Ny styreleder og nytt styre valgt

Petrine L. Vinje

Ny styreleder: Petrine L. Vinje

På Generalforsamlingen torsdag 6. mars ble Petrine L. Vinje valgt til ny styreleder i Søylegården. To nye medlemmer ble valgt inn på varaplass: Anne Rodvang (Hans Nielsen Hauges gate 36 A) og Marte Haugerud Moe (i Knud Graahsgate 1). I tillegg ble Anne Marie Forberg Lunde og Lo-Johan Melinder, som tidligere har vært vararepresentanter, valgt inn som faste styremedlemmer for to år, mens Arnt Maasø ble gjenvalgt for ett år (for å fylle Petrines rolle, som først sto som valg som styremedlem i 2015). Du finner en oppdatert oversikt over hele styret med kontaktinformasjon på styresiden.

På Generalforsamlingen møtte det 26 andelseiere (og i tillegg tre via fullmakt). Styrets årsberetning, regnskap og budsjett ble tatt til etterretning. I tillegg var det meldt inn to saker til behandling. Generalforsamlingen vedtok at det bygges et barnevognskjul for inntil kr. 350.000. Dette var innenfor budsjettet styret hadde fremmet og som ble tatt til etterretning. Dessuten ble saken om oppussing av oppgangene grundig diskutert. Av de tre alternativene som ble lagt fram av styret til votering, ble forslag 2 vedtatt, som innebærer at styret får fullmakt til å rehabilitere oppgangene for inntil kl. 1.150.000,- og konsentrere rehabiliteringen til det elektriske anlegget og nye lyspunkter. Maling av oppgangene ble det dermed ikke rom til i denne omgang. Du finner protokoll med valg, sakene, budsjett og regnskap på siden med årsberetninger fra borettslagets generalforsamlinger.

Beslutningene gjør at det ikke vil være behov for ytterligere låneopptak, og at både barnevognskjul og oppussing skjer innenfor det ordinære budsjettet. Husleien vil likevel justeres opp og følge vanlig økning i konsumprisindeksen, slik at det ikke blir dårligere rom for vanlig drift og vedlikehold fremover.

Styret vil benytte anledningen til å takke alle de som møtte fram for konstruktive forslag og fin diskusjon. Og så retter vi en stoooor takk for den flotte innsatsen til avtroppende styreleder, Fredrik Swift, og styremedlem Tiina Komulainen, som har vært hovedansvarlig for økonomi det siste året! Tusen takk, og lykke til videre!

Fredrik og Tiina får blomster og takk for innsatsen!

Fredrik og Tiina får blomster og takk for innsatsen!

Reklamer