjennom bygget og ut på kommunal ledning.

Styret har engasjert Rørleggersentralen, som mener det kan være en sammenheng mellom for mye vann i overvannskummene og tilbakeslag i kjellere i forbindelse med styrtregn i sommer.

Etter tømming og rengjøring av kummene vil alle avløpsrør kontrolleres med kamera for å avdekke tilstanden på rørene fram til det kommunale ledningsnettet.

Arbeidene vil bli utført allerede mandag 7. oktober. Under arbeidene vil inn- og utkjørsel til bakgården fra Kyrre Grepps gate og Knut Graahs gate være blokkert.

Styret har videre engasjert konsulentselskapet Opak til å vurdere byggets vann- og avløpsrør samt ventilasjonsanlegg. Dette vil gi oss en oversikt over hva som eventuelt må gjennomføres av strakstiltak, og videre en vedlikeholdsplan for eiendommen, med utbedrings- og vedlikeholdstiltak 10 år frem i tid.