Radontiltak utført!

Da er radonsaneringen i gården ferdig! Fire radonsug er installert i de oppgangene der det har vært målt forhøyede verdier, i tillegg til et enklere tiltak i en femte oppgang. Styret ønsker å takke for et bra samarbeid med alle beboere som har vært rause og stilt bodene sine til disposisjon.

Foreløpige målinger som er gjort viser at tiltaket har hatt god effekt, med fall i radonkonsentrasjonen til under en fjerdedel av hva det har ligget på.

Det er dessverre for seint å gjøre skikkelige kontrollmålinger nå, siden det nærmer seg vår og målinger må gjøres i høst-/vintersesongen. Slike målinger må derfor gjøres til høsten, og da er det viktig at vi får målt på de samme punktene som i fjor, slik at vi får sammenliknbare resultater.  Styret håper på et bra samarbeid med alle når den tid kommer.

PS: husk generalforsamling mandag 11. mars kl 1930 i OBFs lokaler, Sandakerveien 64. Innkalling er på vei.