Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Hans Nielsen Haugesgate 38.

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Hans Nielsen Haugesgate 42.

Visning: 24. mars 2019 kl. 12.00 – 13.00 og 25. mars kl. 17.00 – 18.00.

Interessenter bes henvende seg til megler for nærmere informasjon.

Andelsnummer: 15
Prisantydning: 3.990.000
Andel fellesgjeld: 52.094,38
Felleskost. pr mnd: 2.447
Etasje: 2/V
Opprinnelig antall rom: 2
P-rom: 53

Frist for å melde forkjøpsrett er 2. april 2019 kl. 12.00.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at OGF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse. Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet.