Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Brettevilles gate 33

Forhåndsavklaring av forkjøpsrett i Brettevillesgate 33

Visning: søndag 13.01.19 kl. 15 -16 og mandag 14.01.19 kl. 17-18

Interessenter bes henvende seg til megler Didrik Ruus, tlf. 915 84 055, for nærmere informasjon.

Andelsnummer: 98
Prisantydning: 4.100.000
Andel fellesgjeld: 53.185,96
Felleskost. pr mnd: 2.480
Etasje: 3/M
Opprinnelig antall rom: 2
P-rom: ikke oppgitt

Frist for å melde forkjøpsrett er 23. januar 2019 kl. 12.00.

Forkjøpsberettigede som er interessert i leiligheten melder seg skriftlig innen fristen med telefonnummer og/eller epostadresse samt ansiennitet i borettslaget til:

Oslo og Omegn Boligforvaltning AS, Postboks 4301 Nydalen,
0402 Oslo eller ved epost:
firmapost@obf.no

Salget skjer som vanlig gjennom megler, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at OGF henvender seg til alle forkjøpsberettigede som har meldt sin interesse. Disse vil få en frist på fire virkedager til å ta stilling til å bruke forkjøpsrett til salgsbeløpet.