Diverse nytt fra styret

Hvordan skal bakgården bli?

Søylegårdens flotte bakgård trenger en oppgradering! Har du en knakende god idé? Har du sett noe i en annen bakgård du tenker hadde passet bra hos oss? Har du lyst til å være med i en «bakgårdsgruppe»? Gruppa har sitt første møte 11. juni. Hvis du har innspill eller vil bvære med i gruppa, ta kontakt med Anja Kathrine Winther på anjakath@gmail.com

HMS

Det årlige HMS-gjennomgang i gården er gjennomført. Det meste er på stell, men det er dessverre grunn til å minne om at fellesområder ikke er lagringsplasser, og at de skal holdes fri for personlige eiendeler. Rømningsveier, inkludert oppganger, skal holdes fri for sykler, møbler, avfall og sko! Selv om det tilsynelatende ser beskjedent ut, kan det skape masse problemer dersom det skulle oppstå brann.

Maling og annet farlig avfall bør deponeres så fort man er ferdig med det.

Styret oppfordrer også alle med småbarn til å se til at uteleker, sparkesykler, etc ryddes bort etter bruk. Det har kommet noen reaksjoner på at disse ligger slengt rundt omkring og kan være til hinder for f eks utrykningskjøretøy.

Sjekk sluket!

Tidligere i år var rådgivningsfirmaet OPAK på befaring for å få utarbeidet en tilstandsrapport for gården vår. De tok blant annet stikkprøver av en del sluk på takterrassene. Noen av disse var ikke renset på ganske lenge. Tette sluk kan føre til alvorlige lekkasjer, og sluk skal derfor sjekkes og renses jevnlig. Styret vil minne om at dette er noe hver enkelt andelseier selv har ansvar for. Og selvfølgelig også skadene som måtte oppstå ved en eventuell lekkasje.

Ferdigstilling av oppganger

Ja, vi er utålmodige! Men dessverre intet nytt å melde, annet enn at styret fortsatt er i dialog med entreprenør, og at felles siktemål er å få gjort ferdig oppgangene i løpet av sommeren. Mer info kommer så snart den foreligger.