Branntettingsprosjekt 2 kjeller&loft oppstart torsdag 19.5.

Totalt 8 dører i kjeller og loft skiftes til brannklasse B60 dører og alle listene rundt kjeller- og loftsdører branntettes. Ingen leiligheter blir berørt av arbeidet. Arbeidet utføres av Lesaca AS mellom torsdag 19.mai – torsdag 30.juni.

Kontaktperson fra Lesaca AS er Byggmester Glen Lesaca (90544029) og fra styret Tiina Komulainen (48084638, brl.styret@gmail.com).

Reklamer