Spørsmål og Spørsmål og svar om branntetting av oppgangsvinduer

Etter pålegg fra Brann- og redningsetaten (BRE), skal de gamle baderomsvinduene ut mot oppgangen branntettes i perioden april – juni 2016. Det er RBBygg som skal utføre arbeidet.

Kontaktpersoner:

Roger Brustad (RBBygg) – tlf. 41 42 52 10
Henning Pedersen (murer) – tlf. 90 03 52 44
Tiina Komulainen (prosjektansvarlig i styret) tlf. 48 08 46 38 / brl.styret@gmail.com Anne-Lise H. Rolland (styreleder) tlf. 40 85 57 77 / brl.styret@gmail.com

Branntettingen vil foregå i to runder.

1)         Første runde (fra uke 16) av branntetting utføres fra oppgangen, hvor baderomsvinduet pigges ut og vinduskant tettes med murstein og pusses fra utsiden. Beboere dekker vinduet fra baderomssiden med laken eller plast før oppstart i sin oppgang. Etter at alle oppgangsvinduene er tettet fra utsiden i hele borettslaget, begynner andre runde.

2)         I andre runde (fra uke 22?) trenger RBBygg tilgang til alle berørte leilighetene, da alle overflatene skal pusses fra innsiden. Styret vil først samle inn nøkler til de berørte leilighetene mot slutten av den første runden (husk å merke nøkkel med navn før avlevering).

Når kommer de til min oppgang?

RBBygg skal utføre arbeidet i perioden mandag 18.4. – torsdag 30.6.2016. Arbeidet starter i oppgang Knud Graahs gate 1 på mandag 18.4. og følger klokkeretning. Branntetting i en oppgang tar mellom 1 til 6 dager, dvs., fremdriftsplanen blir oppdatert foreløpig på http://www.soylegarden.no . Det vil henges opp oppslag i de enkelte oppgangene 2-3 dager før oppstart.

Fremdriftsplanen ble sist oppdatert den 5. april 2016. Det er viktig å notere seg at det kan bli avvik fra den oppdaterte planen nedenfor.

Adresse

Utvendig tetting (fra oppgangen)

Innlevering av nøkler

Innvendig pussing (fra leilighet)

Knud Graahs gate 1

Uke 16

Knud Graahs gate 3

 Tirsdag 19.4.

Knud Graahs gate 5

 Tirsdag 19.4.

Knud Graahs gate 7

Brettevillesgate 31B

Onsdag 20.4.

Brettevillesgate 33

Torsdag 21.4./ Fredag 22.4

Kyrre Grepps gate 8

Fredag 22.4/ Mandag 25.4

Kyrre Grepps gate 10

Kyrre Grepps gate 12

Kyrre Grepps gate 14

Hans Nielsen Hauges gate 42

Hans Nielsen Hauges gate 40

Hans Nielsen Hauges gate 38

Hans Nielsen Hauges gate 36B

NB! Kun oppgangene mot gårdsplass er berørt, det er ingen baderomsvinduer mot oppgang i Brettevillesgate 31A og Hans Nielsen Hauges gate 36A.

Hvem skal jeg levere nøklene mine til?

Du skal levere nøklene dine til den i styret som har ansvar for din oppgang. Disse er:

 

Adresse

Ansvarlig styremedlem

Telefon

Knud Graahs gate 1

Marte Haugerud Moe

99 71 73 60

Knud Graahs gate 3

Marte Haugerud Moe

Knud Graahs gate 5

Anne Kristin Furuseth

99 72 62 79

Knud Graahs gate 7

Anne Kristin Furuseth

Brettevillesgate 31B

Anette Helle

91 70 88 82

Brettevillesgate 33

Anne-Lise H. Rolland

40 85 57 77

Kyrre Grepps gate 8

Tiina Komulainen

48 08 46 38

Kyrre Grepps gate 10

Tiina Komulainen

Kyrre Grepps gate 12

Halvor Li Røtvold

97 57 47 28

Kyrre Grepps gate 14

Stein Are Vittring

98 22 34 01

Hans Nielsen Hauges gate 42

Cathrine Egeland

99 25 59 38

Hans Nielsen Hauges gate 40

Cathrine Egeland

Hans Nielsen Hauges gate 38

Lo-Johan Melinder

92 89 22 69

Hans Nielsen Hauges gate 36B

Lo-Johan Melinder

 

Hva må jeg gjøre inne i min leilighet før RBBygg kommer til meg?

Første runde:

Første runde: Du må må rydde alt vekk fra baderomsvinduet mot oppgangen og dekke vinduet fra baderomssiden med laken eller plast. Det vil bli en del støv og støy i oppgangen mens arbeidet pågår.

Andre runde:

Du må levere nøkkel (godt merket med navnet ditt) til styremedlem som har ansvar for din oppgang (se oversikt nedenfor). Du må låse vekk verdigjenstander og dekke veien mellom døren og badet med laken eller plast. Du må regne med at det blir en del støv og støy.

Jeg lurer på noe. Hvem kontakter jeg?Spørsmål rundt praktisk gjennomføring kan rettes til en av kontaktpersonene nevnt ovenfor.

Jeg bor i en leilighet med baderomsvinduet mot oppgangen. Vil det skje mye i min leilighet?

Ja, men kun i baderommet ditt (ev. rommet hvor det tidligere lå et baderom). Du må derfor dekke godt og påregne litt ekstra støv. Murer rydder etter seg. Styret tar kontakt for å samle inn nøkler når det nærmer seg oppstart av andre runde i din oppgang.

Jeg har ingen baderomsvindu mot oppgangen. Må jeg også levere nøkler for tilgang til min leilighet?

Nei, din leilighet blir ikke direkte berørt av dette prosjektet. Men du bør beregne en del støv og støy mens branntettingsarbeid pågår i din oppgang.

Mitt baderomsvindu mot oppgangen er tettet og veggene i baderommet er flate dvs. det finnes ingen vinduskant i baderommet. Blir leiligheten min berørt av prosjektet? Trenger jeg å levere nøkler?

Nei, leiligheten din blir ikke direkte berørt, men du bør beregne en del støy når vinduet pigges og pusses fra utsiden. Du trenger ikke å levere nøkler.

Hvor mange leiligheter blir berørt av dette prosjektet?

Totalt 75 av 125 leiligheter i borettslaget vårt har baderomsvindu mot oppgang.

Jeg er usikker om baderomsvinduet mot oppgangen er tettet eller ikke. Hva kommer til å skje i leiligheten min?

I første runde pigges vinduet bort og murer inspiserer hvordan tetting er gjort. Hvis tetting oppfyller TEK10-kravet, blir utsiden pusset opp og prosjektet er ferdig for din del. Hvis tetting ikke er godkjent, må murer gjennomføre tettingen i henhold til regelverket. Hvis tetting blir synlig i baderommet ditt, trenger murer tilgang til leiligheten din ved andre runde.

Hva skjer med baderomsvinduer mot oppgang?

Alle baderomsvinduer mot oppgang pigges ut, tettes og pusses fra utsiden og innsiden. Hvis baderomsvinduet mot oppgang er allerede tettet, blir det kun utvendig arbeid.

Hva skjer på innsiden av leiligheten?

Det sparkles og pusses på innsiden etter utført arbeid.

Er det styret som bestemmer hvilken vindustetting som godkjennes eller ikke?

Nei, dette ivaretas av gjeldene lover og forskrifter. Les mer om brannsikkerhet i eldre bygårder og forskrift om brannforebygging på: Brann-og redningsetatenOslo kommune og Lovdata.

Jeg er ikke hjemme / er på ferie under rehabiliteringen i min leilighet. Må jeg levere nøklene mine?

Ja, du må levere nøkkelen din til styret før du reiser bort (se listen nedenfor). Samtidig må du kontakte byggeleder i god tid og avtale eventuell besiktigelse siden du ikke kan være dere ved oppstart av arbeidet. Meld også fra dette til styret, slik at vi er orientert. Styret vil ta vare på nøklene og levere dem til RBBygg ved behov mot kvittering. Styret tar kontakt for å samle inn nøkler når det nærmer seg oppstart i din oppgang.

Må jeg være hjemme når de starter rehabilitering i min oppgang?

Ja, har du baderomsvindu mot oppgangen, du bør helst være hjemme den første timen (eller så) etter at rehabiliteringen starter i din oppgang. Byggeleder vil da foreta en befaring, og dere kan gjøre konkrete avtaler. Utover dette trenger du ikke være hjemme hvis du har levert nøkler til styret. Dersom du skal være på ferie når oppgangen din skal tas, må du kontakte byggeleder i god tid og avtale en eventuell besiktigelse. Meld også fra dette til styret, slik at vi er orientert.

Jeg kan ikke være hjemme den oppsatte dagen, og er ukomfortabel med å levere nøkler. Hva gjør jeg?

Styret tar godt vare på nøklene dine, og vil kvittere på at de er mottatt. Styret får også kvittering av RBBygg når disse leveres til dem. Du kan være helt trygg på at alt blir ivaretatt. Dessverre påløper det store ekstrakostnader hvis mureren må tilbake til en oppgang de egentlig er ferdig med for å gjøre arbeider i en enkelt leilighet. Dette vil i såfall bli belastet leiligheten det gjelder.

Spesielle omstendigheter gjør at vår oppgangs oppsatte uke passer ekstremt dårlig. Er det mulig å bytte?

Under ekstraordinære omstendigheter vil vi forsøke å omorganisere dette. Dette gjelder dog kun svært spesielle omstendigheter (som sykdom, fødsel eller tilsvarende). Send en mail til styret så tar vi kontakt med deg.

Kan jeg bruke (bade)rommet under rehabilitering?

Ja. Husk å dekke godt på vinduet mot oppgangen, så blir det mindre støv.

Men hvorfor måtte dette gjøres akkurat nå, da?!

Brann- og redningsetaten har pålagt styret å branntette baderomsvinduene mot oppganger. Fristen for arbeidet er satt til 30.6.2016. Selv om det kan være upraktisk for enkelte å gjøre dette nå, er styrets viktigste oppgave å passe på at vi bor i en trygg og sikker gård.

Reklamer