Radontiltak straks i gang

Styret trenger tilgang til kjellerbodene i de berørte oppgangene!

I forbindelse med den nært forestående radonsaneringen i gården vår, skal det foretas en befaring med fagfolkene i Radonkonsult torsdag 10. januar. I den forbindelse trengs det tilgang til alle kjellerbodene i følgende oppganger: Hans Nilsen Hauges gate 36A, 36B, 40 og 42, Kyrre Grepps gate 14 og Brettevilles gate 31A. En representant fra styret vil være til stede under befaringen.

De som har kjellerbod i disse oppgangene bes levere nøkler til styremedlem Lasse Nederhoed i Knud Graahs gate 3 onsdag 9/1 mellom kl 1900 og 2100. Dersom dette ikke passer ber vi om at du får en nabo til levere nøklene for deg. Det er viktig at alle følger opp dette. Nøklene kan hentes igjen torsdag 10/1 mellom kl 1900 og 2100. Veldig fint om nøklene merkes med navn, adresse og leilighetsnummer.

Styret takker på forhånd alle for et godt samarbeid, og ønsker samtidig alle beboere et riktig godt nyttår!