Nytt om tak, oppganger og bakgård

Det nye styret har hatt sitt første møte, og det blir et aktivt år med mye som skjer i borettslaget. Noe av det som står på planen er å ferdigstille oppussingen av oppgangene, utbedre piper og tak, og utarbeide en langsiktig plan for rehabilitering av bakgården.

Oppganger: Oppussing av oppgangene ble satt på vent i fjor på grunn av uenigheter med entreprenøren. Selv om alle detaljene fremdeles ikke er landet, har styret nå en god dialog med entreprenør, og arbeidene vil tas opp igjen så snart det er varmere i været. Maling av gulvene vil trolig skje i fellesferien.

Taket: På oppdrag fra styret har OPAK utarbeidet en tilstandsrapport for taket. Den viser at taket stort sett er i god stand, til tross for at det snart er 30 år siden det ble rehabilitert. Men en del av pipene begynner å sprekke opp, og det kommer til å være helt nødvendig å gjøre noe med dette i løpet av sommeren. I tillegg vil vi få varmekabler i takrennene og utbedre snøfangere. En anbudsprosess for dette arbeidet starter umiddelbart.

Bakgården: En annen, litt mer lystbetont  sak er å få gjort bakgården enda mer attraktiv og funksjonell. Her er det flere forslag på bordet allerede, og en egen gruppe vil gå i gang med å jobbe ut en helhetlig og langsiktig bakgårdsplan. Vi vil etter hvert invitere alle beboere til å bidra med med forslag og ideer.

Snekkerbod og oppholdsrom: Det skjer hyggelige ting inne i gården også. På generalforsamlingen ble det vedtatt at deler av portnerboden gjøres om til snekkerbod som beboere kan benytte seg av. Det ble også bevilget midler for å gjøre om et tomt kjellerareal i Hans Nielsen Hauges gate til felles oppholdsrom som kan brukes til ulike arrangementer, styremøter, overnatting, kinosal, etc. Egne beboergrupper jobber med begge disse prosjektene. Om det er noen som ønsker å bidra kan man ta kontakt med Frank Larsen (snekkerbod) eller Odd-Martin Staal (oppholdsrom).

Avfallsbrønner: Ellers har det vært en del problemer med avfallsbrønnene i det siste. Firmaet som har levert dem har vært på befaring, og forhåpentligvis vil de bli reparert innen kort tid.

Dugnad: Dato for vårdugnaden er satt til lørdag 4. mai. Hold av datoen, mer informasjon kommer etter hvert.

Oversikt over det nye styret finner du her.